Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Centrálny vetrací systém: funkcia, plánovanie a inštalácia

Dopyt na cenovú kalkuláciu
© 2M media / Shutterstock.com

Mnohé moderné stavebné projekty sú už vybavené mechanickými vetracími systémami. Na jednej strane si to vyžaduje vysokú úroveň energetickej izolácie, aby bolo možné čo najefektívnejšie a najbezpečnejšie regulovať vlhkosť vzduchu v interiéri. Na druhej strane sa považuje za komfortný prvok zvyšujúci hodnotu nehnuteľnosti.

Centrálne vetracie systémy Viessmann sú energeticky mimoriadne účinné. Výkonný výmenník tepla získava až 98 percent latentného tepla z odvádzaného vzduchu a využíva ho na ohrev privádzaného čerstvého vzduchu. Tým sa citeľne znižujú výdavky domácnosti vďaka výrazne nižšej potrebe energie. Okrem toho sa znižujú emisie CO₂, čo znamená, že používanie centrálneho mechanického vetrania znižuje aj zaťaženie životného prostredia. Ďalšie vlastnosti centrálneho vetrania sú vysvetlené v časti Výhody mechanického vetrania.

Ako fungujú centrálne vetracie systémy

Charakteristický rozdiel medzi centrálnym a decentralizovaným vetracím systémom spočíva v jeho konštrukcii. Centrálne vetracie systémy majú centrálnu vetraciu jednotku, ktorá smeruje čerstvý vzduch do miestností prostredníctvom systému rozvodu vzduchu. Decentralizované vetracie jednotky sú naopak inštalované úplne v stene. Odtiaľ dodávajú do budovy požadované množstvo čerstvého vzduchu.

V závislosti od typu stavby fungujú centrálne vetracie systémy rôznymi spôsobmi

Centrálne vetranie možno rozdeliť do troch skupín:

  • Jednoduché systémy odsávania vzduchu
  • Kombinované systémy odsávania a prívodu vzduchu
  • Systémy s rekuperáciou tepla

V najjednoduchšej konfigurácii je vydýchaný vzduch aktívne nasávaný ventilátorom a odvádzaný von. Difúzory vzduchu takýchto systémov sú zvyčajne umiestnené v priestoroch s odsávaným vzduchom. Medzi ne patrí kuchyňa, kúpeľňa a WC, v ktorých je viac vlhkosti a nepríjemných pachov v porovnaní s obytnými priestormi, ako sú obývacie izby alebo pracovne. Na druhej strane čerstvý vzduch sa do domu dostáva len pasívne cez difúzory vzduchu v plášti budovy, okenné medzery a dverné štrbiny.

V praxi sa často používajú mechanické vetracie systémy, ktoré aktívne nasávajú privádzaný aj odvádzaný vzduch. Tieto kombinované systémy odsávania a prívodu vzduchu majú centrálnu vetraciu jednotku a systém distribúcie vzduchu. Aktívne sa nasáva a odvádza nielen vydýchaný vzduch. Do domu sa aktívne dostáva aj čerstvý vzduch. Aby sa zabránilo prenikaniu nežiaducich častíc zo vzduchu, ako aj hluku, väčšina systémov je vybavená filtrami.

Centrálny systém prívodu a odvodu vzduchu s rekuperáciou tepla pozostáva z vetracej jednotky so systémom rozvodu vzduchu. Vetracia jednotka má dva ventilátory a výmenník tepla. Dva ventilátory sa používajú na prenos vzduchu prúdiaceho do budovy aj vzduchu odvádzaného z budovy. Na jednej strane prúd vonkajšieho/prívodného vzduchu nasáva čerstvý vzduch do budovy. Na druhej strane prúd odvádzaného/odvádzaného vzduchu dopravuje vydýchaný vzduch z budovy.

Oba prúdy prechádzajú cez výmenník tepla vo vnútri vetracej jednotky. V chladnejších mesiacoch sa teplo z odvádzaného vzduchu odovzdáva privádzanému vzduchu. Tento prevádzkový režim zabezpečuje, aby sa vetracím systémom z budovy odvádzalo čo najmenej tepla. Všetky centrálne vetracie jednotky Viessmann pracujú týmto spôsobom. Centrálne mechanické vetranie so spätným získavaním tepla teda funguje rovnakým spôsobom ako centrálne mechanické vetranie s difúzormi odvádzaného a privádzaného vzduchu. V kapitole o riadenom mechanickom vetraní je vysvetlené, či a pre ktoré objekty sú centrálne vetracie jednotky vhodné.

Princíp činnosti centrálneho mechanického vetrania s ventilačným systémom

Plánovanie centrálneho vetracieho systému v starších a nových budovách

Ak si chcú majitelia domov kúpiť centrálny mechanický vetrací systém, mali by si vopred dôkladne zistiť a ujasniť požiadavky. Prvá otázka týkajúca sa centrálneho mechanického vetracieho systému by sa mala týkať vlastných požiadaviek. To totiž slúži ako základ pre následnú investíciu. Pre zjednodušenie sa budovy delia na tri typy:

  • Staršie budovy
  • Modernizované staršie budovy
  • Nové budovy

Na presnejší výpočet dopytu je potrebné zohľadniť počet miestností a ich obyvateľov, ako aj spôsob ich využívania. Bez ohľadu na oblasť použitia by preto majitelia domov mali plánovanie a realizáciu mechanického vetracieho systému vždy prenechať dodávateľovi. Ten totiž dokáže presne odhadnúť, aký veľký musí byť vetrací systém, aby fungoval čo najefektívnejšie. V nasledujúcej časti si môžete prečítať, na čo ďalšie by si mali majitelia domov a modernizátori dávať pozor pri výbere správneho vetracieho systému.

