Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Často kladené otázky o aplikácii ViCare

Stiahnite si aplikáciu ViCare
© 35mmf2 / Shutterstock.com

Ako funguje aplikácia ViCare? Aké možnosti a funkcie prináša? Ako aplikáciu správne nainštalovať? Odpovede, ako aj užitočné informácie k najčastejším otázkym o aplikácií ViCare, nájdete v nasledujúcich bodoch.

Kompatibilita

Kompletný zoznam zariadení je rozdelený do dvoch kategórií podľa toho, či má zariadenie zabudovaný modul WiFi. 

Novšie Viessmann zariadenia so zabudovaným WiFi modulom (takzvané "One Base" systémy) je možné priamo spojiť s Viessmann Cloudom a ovládať pomocou ViCare aplikácie. Staršie zariadenia potrebujú internetový gateway – Vitoconnect. Pre výber správneho riešenia odporúčame kontaktovať vášho odborného partnera.

Zoznam zariadení staršej generácie, ktoré v kombinácií s bránou Viessmann Vitoconnect OPTO2 fungujú s aplikáciou ViCare:

Vitocal

 • Vitocal 200-S, typ: WO1A, WO1B, WO1C
 • Vitocal 222, typ: WO1A, WO1B
 • Vitocal 222-G, typ: WO1C
 • Vitocal 222-S, typ: WO1C
 • Vitocal 242-G, typ: WO1A, WO1B, WO1C
 • Vitocal 242-S, typ: WO1C
 • Vitocal 333, typ: WO1A, WO1B
 • Vitocal 333-G, typ: WO1C
 • Vitocal 343-G, typ: WO1A, WO1B, WO1C
 • Vitocal 3xx-A, typ: WO1A, WO1B
 • Vitocal xxx-A, typ: WO1C
 • Vitocal xxx-G, typ: WO1C

Vitocrossal

 • Vitocrossal 300, typ: HO1A, KW6B
 • Vitocrossal 300, model: CU3A, typ: KW6B

Vitodens

 • Vitodens 200, typ: HO1B, HO2B, HO2C
 • Vitodens 200-W, typ: HO1, HO1A, HO1B
 • Vitodens 222-F, typ: HO1A, HO1B
 • Vitodens 242-F, typ: HO1A, HO1B
 • Vitodens 2xx-F, model: B2HA, B2KA, B2LA, B2TA, B2SA, typ: HO1B
 • Vitodens 2xx-W, model: B2HA, B2KA, B2LA, B2TA, B2SA, typ: HO1B
 • Vitodens 300-W, typ: HO1, HO1A, HO1B, HO1C, HO2B, HO2C
 • Vitodens 333-F, typ: HO1, HO1A, HO1B, HO1C, HO2B, HO2C
 • Vitodens 343-F, typ: HO1A, HO1B, HO1C, HO2B, HO2C

Vitola

 • Vitola 100, typ: KW1, KW2
 • Vitola 200, typ: KO1B

Vitoladens

 • Vitoladens 300-C, typ: HO1A, HO1B, KW6B
 • Vitoladens 300-T, typ: KO1B
 • Vitoladens 300-W, typ: HO1, HO1B
 • Vitoladens 333-F, typ: HO1A, HO1B

Vitoligno

 • Vitoligno 200-S Ecotronic v2.03+
 • Vitoligno 250-F Ecotronic v2.00+
 • Vitoligno 250-S Ecotronic v2.00+
 • Vitoligno 300-C Ecotronic v2.12+
 • Vitoligno 300-H Ecotronic
 • Vitoligno 300-S Ecotronic v2.04+
 • Vitoligno 300-P, typ: F01

Vitorondens

 • Vitorondens 200-T, typ: KO2B
 • Vitorondens 222-F, typ: KO2B

Iné

 • Vitocaldens 222-F, typ: WO1C
 • Vitogas 200-F, typ: KO1B, KO2B
 • Vitopend 200-W, typ: HO1, HO1A, HO1B
 • Vitoplus 300, typ: HO1
 • Vitosolar 300-F, typ: HO1C
 • Vitosorp 200-F

Inštalácia a registrácia

Pri pripojení vykurovacieho systému Viessmann k aplikácii ViCare postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Stiahnite si aplikáciu ViCare (iOS alebo Android).
 2. Postupujte podľa pokynov v aplikácii ViCare.

