Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Vodík: Kľúč na výrobu tepla a elektriny bez emisií CO₂

Deklarovaným cieľom EÚ je zníženie emisií CO₂ do roku 2050 na nulu. To sa však podarí iba bez fosílnych palív. Z pohľadu emisií skleníkových plynov, je na dosiahnutie ambicióznych cieľov, vhodný práve vodík.  
  

Viessmann je aktívnou súčasťou energetickej transformácie

Ako formou poradenstva pre ľudí v politike, tak aj formou utvárania. S kompletnou ponukou pre vykurovanie a klimatizačnú techniku poskytuje spoločnosť  Viessmann Climate Solutions špičkovú technológiu a nastavuje nové štandardy na efektívne zaobchádzanie s energiou.
  

Vodík ako kľúč pre energetickú transformáciu

Vodík je ako zásobník energie pre budúcnosť, nevyhnutný. Nielen, že jeho spaľovanie prebieha takmer bez emisií, ale je tiež k dispozícii vo veľkých množstvách, prípadne sa môže vyrábať natrvalo.

Od roku 2025 sa uvažuje s prevádzkou so 100 % vodíka

Testy v skúšobných laboratóriách ukázali, že je možné primiešanie vodíka do zemného plynu až do 30 %. Avšak k tomu ešte chýba v celej Európe platná legislatíva. Napriek tomu spoločnosť Viessmann myslí už ďalej: Na prevádzku so 100 % vodíkom sú plynové vykurovacie zariadenia a palivové články už vo fáze vývoja a testovania.

Vodík - z pohľadu skleníkových plynov neutrálny zásobník energie budúcnosti

Kolobeh zeleného vodíka: S elektrinou z obnoviteľných zdrojov vyrába elektrolyzér z vody (H2O) vodík (H2) a kyslík (O2). Vykurovacie zariadenia pripravené na prevádzku s vodíkom spaľujú vodík vysoko efektívne, pričom popri teplu na vykurovanie opäť vzniká voda – kolobeh je uzavretý.

Technológia budúcnosti – certifikovaná už dnes

Využívanie vodíka bude uskutočňované postupne. Napriek tomu spoločnosť Viessmann ponúka s modernými plynovými kondenzačnými vykurovacími zariadeniami a s palivovými článkami riešenia, ktoré premieňajú zmes na teplo a elektrinu bez problémov, efektívne a predovšetkým bezpečne. 

Prechod k trvalej udržateľnosti

Aby bola pripravená cesta z pohľadu emisií CO₂ neutrálnej budúcnosti, vyvíja spoločnosť Viessmann vykurovacie zariadenia, ktoré budú vhodné pre 100 % prevádzku s vodíkom, a ktoré sa budú dať bez problémov prestavať z prevádzky na zemný plyn. S vysokou účinnosťou a kompletne bez emisií CO₂/CO v prevádzke s vodíkom.

Projekt SmartQuart v meste Kaisersesch stavia 100 % na vodík

V meste Kaisersesch v Porýní-Falcku vznikne do roku 2023 kompletná infraštruktúra pre zásobovanie s čistým vodíkom.  

Obrázok:  1) Výroba: Veterná elektráreň, fotovoltické zariadenia, elektrolyzér  | 2)  Uloženie:  Mikrogridy na báze vodíka | 3)  Spotreba:  Nadbytočná energia LOHC zariadenia na akumuláciu vodíka, užívatelia vodíka priemyselnej budovy, využívanie tepla, vodíková mobilita, vodíková bloková tepelná elektráreň | 4)  Riadenie: Inteligentný bytový riadiaci systém | 5) Zdroj: “Reallabor SmartQuart”

Vykurovanie vodíkom – inovačná kondenzačná technika

Sektor výroby tepla je predurčený na používanie vodíka. Už dnes by sa mohlo primiešavať 20 % vodíka do zemného plynu a mohli by sa výrazne znížiť emisie CO₂. Spoločnosť Viessmann poskytuje kompletné portfólio plynovej kondenzačnej techniky na využívanie vodíka.

Plynové kotly radu Vitodens: Komfort pri vykurovaní najefektívnejším spôsobom

Nástenné plynové kondenzačné kotly sú inteligentné energetické centrály, ktoré spĺňajú najvyššie požiadavky na komfortné zásobovanie teplom. So svojim moderným, funkčným dizajnom a so svojim jasne usporiadaným, matným povrchom zapadajú harmonicky do každého obytného prostredia.

Viessmann Vitodens 200-W