Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

VITOCONNECT OT2

Internetové rozhranie Vitoconnect OT2

Vitoconnect OT2 pre OpenTherm je rozhraním medzi vykurovacím kotlom a aplikáciou na obsluhu a diaľkovú údržbu vykurovacieho systému pomocou Vitoguide. Toto rozhranie sa pripája káblom priamo na reguláciu Vitotronic. 

Vitoconnect OT2 predstavuje rozsiahlu bezpečnostnú koncpeciu, ktorá úspešne absolvovovala test CE. 

Rozsah dodávky

 • WLAN-modul na prepojenie s DSL-routerom na nástennú montáž
 • Napájací kábel so zásuvným zdrojom (1,5 m dlhý)
 • Prepájacie vedenie s pripojením modulu OpenTherm WLAN-modul/regulácia kotlového okruhu (3m)

Komunikácia 

 • Cez rozhranie OpenTherm s reguláciou kotlového okruhu
 • Cez bezdrôtovú sieť WLAN pomocou DSL-routera

Prípoje

 • Sieťový adaptér na napájanie (230 V / 50 Hz)
 • Prípojné vedenie WLAN-modul/pripojenie OpenTherm 
 • WLAN komunikácia pre pripojenie k internetu 

Upozornenia

 • Pred uvedením do prevádzky je potrebné skontrolovať systémové požiadavky na komunikáciu prostredníctvom lokálnych sietí IP / WLAN. 
 • Na prevádzku zariadenia Vitoconnect OT2 je potrebné voľné internetové pripojenie s neobmedzeným dátovým paušálom. 

Podporované zariadenia

Vitoconnect OT2 je kompatibilný so všetkými novými vykurovacími zariadeniami Viessmann s rozhraním OpenTherm, ktoré boli vyrobené po októbri 2017 a navyše aj s týmito zariadeniami:  

 • Vitodens 1xx-W (B1HC, B1KC, B1LD)

Pokyny – Nadviazanie spojenia s Vitoconnect 

Ako je opísané vyššie, Vitoconnect je rozhranie medzi zdrojom tepla a aplikáciou na prevádzkovanie vykurovacieho systému (napríklad aplikácia ViCare). Aby to fungovalo hladko, musí byť Vitoconnect najskôr nainštalovaný a uvedený do prevádzky. Musia sa zohladniť nasledujúce kroky. 

Najskôr pripevnite Vitoconnect na stenu. Je potrebné spomenúť, že miesto inštalácie by malo byť suché a mrazuvzdorné. Okrem toho musí byť dostatočný dosah signálu WLAN. Potom je potrebné vytvoriť spojenie. Na spodnej strane zariadenia Vitoconnect sú dve pripojenia na elektrické pripojenie a pripojenie na ovládanie: pripojenie micro USB pre napájanie pomocou sieťového adaptéra a prepojovacieho kábla Optolink / USB. Ten má svoj náprotivok k regulácii vykurovacieho systému. 

 

Registrácia užívateľa prostredníctvom aplikácie ViCare a konfigurácia Vitoconnect 

Ďalším a ústredným krokom je registrácia užívateľa, pretože Vitoconnect môže byť uvedený do prevádzky iba s platným používateľským kontom. Pre aplikáciu ViCare je potrebné zvážiť nasledujúce kroky:

 1. Stiahnite si aplikáciu ViCare.
 2. Zaregistrujte sa ako používateľ v časti „Vytvoriť nový účet“.
 3. Naskenujte QR kód na zdroji tepla alebo na faktúre. 
 4. Ak neexistuje žiadny kód, zadajte výrobné údaje, ID a zaregistrujte sa. 
 5. Prostredníctvom systému Android je spojenie medzi Vitoconnect  a WiFi nadviazané automaticky.
 6. Pre iOS: Zatvorte aplikáciu a otvorte nastavenia zariadenia. Potom sa ručne pripojte k WiFi „Vitoconnect“ a skopírujte heslo WPA2 zo schránky. Teraz môžete prepnúť späť na aplikáciu. 
 7. Nakoniec postupujte podľa pokynov v aplikácii. Mali by ste napríklad nastaviť domácu sieť, zadať umiestnenie a osobné informácie a akceptovať súkromie a zmluvné podmienky. 

 

Ak ste postupovali podľa týchto pokynov, aplikácie Vitoconnect a ViCare sú uspešné nastavené. Môžete to spoznať dvoma hornými zelenými LED diodámi Vitoconnect. 

Mimochodom, môžete zaregistrovať iba nový systém. 

 

Dôležité upozornenie

Plne funkčný Vitoconnect je k dispozícii iba ak je správne pripojený a nakonfigurovaný. Okrem toho musí byť neustále k dispozícii pripojenie na internet prostredníctvom bezdrôtového pripojenia. V opačnom prípade nie je možné preniesť údaje z ovládacieho prvku vykurovania do aplikácie. Nakoniec musí byť registrácia používateľa úspešne dokončená. Týmto spôsobom vytvoríte prepojenie medzi účtom Vitoconnect a účtom systému (v aplikácii). 

 

Všeobecné informácie o uvedení do prevádzky:

 • Pred uvedením do prevádzky je potrebné skontrolovať systémové požiadavky na komunikáciu prostredníctvom lokálnej siete IP / WLAN.
 • Na prevádzku zariadenia Vitoconnect je potrebné neobmedzené pripojenie na internet s dátovým paušálom (paušálna sadzba nezávislá od času a objemu). Signál WLAN musí byť dostatočne silný. 
 • Aby bolo možné odosielať správy aj v prípade výpadku pripojenia, odporúčame, aby sa napájanie Vitoconnect a WLAN routera zabezpečovalo prostredníctvom takzvaného  nepretržitého napájania.
 • WLAN ruter by mal byť chránený dostatočne bezpečným heslom WPA2, pretože prostredníctvom pripojenia sa prenášajú citlivé údaje.
 • Vitoconnect by mal byť inštalovaný vo vzdialenosti najmenej 0,3 metra od zdroja tepla.

Upozornenie 

Natavenie softwérovej ochrany Firewall

 • Porty 443 (HTTPS) a 123 (NTP) musia byť otvorené 
 • MAC adresa vašeho zariadenia pridelená výrobcom je uvedená na štítku zariadenia