Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Systémové riešenia na mieru pre obchod a priemysel

Vyžiadajte si odbornú konzultáciu
Foto: © Thorsten Arendt

Novelou zákona o ochrane klímy z augusta 2021 nemecká spolková vláda sprísnila ciele ochrany klímy a potvrdila cieľ dosiahnuť do roku 2045 neutralitu emisií skleníkových plynov. Do roku 2030 je potrebné znížiť emisie už o 65 % v porovnaní s rokom 1990. Na dosiahnutie týchto cieľov v Nemecku je potrebné zlepšiť energetickú účinnosť a zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie aCO2 neutrálnych riešení. V komerčnom a priemyselnom sektore neznamená neutralitaCO2 len klimaticky neutrálnu výrobu a procesy. Týka sa aj celého dodávateľského reťazca a následného používania výrobkov.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky predložilo začiatkom roka 2023 do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o zmene klímy a nízkouhlíkovej transformácii Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (klimatický zákon).

Potreba prijať všeobecný právny predpis v oblastí riešenia zmeny klímy je nutná z hľadiska zosúladenia legislatívneho rámca v Slovenskej republike s rámcom v Európskej únie a dosiahnutia klimatických cieľov Slovenska a EÚ do roku 2030 vrátane klimatickej neutrality najneskôr do roka 2050.

Komplexná podpora pre multivalentné energetické centrá v obchode a priemysle

Komplexné multivalentné energetické centrá v súčasnosti podliehajú mnohým špecifikáciám. Dôležité je nielen čisté a efektívne zásobovanie energiou, ale aj vysoká prevádzková spoľahlivosť a dostupnosť systému. S decentralizovanými vykurovacími a energetickými systémami na báze obnoviteľných zdrojov energie, ktoré sú šité na mieru, dodáva Viessmann správne systémové riešenie pre každú požiadavku.

Riešenia pre komerčné a priemyselné aplikácie

Nízkoteplotný kotol Vitoplex 300

Poskytovanie správnych riešení pre prísne požiadavky a nároky na energetické centrá pre obchod a priemysel zahŕňa optimálne prispôsobenie komponentov a systémov. Okrem toho spoločnosť Viessmann ponúka širokú škálu služieb - od plánovania a projektovej podpory až po servis po inštalácii systému. Sortiment produktov zahŕňa rôzne zdroje energie a výstupné stupne, ako aj prispôsobenia špecifické pre daný projekt.

Podrobné informácie nájdete v časti "Efektívne energetické systémy pre priemysel a obchod".

Riešenia pre hotely a prevádzky

Izba 108 v hoteli Sonne v meste Frankenberg

Zásobovanie teplom a energiou v hoteloch a iných prevádzkach kladie na technológiu veľmi špeciálne požiadavky. Extrémne špičkové zaťaženie a vysoké požiadavky na teplo a energiu počas celého roka majú výrazný vplyv na náklady na energiu. Optimalizovaný energetický manažment je preto nevyhnutný. S komplexnými riešeniami spoločnosti Viessmann sa zásobovanie teplom a energiou plánuje a realizuje rovnako komplexne.

Podrobné informácie o nákladovo efektívnej realizácii projektov so spoločnosťou Viessmann nájdete na stránke Energetické systémy pre hotely a prevádzky.

Databáza referenčných projektov – Viessmann ako partner projektu

Ak chcete získať prvý dojem o rôznych projektoch, ktoré spoločnosť Viessmann sledovala a podporovala, najlepšie je použiť našu databázu referenčných projektov. Poskytne vám podrobné informácie o plánovaní a realizácii projektov spolu s technickými údajmi o systémoch. Okrem iného môžete filtrovať podľa oblasti použitia a zdrojov energie systémov a získať tak prvotné nápady pre svoj vlastný projekt.