Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Decentrálny vetrací systém – vlastnosti, funkcia a financovanie

Dopyt na cenovú kalkuláciu
Foto: © jovana veljkovic / Shutterstock.com

Modernizáciu energetických systémov v existujúcich budovách neustále podnecujú rastúce náklady na energie v oblasti bývania. Starý bytový fond sa komplexne modernizuje a v súčasnosti ponúka svojim obyvateľom komfort, ako sú energeticky účinné okná a dvere, izolácia stien alebo nový vykurovací systém s pohodlným zásobovaním teplou vodou.

Modernizácia má za následok aj to, že staršie byty sú natoľko nepriedušné, že v nich nemôže dochádzať k dostatočnej výmene čerstvého vzduchu. Dôsledkom je vysoká vlhkosť v interiéri, ktorá môže viesť k vzniku plesní, najmä v budovách s izolovanými vonkajšími stenami. Obzvlášť rizikové sú rohy miestností pri vonkajších stenách, pretože tu dochádza ku kondenzácii vlhkosti. V tomto prípade je najvhodnejším riešením decentrálny vetrací systém s rekuperáciou tepla.

Čím sa vyznačuje  decentrálna mechanická ventilácia?

Decentrálne vetranie s rekuperáciou tepla nielenže zabezpečuje potrebnú minimálnu výmenu vzduchu. Vďaka spätnému získavaniu tepla z odvádzaného vzduchu a jeho odovzdávaniu studenému privádzanému vonkajšiemu vzduchu je potrebné menej energie na vykurovanie. Dosahuje sa až 90-percentná úroveň rekuperácie tepla. Tým sa znižujú náklady na vykurovanie a chráni sa životné prostredie. Energia sa využíva veľmi efektívne.

Jednou zo zvláštností tejto technológie je pomerne jednoduchá inštalácia. Decentralizované vetracie systémy sa môžu špeciálne inštalovať do jednotlivých miestností. Nie je potrebné inštalovať systém rozvodu vzduchu. Na jednoduchú inštaláciu stačí nástenný difúzor alebo otvor vyvŕtaný cez vonkajšiu stenu príslušnej miestnosti a elektrická prípojka. Bytové jednotky môžu byť vybavené niekoľkými jednotkami, ktoré pracujú nezávisle od seba. Možná je aj kombinácia centrálnych a decentralizovaných vetracích systémov. V časti o vetracích systémoch je uvedené, ktorý systém je najvhodnejší pre tú ktorú nehnuteľnosť.

Ako funguje decentralizované vetranie

Na vysvetlenie fungovania decentralizovaného mechanického vetrania je potrebné najprv rozlišovať. Decentralizované vetracie systémy s rekuperáciou tepla sa totiž v zásade delia na dve skupiny: Na jednej strane sú jednotky s nepretržitou prevádzkou a na druhej strane jednotky s reverznou prevádzkou. Obidva typy sa môžu ovládať manuálne alebo podľa potreby prostredníctvom snímačov CO₂ alebo vlhkosti. Inštalujú sa do vonkajšej steny.

Decentralizované vetracie systémy s nepretržitou prevádzkou sa nazývajú aj permanentné ventilátory. Sú to kompletné vetracie jednotky so zabudovaným krížovým protiprúdovým výmenníkom tepla. Jednotky majú dva ventilátory, ktoré súčasne dopravujú vzduch. Výsledkom sú dva prúdy vzduchu. Vonkajší a prívodný prúd vzduchu privádza čerstvý vzduch do miestnosti, zatiaľ čo odvádzací a výfukový prúd vzduchu odstraňuje z miestnosti vydýchaný vzduch do vonkajšieho prostredia. Krížový protiprúdový výmenník tepla je umiestnený medzi týmito dvoma prúdmi vzduchu. V ňom sa spätne získava teplo z vnútorného vzduchu a odovzdáva sa privádzanému vzduchu. To znamená, že veľká časť tepla zostáva v miestnosti aj napriek nepretržitému vetraniu.

Vďaka integrovaným filtrom a zodpovedajúcej konštrukcii jednotky nemôžu do miestností preniknúť ani čiastočky nečistôt, ani hluk z vonkajšieho prostredia. Trvalé ventilátory môžu privádzať vzduch do jednotlivých miestností a vetrať ich a môžu sa inštalovať do vonkajšej steny v oblastiach s prívodom vzduchu (obývacia izba, spálňa alebo detská izba) aj v oblastiach s odvodom vzduchu (kuchyňa, kúpeľňa alebo WC). Jedným zo zariadení, ktoré využíva tento prevádzkový režim, je systém decentralizovaného vetrania Vitovent 200-D.

