Vyžiadajte si odbornú konzultáciu
18.08.2022

Nový výrobný závod na výrobu tepelných čerpadiel v poľskej Legnici

Viessmann kladie základy pre urýchlené zvýšenie produkcie tepelných čerpadiel v Európe s investíciou v hodnote 200 miliónov eur do technického závodu v Legnici (Poľsko).

Nový výrobný závod na výrobu tepelných čerpadiel v poľskej Legnici  

  

Viessmann, jeden z popredných svetových dodávateľov udržateľných riešení na ochranu klímy (vykurovanie, chladenie, kvalita vody a ovzdušia) a  riešení s obnoviteľnými zdrojmi energie, buduje nový výrobný závod v poľskej Legnici, ktorý spadá pod najväčšiu obchodnú divíziu skupiny Climate Solutions.

  • Slávnostné položenie základného kameňa za účasti poľského premiéra: Morawiecki potvrdil dlhodobú úzku spoluprácu so spoločnosťou Viessmann v Poľsku za posledných 30 rokov
  • Investícia vyše 200 miliónov eur do nových výrobných priestorov zohráva kľúčovú úlohu v ekologickom riešení na ochranu klímy spoločnosti Viessmann v celkovej hodnote 1 miliardy eur
  • Firma prispieva svojím riešením ku geopolitickej energetickej nezávislosti v Európe
  • Nové výrobné priestory sa zamerajú na produkciu vysoko účinných tepelných čerpadiel, ktoré chránia životné prostredie, a prírodných chladív, ktoré prispejú k eliminácii uhlíka zo stavebného fondu v Európe
  • Dodávky energie, vlastnosti budovy a výrobná technológia udávajú štandardy v automatizácii a udržateľnom fungovaní, pričom na prvé miesto kladú ľudí

Legnica/Allendorf (Eder), 14. júl 2022

Ako oznámila spoločnosť na jar, v najbližších troch rokoch pripravuje historicky rekordnú investíciu 1 miliardu eur do rozšírenia tepelných čerpadiel a ekologických klimatických riešení. Investícia vyše 200 miliónov eur do nových výrobných priestorov v Poľsku zohráva kľúčovú úlohu v ekologických riešeniach a  doplní zoznam existujúcich závodov s produkciou tepelných čerpadiel.

Vďaka maximálne efektívnej technológii urýchľuje nový závod spoločnosti Viessmann nábeh tepelných čerpadiel, ktoré sú ústredným prvkom úplne ekologického a predovšetkým udržateľného portfólia riešení, ktorých cieľom je maximálna ochrana klimatických pomerov. Okrem tepelných čerpadiel, Viessmann neustále napreduje aj v rozširovaní kapacít batériových a solárnych systémov, diaľkového vykurovania a oveľa viac.  

Spoločnosť napríklad plánuje investície v ďalších krajinách Európy vrátane Nemecka. S novou výzvou na ochranu klímy a novým závodom v  Legnici, firma významne prispieva k  posilneniu geopolitickej energetickej nezávislosti v Európe.

Vďaka vysoko účinným tepelným čerpadlám na báze prírodných chladív bude nový závod s rozlohou približne 50 000 metrov štvorcových zohrávať kľúčovú úlohu v boji proti klimatickým zmenám a závislosti od fosílnych palív v časoch, keď spoločnosť so
105-ročnou históriou buduje základy svojej budúcnosti, a čo je ešte dôležitejšie, budúcnosti ďalších generácií. Budova, ako aj použité technológie v nej určia nové štandardy v oblasti automatizácie a udržateľnosti, pričom na prvom mieste budú potreby používateľov. Koniec výstavby je naplánovaný na rok 2023. Nový závod prinesie v budúcnosti zamestnanie 1 700 ľuďom.

Pri vytváraní životného priestoru pre budúce generácie zohráva Poľsko s  takmer 2 000 zamestnancami kľúčovú úlohu v plánoch spoločnosti Viessmann. Najväčšia obchodná divízia spoločnosti, Viessmann Climate Solutions, v Poľsku aktuálne zamestnáva 1 500 ľudí. Ďalších 150 pracovných miest vznikne v roku 2023, keď spustí prevádzku druhá najväčšia obchodná divízia, Viessmann Refrigeration Solutions (riešenia pre chladiace systémy). Prostredníctvom služieb, ktoré poskytujú spoločnosti Kospel a ETX, prepojila globálna spoločnosť Viessmann rozsiahle portfólio ekologických riešení pre elektrické vykurovanie a diaľkové vykurovanie v Poľsku.

