Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Tepelné čerpadlá na prípravu teplej vody

Želáte si viac informácií?
Tepelné čerpadlo Vitocal 262-A na prípravu teplej vody v kombinácii s kondenzačným kotlom

Tepelné čerpadlá na prípravu teplej vody

Tepelné čerpadlá na prípravu teplej vody využívajú tepelnú energiu, ktorá je už prítomná v prostredí, na výrobu teplej vody. Sú vhodné aj na optimálnu spotrebu vlastnej energie z fotovoltických systémov a možno ich pripojiť k existujúcemu systému rozvodu vzduchu.

Konštrukcia a princíp činnosti tepelného čerpadla na prípravu teplej vody

Tepelné čerpadlo na prípravu teplej vody pozostáva z jednotky, ktorá obsahuje všetky dôležité komponenty pre proces získavania tepla. Patrí k nim výparník, kompresor, kondenzátor a zásobník teplej vody. V závislosti od verzie je integrovaný prídavný solárny výmenník tepla, ktorý umožňuje pripojenie solárnych kolektorov.

Počas prevádzky tepelné čerpadlo na teplú vodu absorbuje teplo z recirkulačného alebo odvádzaného vzduchu a odovzdáva ho do výparníka. Obsahuje chladivo, ktoré sa pri nízkej teplote zahrieva, kým sa zmení na paru. Keďže teplota vypareného chladiva ešte nie je dostatočne vysoká na ohrev vody, nasleduje proces kompresie. V tomto procese sa para dopravuje do kompresora poháňaného prúdom, ktorý ju stláča, kým sa nedosiahne požadovaná teplota.

V poslednom kroku ohriata para chladiva odovzdá svoju tepelnú energiu zabudovanému zásobníku teplej vody, ochladí sa a skondenzuje. Kvapalné chladivo sa potom expanduje pod vysokým tlakom pomocou expanzného ventilu, pričom sa naďalej výrazne ochladzuje. Keď sa chladivo vráti do pôvodného stavu, môže sa opäť začať proces kompresie.

Tepelné čerpadlá na prípravu teplej vody môžu získavať teplo buď z recirkulačného vzduchu, vonkajšieho vzduchu alebo z odsávaného vzduchu. Medzi vhodné miestnosti pre tepelné čerpadlo na prípravu teplej vody s recirkuláciou vzduchu patria pivnice, ktoré majú počas zimných mesiacov stálu a relatívne vysokú teplotu. Počas prevádzky sa teplota v suteréne ochladí približne o dva až štyri stupne. Zároveň sa odvlhčuje vzduch v suteréne. Ak je teplotný rozdiel medzi zdrojom tepla a vykurovacím systémom malý, tepelné čerpadlo na teplú vodu od spoločnosti Viessmann pracuje mimoriadne efektívne.

Ďalšou možnosťou sú tepelné čerpadlá na ohrev teplej vody pomocou odsávaného vzduchu. V tomto prípade sa horný kryt tepelného čerpadla s odsávaným vzduchom nahradí krytom odsávaného vzduchu a tepelné čerpadlo sa napojí na existujúci systém rozvodu vzduchu. Tepelné čerpadlo je zásobované teplým odvádzaným vzduchom z niekoľkých miestností, čo mu umožňuje zabezpečiť dobré vetranie priemerného rodinného domu. Odvádzaný vzduch, ktorý sa ochladí počas ohrevu teplej vody, sa odvádza von ako odvádzaný vzduch. Aby sa zabránilo podtlaku, vonkajší vzduch sa musí privádzať cez samostatné prvky prívodu vzduchu. Režim vetrania je možný aj bez ohrevu teplej vody.

Tepelné čerpadlá Viessmann na prípravu teplej vody sú určené na monorežimovú aj duálnu prevádzku so solárnym systémom. V dvojrežimovej verzii sa čerpadlo solárneho okruhu zapína alebo vypína elektronicky pomocou regulácie teplotného rozdielu. Ak je čerpadlo solárneho okruhu aktívne, tepelné čerpadlo nevyrába teplú vodu. Tým sa zabezpečí optimálne využitie voľnej solárnej energie. Okrem toho môže tepelné čerpadlo optimálne využívať vlastnú energiu z fotovoltického systému. Pripravené na využívanie solárnej energie

Tepelné čerpadlá Viessmann na prípravu teplej vody sú navrhnuté na monorežimovú aj duálnu prevádzku so solárnym systémom. V dvojrežimovej verzii sa čerpadlo solárneho okruhu zapína alebo vypína elektronicky pomocou regulácie teplotného rozdielu. Ak je čerpadlo solárneho okruhu aktívne, tepelné čerpadlo nevyrába teplú vodu. Tým sa zabezpečí optimálne využitie voľnej solárnej energie. Okrem toho môže tepelné čerpadlo optimálne využívať vlastnú elektrickú energiu z fotovoltického systému.

Výhody tepelného čerpadla na prípravu teplej vody

Ak tepelné čerpadlo vyrába len teplú vodu, má pre majiteľov systému mnoho výhod. Jednou z nich sú nízke investičné a prevádzkové náklady. Nie je potrebné vyvíjať zdroj tepla, ako je to v prípade mnohých systémov, pretože zdroj energie je už k dispozícii a je zadarmo. A keďže tepelné čerpadlo na vodu nevypúšťa emisie, nie je potrebný komín. V kombinácii so solárnym systémom alebo systémom distribúcie vzduchu pracuje toto tepelné čerpadlo mimoriadne efektívne.

Odvlhčovanie miesta inštalácie

Odpojenie od vykurovacieho systému má aj ďalšie výhody. Kotol sa môže počas teplejších mesiacov roka úplne vypnúť, a tak nepotrebuje žiadnu elektrickú energiu. Inštalácia tepelného čerpadla na prípravu teplej vody si vyžaduje veľmi málo času. V konečnom dôsledku nie je potrebná ani plynová prípojka, ani zásobník oleja. A keďže sa pri ohreve teplej vody nespaľujú žiadne fosílne palivá, majitelia systému z dlhodobého hľadiska šetria životné prostredie aj svoje peňaženky. V neposlednom rade môže tepelné čerpadlo na prápravu teplej vody, ak je nainštalované v pivničnej miestnosti, túto miestnosť aj odvlhčovať. Tým sa znižuje riziko vzniku plesní a chráni sa murivo. Ďalšie výhody tepelných čerpadiel nájdete v časti o výhodách tepelného čerpadla.

Tepelné čerpadlá na prípravu teplej vody

Nezávisle od akéhokoľvek iného vykurovacieho systému, tepelné čerpadlo na teplú vodu ohrieva teplú vodu v domácnosti, lacno a efektívne, využívajúc teplo z miestnosti