Existujú aj ďalšie označenia pre decentralizované vetracie systémy v reverznej prevádzke. Nazývajú sa push-pull jednotky alebo kyvadlové ventilátory. Na rozdiel od svojich náprotivkov s nepretržitou prevádzkou majú kyvadlové ventilátory len jeden ventilátor. Dve neustále komunikujúce jednotky sú zodpovedné za požadovanú rýchlosť výmeny vzduchu. Zatiaľ čo jedna zabezpečuje odstraňovanie vydýchaného vzduchu, druhá zabezpečuje prívod čerstvého vzduchu. Na spätné získavanie tepla sa používa tepelný zásobník, ktorý dočasne uchováva teplo z odvádzaného vzduchu a odovzdáva ho privádzanému vzduchu.

Ďalšie aspekty princípu fungovania decentralizovaného vetrania s reverznou prevádzkou: obe jednotky sú navzájom prepojené prostredníctvom regulátora. Tým sa zabezpečí, že smer otáčania ventilátorov sa približne po 70 sekundách zmení a prúd vzduchu sa tak dopravuje v opačnom smere. Tieto jednotky majú aj filtre proti nečistotám z vonkajšieho prostredia a chránia pred hlukom z cesty. S dvojicou kyvadlových ventilátorov možno súčasne privádzať a odvádzať vzduch do dvoch prívodných priestorov, ak je medzi týmito dvoma miestnosťami vzduchové prepojenie. Tieto jednotky sa spravidla neinštalujú v oblastiach s odsávaným vzduchom. Ventilačná jednotka Vitovent 100-D je kyvadlový ventilátor.

Viac tipov a informácií o nej nájdete v sekcii mechanické vetranie na stránke heizung.de.

Tipy na nákup decentralizovaných vetracích systémov

Pri modernizácii starších budov je nevyhnutná koncepcia vetrania. Po modernizácii totiž často dosahujú podobné energetické hodnoty ako nové budovy. Decentralizované vetracie systémy sa v praxi osvedčili ako najvhodnejšie riešenie pre existujúce budovy. Pri kúpe by ste mali venovať pozornosť nasledujúcim bodom.

Pri hľadaní vhodného vetracieho systému je dôležitým faktorom rozsah modernizácie. Veď základná modernizácia dosahuje úplne iné výsledky ako čiastočná modernizácia. V závislosti od charakteristík budovy možno pri modernizácii jadra uvažovať aj o centrálnom vetracom systéme. V novostavbe je možné použiť aj decentralizovaný vetrací systém. To, ktorý vetrací systém sa nakoniec hodí pre tú ktorú budovu, závisí od mnohých faktorov. Okrem iného sa musia zohľadniť vlastnosti obytného priestoru budovy, spôsoby využívania a počet obyvateľov.

Ako už bolo spomenuté, decentralizované mechanické vetranie sa vyznačuje predovšetkým tým, že sa využíva v miestnosti. Každá jednotlivá vetracia jednotka si vyžaduje vlastnú elektrickú prípojku. V závislosti od vetracej jednotky to môže byť prípojka 230 V, ako v prípade Vitovent 200-D, alebo dátový kábel, ako v prípade Vitovent 100-D. Keďže jednotky sa inštalujú do vonkajšej steny, majitelia domov musia pri kúpe decentralizovanej mechanickej vetracej jednotky zohľadniť aj typ budovy. Napokon, na použitie v novostavbe existujú špeciálne stenové bloky, do ktorých sa dajú vložiť vetracie jednotky. Na druhej strane, dodatočná montáž jednotiek sa vykonáva pomocou vyvŕtaného otvoru.

Keďže sa vydýchaný vzduch hromadí v hornej časti miestnosti, mali by sa tam podľa možnosti umiestniť vetracie jednotky. Hoci sú jednotky tiché, veľmi citlivé osoby môžu pociťovať rušenie hlukom prúdenia vzduchu, najmä v priestoroch na spanie. Aby sa tomu predišlo, umiestnenie a dizajn vetracích jednotiek by sa mali vopred dobre naplánovať.

V porovnaní s centrálnym mechanickým vetraním je náročnosť plánovania decentralizovaného vetracieho systému nižšia. Na efektívnu a tichú prevádzku sú však nevyhnutné odborné znalosti dodávateľa. Skúsený inštalatér rýchlo určí, ako dimenzovať vetrací systém a kde je optimálne umiestnenie vzduchových difúzorov. Pomôže aj s výberom vhodného typu jednotky. V závislosti od dostupného priestoru by sa mala zvážiť buď vetracia jednotka so zabudovaným krížovým protiprúdovým výmenníkom tepla, alebo jednotka s jedným ventilátorom a keramickým tepelným zásobníkom.

Náklady na decentrálne vetranie

Decentrálný systém vetrania prispieva k lepšej kvalite vzduchu a lepšej ochrane budov. Náklady naň sa pohybujú v primeraných medziach. Vo väčšine prípadov sú  decentrálne vetracie jednotky lacnejšie ako centrálny vetrací systém. Presné náklady sa však dajú určiť len na základe jednotlivých budov.