Ak sa chcete zaregistrovať, vytvorte si v aplikácii používateľské konto v položke "Vytvoriť nové konto". Na vytvorenie účtu je potrebné poskytnúť nasledujúce informácie:

 • Meno a priezvisko
 • Adresa
 • Telefón

Musíte uviesť aj umiestnenie vykurovacieho systému, ak sa líši od vašej adresy. Tieto informácie pomôžu po uvolnení vzdialeného prístupu vášmu odbornému partnerovi lepšie naplánovať cestu, napríklad za účelom údržby zariadenia. Následne by ste pre úspešné ukončenie procesu mali akceptovať zásady o ochrane osobných údajov a podmienky používania. Ak ste nasledovali tieto kroky a potvrdili registáciu, úspešne ste nakonfigurovali konto ViCare a môžete aplikáciu používať. 

Aplikáciu ViCare si môžete stiahnuť z App Store alebo Google Play. Riaďte sa minimálnymi požiadavkami na operačný systém zariadenia, ktoré sú uvedené v obchodoch aplikácií.

ViCare je natívna aplikácia, t. j. vyvinutá pre mobilný operačný systém. Verzia pre PC v súčasnosti nie je k dispozícii.

Modul Vitoconnect sa dá jednoducho zaregistrovať ako "plug & play" zariadenie. Stačí naskenovať priložený QR kód pomocou smartfónu a riadiť sa pokynmi v aplikácií.

Jednoducho si stiahnite aplikáciu do nového mobilného zariadenia/tabletu. Potom sa do aplikácie prihláste s pôvodným používateľským menom a heslom. Nie je potrebné opätovne sa registrovať.

Ako používateľ môžete pohodlne v nastaveniach aplikácie ViCare vykurovací systém odhlásiť z Vášho účtu a zaregistrovať nový.

Operačný systém, t. j. aplikácia ViCare hlási, ktoré aktualizácie sú k dispozícii. Toto hlásenie musíte potvrdiť a potom aktualizácie stiahnuť a nainštalovať. Pomocou príslušného nastavenia v smartfóne sa aktualizácie môžu sťahovať automaticky.

Všetky dostupné rozšírenia sa nainštalujú spolu s aktualizáciami aplikácie. Preto by ste mali aplikáciu vždy aktualizovať. Po každej aktualizácii sa zobrazí upozornenie, v ktorom sa dozviete, čo je nové a čo sa zmenilo.

Stiahnite si aplikáciu ViCare

Urobte svoje vykurovanie inteligentným so systémom ViCare. Vychutnajte si dokonalé teplo a istotu, ktorá prichádza s vedomím, čo sa deje.

Pripojenie

 1. Stiahnite si aplikáciu ViCare pre svoje zariadenie so systémom iOS alebo Android.
 2. Vytvorte si konto ViCare.
 3. Naskenujte QR kód vášho vykurovacieho zariadenia.

Tip: Uistite sa, že ste zadali správnu e-mailovú adresu na prihlásenie do aplikácie ViCare a aktualizujte heslo aspoň každých šesť mesiacov.

 • WiFi sieť musí byť zabezpečená WPA2 heslom dĺžky 8 až 63 znakov.
 • Spojenie medzi Viessmann gateway (Vitoconnect/Komunikačný modul) by nemalo byť nezabezpečené.
 • Odporúčame internetové pripojenie bez obmedzenia objemu dát.
 • WiFi musí byť v prípade dual band routerov nastavená na 2,4GHz.
 • Musí byť aktivované DHCP.