V nemodernizovaných existujúcich budovách sa čerstvý vzduch dostáva do domu pasívne cez netesnú obálku budovy, dverné štrbiny a okenné medzery. Použitie vetracieho systému v takýchto budovách je napriek tomu dobrý nápad, pretože riziko vzniku plesní je stále veľmi vysoké. V nemodernizovaných starších budovách však centrálne vetranie prichádza do úvahy len zriedkavo. Vyžaduje si totiž veľké plánovacie úsilie, ktoré sa väčšinou oplatí vynaložiť len v rámci výstavby alebo modernizácie. V zásade je dôležité poznamenať: V starších budovách je použitie centrálneho vetracieho systému možné, ale jeho inštalácia bude náročnejšia. Vyžaduje si totiž zásahy do konštrukcie budovy. Okrem toho musia byť vzduchovody opláštené.

V nových budovách sa často používa centrálny vetrací systém. Inštaluje sa v počiatočnom štádiu v nedokončenej budove. Po dokončení budovy už nie je viditeľný. Centrálny vetrací systém v novostavbe by sa preto mal vždy plánovať vopred. V ňom sa vetrací systém používa na zabezpečenie minimálnej výmeny vzduchu z hľadiska zdravia a na ochranu budovy. Väčšina majiteľov budov sa vo fáze výstavby rozhodne pre centrálne vetranie. Je to zvyčajne rozumné, ale nie vždy nevyhnutné. Pri optimálnom plánovaní a realizácii by decentralizované mechanické vetranie mohlo účinne zásobovať čerstvým vzduchom aj nové budovy.

Vykurovací systém v kombinácii s vetracím systémom Vitoair FS

Možnosti inštalácie systému distribúcie vzduchu

Princíp fungovania centrálneho mechanického vetrania zahŕňa aj inštaláciu rozvodov vzduchu. Na výber je niekoľko možností inštalácie. Najznámejšie spôsoby sú:

  • Inštalácia v podlahovej konštrukcii
  • Inštalácia do betónu
  • inštalácia do podhľadu

Tento typ inštalácie sa často používa v novostavbách. Tu sa ploché vzduchovody najprv položia priamo na nedokončenú podlahu a potom sa inštaluje izolácia. V prípade potreby sa na ňu nainštalujú rúrky podlahového vykurovania a až potom sa ako posledná vrstva položí poter. Vzduchovody už potom nie sú viditeľné. Iba podlahové alebo stropné difúzory ukazujú, že je pod nimi nainštalovaný ventilačný systém.

Alternatívou k inštalácii vzduchovodov na nedokončenú podlahu je inštalácia do betónu. Na tento účel sa okrúhle vzduchovody zvyčajne umiestňujú do oceľovej výstuže stropov počas počiatočnej fázy výstavby. Až potom sa vybetónujú. Tento spôsob inštalácie je vhodný pre čiastočne prefabrikované stropy aj pre betónové stropy vyliate na mieste. Výhodou tejto inštalácie je, že nie je potrebná žiadna dodatočná konštrukcia podlahy. Je však potrebné vopred vykonať podrobné plánovanie so statikom.

V závislosti od výšky miestnosti sa ventilačné systémy môžu zmestiť aj do podhľadu. V tomto prípade sú obzvlášť vhodné jednotky Vitovent 200-C a Vitovent 300-C do plochého stropu. Tieto jednotky možno namontovať priamo na strop. Vzduchovody do jednotlivých miestností sú integrované do podhľadu, takže už nie sú viditeľné.

Aké centrálne vetracie systémy ponúka Viessmann?

Centrálny mechanický vetrací systém v budove sa skladá z vetracej jednotky a systému rozvodu vzduchu. Systém rozvodu vzduchu je skrytý v podlahe alebo integrovaný do steny. Difúzory vzduchu sú všetko, čo zostáva viditeľné. Rýchlosť výmeny vzduchu je nezávisle riadená centrálnou vetracou jednotkou.

K dispozícii sú rôzne vetracie systémy

V závislosti od vlastností budovy a osobných požiadaviek by sa mali zvážiť rôzne systémy centrálneho vetrania. Stropné jednotky, ako napríklad Vitovent 200-C  sú navrhnuté tak, aby mali veľmi nízku montážnu výšku a mohli sa zabudovať do podhľadu. Nástenná jednotka, ako napríklad Vitovent 300-W, má o niečo väčšie rozmery a dokáže zabezpečiť prietok vzduchu od 300 m³/h do 400 m³/h.

Všetky centrálne vetracie jednotky Viessmann možno ovládať prostredníctvom aplikácií ViCare a VitoGuide. Vyžaduje si to integráciu riadiaceho systému s príslušným generátorom tepla a pripojenie cez skrinku Vitoconnect. Vetrací systém a generátor tepla tak tvoria centrálnu jednotku služieb budovy, a to vizuálne aj technicky. Príkladom je vetrací systém Vitoair FS, ktorý možno flexibilne inštalovať: pod strop, na stenu alebo ležiaci na podkroví.

Všetky centrálne vetracie systémy Viessmann sú vybavené rekuperáciou tepla. To znamená, že odoberajú teplo z odvádzaného vzduchu a následne ho odovzdávajú privádzanému vzduchu. Tým sa zvyšuje účinnosť a šetria sa náklady na vykurovanie.