Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Požiadavky na používanie aplikácie Vitotrol a rozsah funkcií

Stiahnite si aplikáciu Vitotrol
Aplikácia Vitotrol na ovládanie vykurovacích systémov Viessmann

Aplikácia Viessmann Vitotrol

Aplikácia Viessmann Vitotrol umožňuje obsluhu vykurovacích systémov Viessmann vybavených regulátormi Vitotronic. Ovládanie odkiaľkoľvek a kedykoľvek je jednoduché, intuitívne a pohodlné. Popri prevádzkových funkciách obsahuje aplikácia Vitotrol všeobecné a kontextové pomocné funkcie. Aplikácia Vitotrol je k dispozícii pre mobilné zariadenia s operačným systémom iOS alebo Android.

Na ovládanie aplikácie musia byť nástenné spotrebiče / malé kotly / stredne veľké kotly / tepelné čerpadlá / kotly na drevo s riadiacou jednotkou Vitotronic (typy riadiacich jednotiek nájdete v časti "Požiadavky na používanie") vybavené internetovým rozhraním Vitocom 100 LAN1 a prepojené s domácim širokopásmovým routerom. Konfigurácia DSL smerovača sa nevyžaduje.

Hlásenia kotla sa odosielajú na iPhone/smartphone. Aplikácia Vitotrol umožňuje najmä riadenie distribúcie tepla prostredníctvom vykurovacích okruhov. Aplikácia je vhodným nástrojom pre používateľov komerčných systémov na ovládanie vykurovacieho systému.

Stiahnite si aplikáciu Vitotrol

K dispozícii pre iOS a Android.

Požiadavky na používanie

Na používanie rozsahu funkcií aplikácie Vitotrol je potrebné internetové rozhranie Viessmann Vitocom 100 typu LAN1. Aplikáciu Vitotrol môžete používať, ak je váš vykurovací systém vybavený jedným z nasledujúcich prístrojov alebo generátorov tepla Viessmann s reguláciou Vitotronic:

 • Vitodens s riadiacou jednotkou Vitotronic 200 HO1*
 • Vitodens 200 s riadiacou jednotkou Vitotronic 200 HO1A*
 • Vitodens 3xx s riadiacou jednotkou Vitotronic 200 RF HO1B** / HO1C
 • Vitodens 200 s riadiacou jednotkou Vitotronic 200 HO1D
 • Vitodens 200 s riadiacou jednotkou Vitotronic 200 HO2B****
 • Vitodens 3xx s riadiacou jednotkou Vitotronic 200 HO2B****
 • Vitoladens 3xx s riadiacou jednotkou Vitotronic 200 HO1B**
 • Vitosorp 200 s riadiacou jednotkou Vitotronic 200 HO1D

* Pre generátory tepla s týmito typmi riadiacich jednotiek nie sú v aplikácii Vitotrol k dispozícii prevádzkové funkcie Party a Economy.

** Funkcie Party a Economy sú podporované od softvérovej verzie 45 (približne od polovice roka 2012) riadiacej jednotky Vitotronic 200 HO1B.

**** Integrovaná karta LAN nie je podporovaná.

Upozornenie
Aplikácia Vitotrol podporuje iba vykurovacie systémy, ktoré sú vybavené generátorom tepla Viessmann s regulačnou jednotkou Vitotronic.

 • Vitocrossal 300 alebo Vitoladens 300-C s riadiacou jednotkou Vitotronic 200 KW6B / KW6A*
 • Malý kotol s riadiacou jednotkou Vitotronic 200 KO1B alebo KO2B

* Pre generátory tepla s týmito typmi riadiacich jednotiek nie sú v aplikácii Vitotrol k dispozícii prevádzkové funkcie Party a Economy.

Upozornenie
Aplikácia Vitotrol podporuje iba vykurovacie systémy, ktoré sú vybavené generátorom tepla Viessmann s regulačnou jednotkou Vitotronic.

Stredne veľký kotol s nasledujúcimi riadiacimi jednotkami Vitotronic

 • Vitotronic 200 GW1B, GW7B, CO1I, CO1E
 • Vitotronic 300 GW2B / GW4B

Upozornenie
Aplikácia Vitotrol podporuje iba vykurovacie systémy, ktoré sú vybavené generátorom tepla Viessmann s regulačnou jednotkou Vitotronic.