V sieti IP (LAN) musia byť nastavené parametre smerovania a zabezpečenia.

 • Pre priame odchádzajúce spojenia povoľte nasledujúce porty:
  • Port 80
  • Port 123
  • Port 443
  • Port 8883

Upozornenie: Ak tento proces nepoznáte, možno by bolo vhodné poradiť sa s odborníkom na IT, ktorý vám pomôže s nastavením.

 • Uistite sa, že máte stabilné internetové pripojenie od poskytovateľa internetových služieb.
 • Ak ste nedávno zmenili poskytovateľa a/alebo router, obnovte pripojenie.
 • Skontrolujte silu signálu v aplikácii ViCare (Nastavenia -> Zariadenia -> Komunikačný modul).
 • Ak máte vykurovacie zariadenie Viessmann staršej generácie s externým komunikačným modulom Vitoconnect, skúste ho umiestniť na miesto so silnejším signálom. Ak potrebujete zariadenia znovu spárovať, prejdite na kapitolu "Párovanie Vitoconnect".
 • V oblasti "Upozornenia" v systéme ViCare môžete skontrolovať, či spoločnosť Viessmann práve vykonáva údržbové práce alebo či sa systém obnovuje po dočasnom výpadku.
 • Ak tieto rady nepomôžu alebo je sila signálu veľmi nízka, reštartujte komunikačný modul. Reštartovanie môžete vykonať prostredníctvom ponuky Nastavenia > Zariadenia > Komunikačný modul.
 • Ak je smerovač umiestnený v určitej vzdialenosti od vykurovacieho systému, je možné do domu nainštalovať zosilňovač signálu WiFi.
 • Ak máte ovládanie jednotlivých miestností, inštalácia opakovača ViCare môže zlepšiť komunikáciu medzi zariadeniami.

Ak chcete znovu pripojiť aplikáciu k zariadeniu Vitoconnect, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Najprv na niekoľko sekúnd stlačte tlačidlo reset na zariadení Vitoconnect.
 2. Aktualizujte nastavenia WiFi v aplikácii ViCare: Nastavenia > Zariadenia > Komunikačný modul > Nastavenia siete
 3. V aplikácii sa zobrazí výzva na zadanie sériového čísla. Najjednoduchšie ho zadáte naskenovaním QR kódu priloženého k zariadeniu Vitoconnect.
 4. Aplikácia je teraz pripravená na používanie.

Ak tieto kroky nevyriešia vaše problémy s pripojením, prečítajte si ďalšie články v našich častých otázkach alebo sa obráťte na komunitu Viessmann, ktorá vám poskytne ďalšiu podporu.

Prevádzka a funkcia

Všetky informácie o funkciách a obsluhe aplikácie ViCare nájdete na stránke aplikácie ViCare alebo u svojho odborného partnera Viessmann.

Okrem teplôt vykurovacieho okruhu môžete zobraziť aj teplotu teplej vody a vonkajšiu teplotu. Všetky dostupné informácie sa zobrazujú v prehľadnom dlaždicovom zobrazení. Zobrazujú sa aj režimy vykurovania.

Časový program sa zobrazuje ako kalendár s hodinami a keď ste doma, zobrazuje sa symbol domu.

Viac informácií nájdete na stránke: aplikácia Viessmann ViCare.

Pomocou aplikácie ViCare môžete nastaviť režim Comfort aj Party. Vďaka tomu môžete pohodlne vyvážiť nároky a výkon. Tieto možnosti môžete nastaviť pomocou zariadení so systémom Android aj iOS.

Úsporný režim je možné nastaviť len v prípade, že riadiaca jednotka vášho vykurovacieho systému túto funkciu podporuje. V opačnom prípade nemôžete tieto nastavenia vykonať prostredníctvom aplikácie.

