Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Teplonosné médium: vlastnosti a správne zaobchádzanie

Teplonosné médium prenáša teplo zo solárnych kolektorov na streche do zásobníka v dome. Skladá sa z vody a nemrznúcej zmesi, takže teplonosné médium nezamŕza ani v zime. Keďže médium podlieha určitým známkam starnutia, je dôležité v pravidelných intervaloch kontrolovať hodnotu pH a obsah nemrznúcej zmesi. Tu nájdete informácie o vlastnostiach a špecifikáciách pre manipuláciu so solárnym médiom.

Nemrznúca zmes v solárnom systéme zabezpečuje celoročnú prevádzku

Keď svieti slnko, kolektory v solárnom tepelnom systéme sa zohrievajú. Odovzdávajú tepelnú energiu médiu, ktoré potom prúdi do zásobníka. Tam sa energia prostredníctvom výmenníka tepla odovzdá na vykurovanie alebo prípravu teplej vody. Teplonosné médium prúdi späť do solárneho kolektora a proces sa začína odznova.

Základom teplonosného média je voda. Ak by vonkajšie teploty klesli pod bod mrazu a nedošlo by k slnečnému žiareniu, médium by zamrzlo, rozšírilo by sa a potenciálne by poškodilo dôležité časti systému. Aby sa tomu zabránilo, teplonosné médium obsahuje nemrznúcu zmes. Zvyčajne je to propylénglykol.

Teplonosné médium: zmena vlastností v čase

Použitý 1,2-propylénglykol je mierne horľavý, netoxický, biologicky odbúrateľný a nevyžaduje si označenie podľa kritérií EÚ. Nemrznúca zmes pre solárne systémy má teplotu varu 188 stupňov Celzia a chráni pred zamrznutím až do -21,5 stupňa Celzia pri obsahu 40 objemových percent.

Keďže glykol je organická látka s bežnými znakmi starnutia, média na prenos tepla, ktoré používa spoločnosť Viessmann, ako napríklad Tyfocor LS, obsahujú ochranu proti starnutiu. Alkalické pufrovanie udržiava hodnotu pH v alkalickom rozsahu po dlhšiu dobu a podporuje ochranu proti korózii. To má následne priaznivý vplyv na životnosť celého systému.

Počas údržby nechajte skontrolovať obsah nemrznúcej zmesi a hodnotu pH

Vzhľadom na bežné známky starnutia je dôležité nechať skontrolovať teplonosné médium v rámci každoročnej údržby vykurovacieho systému. Dodávatelia vykurovania skontrolujú hodnotu pH a obsah nemrznúcej zmesi, aby sa zabránilo poškodeniu v dôsledku korózie alebo mrazu.

Konštrukcia systému ovplyvňuje životnosť teplonosného média

V menších systémoch na ohrev TÚV by mali dodávatelia vykurovania meniť alebo dopĺňať solárne médium v priemere každých desať rokov. Ak ide o solárny systém na zálohovanie ústredného kúrenia, môže byť potrebné vykonať to skôr. Je to spôsobené výpadkami bez odberu tepla v lete. Počas takýchto období sa teplota teplonosného média zvýši natoľko, že môže dôjsť k praskaniu alebo rozbitiu molekúl. V dôsledku toho sa zvyšuje tvorba kyselín a potrubia a čerpadlá sa môžu upchať.

Povrchová úprava ThermProtect spoločnosti Viessmann automaticky vypína ploché a rúrkové kolektory, keď prekročia určitú teplotu. Deje sa tak bez ohľadu na typ konštrukcie, vyhotovenie alebo inštaláciu a účinne chráni pred praskaním média.

Ak sa objavia známky starnutia, doplňte alebo vymeňte teplonosné médium

Ak hodnota pH a obsah nemrznúcej zmesi nie sú v odporúčanom rozmedzí, dodávateľ vykurovania musí doplniť  teplonosné médium. Použité médium závisí od média, ktoré sa už v systéme nachádza a ktoré možno rozpoznať podľa faktorov vrátane jeho farby. Fialový Tyfocor G-LS sa môže miešať napríklad s Tyfocorom LS. Ak sa prísady nedajú kombinovať, dodávateľ vykurovania vymení celé médium v solárnom systéme.

Dodávateľ vykurovania vám môže pomôcť s týmito problémami

Teplonosné médium zmiešané s glykolom cirkuluje v solárnom tepelnom systéme materiálne oddelene. Nemieša sa ani s vykurovacou vodou, ani s teplou úžitkovou vodou a nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo pre iné systémy. Ak médium uniklo zo solárneho systému alebo ak je  teplonosné médium v teplej vode, mali by ste sa poradiť s dodávateľom vykurovania. Ten spoľahlivo odstráni úniky a doplní teplonosné médium. V nepravdepodobnom prípade, že sa médium zo solárneho systému dostane do teplej vody, dodávateľ vykurovania systém prepláchne, až kým v ňom nezostanú zvyšky. Dovtedy sa zdržte konzumácie vody.