Poľský premiér Mateusz Morawiecki zdôraznil vo svojom prejave úzku a prínosnú partnerskú spoluprácu medzi spoločnosťou Viessmann, Poľskom a najmä regiónom v okolí Legnice:

Premiér Mateusz Morawiecki: „Na rozdiel od iných spoločností, ktoré prinášajú iba krátkodobé investície, spoločnosť Viessmann ukázala, ako veľmi je už celé desaťročia prepojená s Poľskom. Toto prepojenie sa pretavilo do najnovšej investície v Legnici.“

Max Viessmann, CEO Viessmann Group: „Už viac ako 105 rokov stojí spoločnosť Viessmann za pozitívnu zmenu jasne zameranú na energetickú účinnosť a vývoj nových technológií. Dnes sa tu v Legnici buduje areál, ktorý pomôže vdýchnuť život nášmu poslaniu „Vytvárame životný priestor pre budúce generácie“. Tieto investície sa stabilne vyplácajú aj pre budúcnosť našej 105-ročnej firmy.“

Thomas Heim, CEO spoločnosti Viessmann divízie Climate Solutions: „Na ceste k tomu, aby sme sa stali popredným európskym dodávateľom 100 % obnoviteľných klimatických riešení, zohráva hlavnú úlohu rozvoj závodu v Legnici. Našou historickou investíciou výrazne rozšírime vlastné výrobné kapacity, urýchlime výskum a vývoj a podnietime napredovanie stále nových ekologických klimatických riešení so zameraním na tepelné čerpadlá.“

Markus Klausner, CTO Viessmann divízie Climate Solutions: „S najmodernejšou prevádzkou zabezpečíme obchodným partnerom trvalo udržateľné a účinné riešenia, ktoré im umožnia znížiť spotrebu energie koncovým užívateľom a  predefinovať environmentálnu stopu v ich aktivitách. Investícia podčiarkuje našu ambíciu priniesť inšpirujúce prémiové riešenia na ochranu klímy a prispieť tak k ochrane našej planéty.“

Tomasz Tomczak, predseda predstavenstva Viessmann Technika Grzewcza Sp. z o. o.: „Plánovaná investícia v Legnici je míľnikom v ďalšom rozvoji lokality. Otvára nám možnosť vytvoriť ďalšie pracovné miesta, ďalej rozvíjať lokálne trhy, uzatvárať a budovať dôveryhodné partnerstvá.“

Josef Nueschen, viceprezident pre výrobu a generálny riaditeľ prevádzky v Legnici: „Pre mňa je to nielen veľmi vzrušujúca výzva, ale zároveň aj veľká česť, že môžeme prispieť k plánovaniu a  napredovaniu projektu, ktorý je kľúčový pre budúcnosť spoločnosti a v boji proti klimatickým zmenám.“

Nový závod Viessmann po dokončení výrazne prispeje k dodávkam tepelných čerpadiel na trhy strednej a východnej Európy. Týmto spôsobom sa spoločnosť podieľa na úspechu prechodu na nové energetické riešenia a  zároveň umožňuje nezávislosť od fosílnych palív, predovšetkým od ruských dodávok plynu. Osobitná pozornosť bola venovaná efektívnosti a udržateľnosti nového výrobného závodu.  

V Legnici vyrába spoločnosť Viessmann systémové komponenty a produkty už viac ako 20 rokov. Hlavne tepelné čerpadlá, ktoré majú mimoriadny význam pri dosahovaní globálnych cieľov energetickej a klimatickej politiky. Dobré skúsenosti, ktoré sa tam za dve desaťročia nazbierali, boli pri hľadaní lokality pre nové logistické centrum dôvodom rozhodnutia rozšíriť a čiastočne prebudovať existujúce priestory.

V júni bol v bezprostrednej blízkosti položený základný kameň pre obchodnú divíziu Refrigeration Solutions (riešenia pre chladiace systémy) spoločnosti Viessmann. Vzájomná blízkosť dvoch najväčších a najdôležitejších obchodných divízií, Climate Solutions (energetické riešenia pre budovy) a Refrigeration Solutions umožní nielen využiť veľké investičné synergie, ale tiež uľahčí zavádzanie noriem.

O spoločnosti Viessmann

Viessmann je jedným z popredných poskytovateľov klimatických riešení pre všetky obytné priestory. „Integrovaná ponuka riešení Viessmann“ umožňuje bezproblémové vzájomné prepojenie produktov a systémov prostredníctvom digitálnych platforiem, klimatických (vykurovanie, chladenie a kvalita vzduchu) a chladiacích riešení. Všetky riešenia sú založené na obnoviteľných zdrojoch energií a maximálnej účinnosti.    

Všetky aktivity spoločnosti Viessmann založenej v roku 1917 vychádzajú z hlavného poslania spoločnosti „We create living spaces for generations to come“.