Chybové hlásenia a poruchy

Ak sa aplikácia ViCare nepripojí k vykurovaciemu systému, skontrolujte, či je k dispozícii internetové pripojenie.

Úplne zatvorte aplikáciu. Ak máte produkt Apple, dvakrát stlačte tlačidlo Domov a potiahnite aplikáciu smerom nahor, čím ju zatvoríte. Potom aplikáciu reštartujte. Aplikácia ViCare by teraz mala opäť fungovať. Pre istotu skontrolujte aj aktualizácie aplikácie ViCare v obchode App Store alebo Play Store. Uistite sa tiež, že váš operačný systém spĺňa minimálne požiadavky. Konkrétne to znamená iOS 10.3 alebo Android 4.4 a vyššie.

Ak sa chyby opakujú v samotnej aplikácii, kontaktujte stránku vicare-service@viessmann.com. Ak sa poruchy vyskytnú vo vykurovacom systéme, obráťte sa na odborného partnera spoločnosti Viessmann alebo na svojho dôveryhodného dodávateľa vykurovania.

Aplikácia ViCare zobrazuje vonkajšiu teplotu len vtedy, ak má regulátor vykurovania túto funkciu. To znamená, že vonkajšia teplota je k dispozícii len vtedy, ak je vykurovací systém kompenzovaný podľa počasia a vybavený snímačom vonkajšej teploty.

V súčasnosti aplikácia ViCare nepodporuje indikáciu teploty prietoku.

Ak chcete zistiť teplotu vody v kotle, prejdite do bodu ponuky "Nastavenia", prejdite na položku "Zariadenia" a klepnite na "Kotol". Teplota kotlovej vody sa zobrazuje pre všetky olejové a plynové vykurovacie systémy.

Na úvodnej obrazovke aplikácie ViCare sa nachádza funkcia "Zabudnuté heslo". Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste sa zaregistrovali. Potom dostanete e-mail, pomocou ktorého môžete priradiť nové heslo.

Skontrolujte polohu smerovača a skontrolujte všetky pripojovacie káble.

Ak je oboje v poriadku, nainštalujte zosilňovač pre zosilnenie signálu WiFi. To by malo zabezpečiť stabilné pripojenie medzi smartfónom a vykurovacím systémom.

Skutočná teplota sa zobrazí len vtedy, ak aplikácia dostane tieto údaje z vykurovacieho systému. Na tento účel musí byť riadiaca jednotka vykurovania vybavená požadovanou funkciou. Ak nemáte nainštalovaný izbový teplomer, napríklad diaľkové ovládanie, nie sú preň k dispozícii žiadne údaje a aplikácia zobrazuje "--".

Ochrana osobných údajov

Sme rodinná firma s viac ako 100-ročnou históriou a najvyššími štandardmi kvality. Považujeme sa za spoľahlivého partnera v živote našich zákazníkov. Ústrednou súčasťou tejto spoľahlivosti je transparentné zaobchádzanie s vašimi údajmi.

 • Bezpečnosť: Neustále kontrolujeme naše systémy, aby sme zabezpečili najvyššiu úroveň bezpečnosti údajov našich používateľov. Pracujeme v súlade s nariadením GDPR a naše systémy na prenos údajov sú certifikované podľa VDE.

 • Servery: Na serveroch sa nachádza viacero zariadení, napr: Naše servery sa nachádzajú v EÚ. S vašimi údajmi sa zaobchádza dôverne a sú prístupné len vám, prípadne vášmu odbornému partnerovi, ak ste si u neho objednali online službu.

 • Kvalita: Vysoké štandardy spoločnosti Viessmann sa vzťahujú aj na naše digitálne produkty. Okrem toho bezvýhradne dodržiavame osvedčené postupy v odvetví.

Kde nájdem právne upozornenie spoločnosti Viessmann?

Naše právne upozornenie si môžete kedykoľvek pozrieť tu:

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?