 • Vitotronic 300-K typ MW2B v spojení s Vitotronic 100 HC1B
 • Vitotronic 300-K typ MW1B v spojení s Vitotronic 100 GC7B
 • Vitotronic 300 CM1I / CM1E v spojení s Vitotronic 100 CC1I / CC1E
 • Vitotronic 200-H typ HK1B alebo HK3B

Upozornenie
Aplikácia Vitotrol podporuje iba vykurovacie systémy, ktoré sú vybavené generátorom tepla Viessmann s regulačnou jednotkou Vitotronic.

Tepelné čerpadlá s nasledujúcimi regulačnými jednotkami Vitotronic

 • Vitotronic 200 WO1A / WO1B / WO1C

Upozornenie
Aplikácia Vitotrol podporuje iba vykurovacie systémy, ktoré sú vybavené generátorom tepla Viessmann s regulačnou jednotkou Vitotronic.

 • Vitovalor 300-P***

*** Keďže Vitocom 300 LAN3 je súčasťou dodávky Vitovaloru, nie je potrebný Vitocom 100 LAN1.

Upozorňujeme
Aplikácia Vitotrol podporuje iba vykurovacie systémy, ktoré sú vybavené generátorom tepla Viessmann s reguláciou Vitotronic.

Ďalšie požiadavky na používanie

 • Registrácia na serveri Viessmann Vitodata
 • Priamy, bezplatný prístup na internet s dátovým paušálom
 • Širokopásmový router (LAN/WiFi) s aktivovanou službou DHCP

Informácie o IP komunikácii

 • Vitocom 100 LAN1 je z výroby nastavený na dynamické IP adresovanie prostredníctvom DHCP.
 • Vitocom je možné prepnúť aj na statické IP adresovanie.
 • V prípade sietí LAN so správcom sa konfigurácia siete Vitocom 100 LAN1 musí objasniť so správcom siete LAN na mieste.

Informácie o registrácii

 • Registrácia používateľa a systému sa môže vykonať výlučne prostredníctvom procesu registrácie aplikácie Vitotrol.
 • Pri prvej registrácii používateľa sa pre jeho používateľské konto zaregistruje aj prvý systém.
 • Používatelia môžu do svojho účtu pridať ďalšie systémy opakovaním procesu registrácie.
 • Alternatívne sa registrácia môže vykonať aj v systéme Vitodata 100.

Verzie softvéru aplikácie Vitotrol

Používajte najnovšiu verziu aplikácie Vitotrol, v súčasnosti 4.6.3. Verzie softvéru 4.1.x a staršie už nie sú podporované. Staršie verzie softvéru by sa mali okamžite aktualizovať:

 • Ak chcete aktualizovať aplikáciu, pozrite si ponuky v mobilnom zariadení.
 • Ak chcete nainštalovať aplikáciu, prejdite do obchodu Apple Store (iPhone alebo iPad) alebo Google Play Store (zariadenia so systémom Android) a vyhľadajte "Vitotrol app". Potom postupujte podľa odporúčaných krokov pre inštaláciu. Spustite aplikáciu Vitotrol. Potom sa musíte opäť prihlásiť do systému.

Po nainštalovaní alebo aktualizácii aplikácie Vitotrol ju môžete používať ako zvyčajne.

Aplikácia Vitotrol podporuje nasledujúce mobilné zariadenia:

 • Zariadenia s operačným systémom Apple iOS vo verzii 9.0 alebo novšej
 • Zariadenia s operačným systémom Google Android 4.0 alebo novším
 • Vitocom 100 LAN1 je z výroby nastavený na dynamické IP adresovanie prostredníctvom DHCP.
 • Vitocom je možné prepnúť aj na statické IP adresovanie.
 • V prípade sietí LAN so správcom sa konfigurácia siete Vitocom 100 LAN1 musí upresniť so správcom siete LAN na mieste.
 • Registrácia používateľa a systému sa môže uskutočniť výlučne prostredníctvom procesu registrácie aplikácie Vitotrol.
 • Pri prvej registrácii používateľa sa pre jeho používateľské konto zaregistruje aj prvý systém.
 • Používatelia môžu do svojho účtu pridať ďalšie systémy opakovaním procesu registrácie.
 • Alternatívne sa registrácia môže vykonať aj v systéme Vitodata 100.

