Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Prevencia plesní – aké opatrenia pomáhajú?

Obrázok © ivan_kislitsin / Shutterstock.com

Najmä vo vykurovacej sezóne sa môže čoskoro objaviť problém s plesňami. Na rast plesní je potrebná vlhkosť a najmä v zimných mesiacoch sa z domu do vonkajšieho prostredia neodvádza dostatok vlhkosti. Samotní obyvatelia produkujú veľa vlhkosti (napr. potením, sprchovaním, kúpaním, sušením bielizne a dýchaním) – celkovo až dvanásť litrov denne. K rastu plesní však prispieva aj teplota a prítomnosť živnej pôdy. Čo teda môžeme urobiť, aby sme tento proces zastavili už v zárodku?

Infografika: Vlhkosť uvoľnená v štvorčlennej domácnosti

Predchádzanie vzniku plesní: spoznajte príčinu a konajte včas

Ak chcete zabrániť vzniku plesní skôr, ako sa rozšíria, musíte najprv zistiť, ako vôbec vznikajú. Ako je uvedené vyššie, rozhodujúce sú tri faktory: vlhkosť, teplota a živiny.

Dokonca nie je potrebné, aby sa tvorila kondenzácia. Už 80-percentná vlhkosť na povrchu alebo 65-percentná vlhkosť v miestnosti stačí na to, aby sa spóry plesní kolonizovali. Vlhký vzduch kondenzuje na chladných miestach v miestnostiach (tzv. tepelné mosty). Rýchlo však dochádza aj na miestach, ako sú okenné krídla alebo balkóny. Obzvlášť ošemetné sú všetky miesta v domoch, kde vzduch takmer necirkuluje, napríklad za skriňami, záclonami alebo dokonca pod podlahovými krytinami.

Okrem vlhkosti sa plesne cítia ako doma najmä pri teplotách medzi 15 a 30 stupňami. Povrch nie je obzvlášť dôležitým faktorom. Betón, cement, drevo, sadrokartón a tapety môžu byť živnou pôdou rovnako ako farba alebo plast.

Jednoduché tipy na prevenciu plesní

Je dôležité mať na pamäti, že bežný vzduch vždy obsahuje niekoľko spór plesní. Riziko však predstavujú až vtedy, keď ich koncentrácia presiahne určitú úroveň. Napriek tomu by sa malo zabrániť usadzovaniu spór na povrchu v interiéri a ich šíreniu. To sa dá dosiahnuť len správnym vetraním a vykurovaním.

Najmä v zime sa na vetranie často zabúda. Mnohí ľudia sa totiž obávajú, že v dôsledku toho unikne príliš veľa tepla a dôjde k jeho stratám. Ide však skôr o pravidelné úplné otvorenie okien na päť až desať minút. Ideálne je otvoriť protiľahlé okná a vnútorné dvere, aby mohlo dôjsť k úplnej výmene vzduchu. Aby boli tepelné straty čo najnižšie, vypnite počas tohto obdobia radiátory.

Na druhej strane, výklopné vetranie má často opačný účinok. Teplo sa stráca zbytočne a miestnosti sa počas dňa výrazne ochladzujú. Nielenže to znamená, že na opätovné vyhriatie miestností je potrebné viac energie, ale spôsobuje to aj príliš veľký teplotný rozdiel medzi ochladzovanými povrchmi a vykurovacím vzduchom. V takýchto prípadoch sa okolo okien často tvoria plesne.

Nemalo by sa však zanedbávať ani správne vykurovanie. Teplý vzduch totiž absorbuje viac molekúl vody ako studený vzduch. Rozhodujúce je pritom, o aké miestnosti ide a ako dlho sa v nich ľudia zdržiavajú. V obytných miestnostiach sa odporúča priemerná teplota 20 až 22 stupňov Celzia. V ostatných miestnostiach sa môžete uspokojiť s tým, že bude o niečo chladnejšia.

Predchádzanie vzniku plesní pomocou mechanických vetracích systémov

V starších budovách dochádzalo k prirodzenej výmene vzduchu prostredníctvom netesností, napr. v drevených oknách. To sa však čoraz viac mení. Každé renovačné opatrenie totiž zabezpečuje, aby sa cez netesné okná, okenné krídla alebo dvere strácalo čo najmenej vykurovacej energie. To však neznamená, že by sa malo upustiť od renovácie, ale skôr by sa malo vetranie prispôsobiť novým podmienkam. Nárazové vetranie by sa malo vykonávať častejšie počas dňa, aby sa vlhkosť transportovala do exteriéru. Aj novostavby sú čoraz vzduchotesnejšie. Tu je vetranie obzvlášť dôležité. V mnohých prípadoch sa však nedá vykonávať manuálne, pretože počas dňa sú obyvatelia v práci, na univerzite alebo v škole. Vhodným riešením je riadené mechanické vetranie.

Ako vetracie systémy zabraňujú vzniku plesní?

Riadené mechanické vetranie zabezpečuje trvalo zdravú vnútornú klímu a dostatok čerstvého vzduchu bez tepelných strát. Vďaka integrovanej rekuperácii tepla je dokonca možné spätne získavať teplo z odvádzaného vzduchu a využívať ho na vykurovanie. Mechanická výmena vzduchu tiež zabezpečuje, aby sa vlhkosť z interiéru domu dostala do exteriéru. Ďalšou formou ochrany sú filtre vo vetracích systémoch, ktoré zabraňujú prenikaniu nečistôt a častíc do interiéru s vonkajším vzduchom.

Decentralizované vetracie systémy aj centralizované mechanické vetracie systémy tak chránia pred vznikom plesní nielen tým, že obmedzujú príznaky alebo následky takéhoto napadnutia, ale aj tým, že zabraňujú jeho príčinám.