Vyžiadajte si odbornú konzultáciu
Vitosol 200-TM

Vákuový trubicový kolektor

Vysokoúčinný vákuový trubicový kolektor s automatickým vypnutím ThermProtect v závislosti od teploty

Princíp tepelnej trubice
ThermProtect
Dlhá životnosť
Ochrana proti prehriatiu

Váš miestny odborný partner Viessmann vám poskytne individuálne poradenstvo

Nájsť odborného partnera
Princíp tepelnej trubice

Pracovná látka prijíma teplo od slnečnej energie počas prechodu do plynného stavu. Para prechádza pozdĺž trubice do časti s nižšou teplotou. Para kondenzuje a tým sa opäť mení na kvapalinu a odvádza teplo.

ThermProtect

Automatické vypnutie v závislosti od teploty

Suché napojenie

Žiadny priamy kontakt medzi teplonosným a solárnym médiom, to znamená, že jednotlivé trubice môžu byť vymenené pri naplnenom zariadení.

Menší priestor pre inštaláciu

Trubicové kolektory sú výkonnejšie na jednotku plochy ako ploché kolektory, a preto môžu zaberať menší priestor.

Stabilný výkon po rokoch

Bez rizika zníženej účinnosti absorbéra

Vysoká úroveň solárneho pokrytia

Na zálohovanie ústredného kúrenia a pre ohrev teplej vody

Určené na horizontálnu inštaláciu

Na plochých strechách a pre väčšie systémy

Menšie zatienenie trubíc

Vďaka väčším rozostupom trubíc

Možnosť otáčania

Absorber je možné otáčať až o +/- 45 stupňov

Nízke náklady na údržbu

Vďaka použitiu kvalitných materiálov sa predlžuje životnosť a náklady na údržbu

Vákuový trubicový kolektor Vitosol 200-TM

Vákuový trubicový kolektor Vitosol 200-TM

Vákuový trubicový kolektor Vitosol 200-TM bol špeciálne navrhnutý na horizontálnu montáž vo veľkých systémoch na plochých strechách a pre bytové domy. Absorbéry sa dajú otáčať o 45 stupňov,  aby bola dosiahnutá najlepšia efektivita zachyteného slnečného žiarenia.

Prevádzková spoľahlivosť s technológiou ThermProtect

Nová funkcia automatického vypnutia v závislosti od teploty. ThermProtect zabraňuje prehriatiu, keď sa  už neodovzdáva teplo od kolektorov do systému pri vysokej slnečnej aktivite. Vitosol 200-TM je preto vhodný aj pre budovy, ktoré sa nevyužívajú celoročne, ako sú napríklad školy.

Účinný prenos tepla

Kolektor pracuje na princípe tepelnej trubice, kde teplonosné médium neprúdi priamo cez trubice.  Namiesto toho sa procesné médium odparuje vo vnútri tepelnej trubice a absorbované teplo odovzdáva kondenzáciou teplonosnému médiu prostredníctvom dvojrúrkového výmenníka tepla Duotec. Táto metóda zaručuje optimálny prenos tepla.

Rýchla, jednoduchá a bezpečná inštalácia

Pri vkladaní trubíc nie je potrebné otvárať kryt hlavice. Upevňovacie uzávery v základnej lište zabraňujú skĺznutiu trubíc. V prípade potreby údržby možno trubice vymeniť rýchlo, úsporne a jednoducho vďaka ich suchému pripojeniu bez nutnosti vypúšťania systému.

Podrobnosti o produkte

Plocha kolektora

2,67 / 5,3  m²

Typ kolektora

Vákuový trubicový kolektor

Dizajn

Tmavomodrý plášť kolektora a povrchy absorbéra tvoria opticky celistvý celok.

Oblasť použitia

Obytné a komerčné budovy, novostavby a projekty modernizácie

Typ inštalácie

Optimalizované pre horizontálnu inštaláciu na plochú strechu

Ďalšie funkcie

Na ohrev teplej vody, vykurovacej vody a vody v bazéne prostredníctvom výmenníka tepla.

Rez produktu