Použite najnovšiu verziu aplikácie Vitotrol, v súčasnosti 4.6.3. Verzie softvéru 4.1.x a staršie už nie sú podporované. Staršie verzie softvéru by sa mali okamžite aktualizovať:

 • Ak chcete aktualizovať aplikáciu, pozrite si ponuky v mobilnom zariadení.
 • Ak chcete nainštalovať aplikáciu, prejdite do obchodu Apple Store (iPhone alebo iPad) alebo Google Play Store (zariadenia so systémom Android) a vyhľadajte "Vitotrol app". Potom postupujte podľa odporúčaných krokov pre inštaláciu. Spustite aplikáciu Vitotrol. Potom sa musíte opäť prihlásiť do systému.

Po nainštalovaní alebo aktualizácii aplikácie Vitotrol ju môžete používať ako zvyčajne.

Informácie o produkte Vitocom 100 typ LAN1

Komunikácia s aplikáciou Vitotrol

Vitocom 100 LAN1 je internetové komunikačné rozhranie na diaľkové ovládanie a diaľkové monitorovanie vykurovacích systémov s uvedenými generátormi tepla. Vitocom 100 LAN1 vytvára spojenie so serverom Vitodata. Aplikácia Vitotrol potom môže pristupovať k údajom systému prostredníctvom servera Vitodata.

Štandardná dodávka

Štandardná dodávka Vitocom 100 LAN1 obsahuje nasledujúce položky:

 • Vitocom 100, typ komunikačného zariadenia LAN1
 • Komunikačný modul na inštaláciu do riadiacej jednotky
 • pripojovacie káble pre LAN a komunikačný modul

Upozornenie:
. V závislosti od konfigurácie generátora tepla je potrebný voliteľný produkt Vitocom 100 LAN1 s komunikačným modulom alebo bez neho.

Rozsah funkcií

Aplikácia Vitotrol poskytuje prístup k nasledujúcim funkciám:

 • Jednoduché ovládanie prevádzkového programu, nastavenie izbovej teploty, nastavenie teploty vody a dovolenkového programu
 • Časové programy pre ústredné vykurovanie, ohrev teplej vody a cirkuláciu teplej vody
 • Prevádzkové parametre vrátane všetkých dôležitých teplôt sú prehľadne zobrazené.
 • Rovnako aj údaje o účinnosti vrátane solárneho zisku a prevádzkových hodín.
 • Integrovaná funkcia vitríny
Funkcie aplikácie Vitotrol: Vykurovací okruh, menu, časový program a solárna energia.

V súlade so smernicami o ochrane údajov môžete svoje používateľské konto pre Vitodata a aplikáciu Vitotrol vymazať nasledujúcim postupom. Ak to chcete urobiť, kliknite na nižšie uvedený odkaz a podľa pokynov na obrazovke vymažte systémové údaje a údaje používateľa.

Dôležité informácie

Odstránením posledného používateľského účtu sa natrvalo vymažú všetky systémové a používateľské údaje. Potom ich už nebude možné obnoviť.

Konfigurácia systému

Konfigurácia systému aplikácie Vitotrol

Mobilné zariadenia (1-4) vyžadujú pripojenie WiFi alebo mobilnú komunikáciu.

 1. Aplikácia Vitotrol
 2. iPod Touch
 3. Smartphone (iOS alebo Android)
 4. Tablet (iOS alebo Android)
 5. Internet a server Vitodata
 6. DSL router
 7. Vitocom 100, (typ LAN1)
 8. Kotol

Komunikácia IP

 • Dynamické prideľovanie IP adries pomocou klienta DHCP (predvolené)
 • Možnosť konfigurácie na statické IP adresy
 • Komunikáciu IP vždy nadväzuje Vitocom
 • URL: https://httpsconnector. viessmann.com
 • IP adresy*: 195.126.105.15 alebo 217.6.182.115
 • Port: 443

*Poznámka: IP adresy sa môžu zmeniť v prípade reštrukturalizácie IP siete

 • URL: https://vitocomupdate. viessmann.com
 • IP adresy*: 195.126.105.10 alebo 217.6.182.110
 • Port 443

*Poznámka: IP adresy sa môžu zmeniť v prípade reštrukturalizácie IP siete

 • URL: https://www.viessmann.com
 • IP adresy*: 195.126.105.11 alebo 217.6.182.111
 • Port: 443

*Poznámka: IP adresy sa môžu zmeniť, ak dôjde k reštrukturalizácii siete IP