Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Splitové tepelné čerpadlo – optimálne pre novostavby a modernizáciu

Dopyt na cenovú kalkuláciu
Splitové tepelné čerpadlá Vitocal 222-A typ MB

Pri tepelných čerpadlách so vzduchovým zdrojom zohrávajú významnú úlohu zvukové emisie a požiadavky na priestor. Splitové tepelné čerpadlá patria medzi vykurovacie systémy, ktoré oba faktory nielen zohľadňujú, ale aj optimálne realizujú v praxi.

Konštrukcia a spôsob prevádzky splitového tepelného čerpadla

Splitové tepelné čerpadlo sa skladá z vnútornej a vonkajšej jednotky, pričom všetky komponenty, ktoré môžu spôsobovať hluk, sú nainštalované vo vonkajšej jednotke. Patrí k nim ventilátor, výparník a kompresor.

Vnútorná jednotka je preto kompaktná a dá sa v domácnosti veľmi flexibilne nastaviť. Vo vnútornom priestore sa nachádza iba kondenzátor, obehové čerpadlo a riadiaca a bezpečnostná technika. Je tiež mimoriadne tichá, čo je spôsobené nielen delenou konštrukciou, ale aj koordinovanými komponentmi a starostlivo premysleným dizajnom s optimalizovanou hlučnosťou.

Proces výroby tepla sa môže ľubovoľne opakovať

Počas prevádzky ventilátor inštalovaný vo vonkajšej jednotke aktívne nasáva vonkajší vzduch a smeruje ho do výparníka (výmenníka tepla). Vo výparníku cirkuluje chladivo, ktoré sa pri nízkej teplote ohrieva. Po zmene fyzikálneho stavu chladiva prúdi ako teplá para do elektricky poháňaného kompresora. Ten paru stlačí, a tým zvýši jej teplotu na požadovanú úroveň.

Horúca para sa potom prenáša tenkým chladivovým potrubím do kondenzátora, ktorý je nainštalovaný vo vnútornej jednotke. Tam horúca para odovzdáva svoju tepelnú energiu vykurovaciemu systému a postupne sa ochladzuje. Keďže je stále pod vysokým tlakom, musí najprv prejsť expanzným ventilom, ktorý obnoví jej pôvodný stav. Po dokončení tohto kroku sa proces môže začať odznova.

Schéma splitového tepelného čerpadla

Splitové tepelné čerpadlá sa vyznačujú rozdelením na tichú vnútornú jednotku a vonkajšiu jednotku na úpravu vzduchu.

Teplo zo vzduchu

[1] Vitocal – splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda, vnútorná jednotka
[2] Vitocal – splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda, vonkajšia jednotka
[3] Zásobník teplej vody

Výhody splitového tepelného čerpadla

Hlavnou výhodou splitového tepelného čerpadla Viessmann je jeho sotva počuteľná prevádzka. Zariadenie bolo navrhnuté a skonštruované tak, že hlboké zvuky, ktoré sú vnímané ako rušivé, sú posunuté na vyššiu frekvenciu. Okrem toho všetky splitové tepelné čerpadlá Viessmann obsahujú nočný režim, v ktorom sa akustický výkon ešte viac zníži. Použitie v oblastiach s obzvlášť prísnymi zákonnými požiadavkami na emisie zvuku, ako napríklad v radovej zástavbe alebo v kúpeľoch, je neškodné.

Možnosť chladenia a vykurovania

Okrem priestorovo nenáročnej plochy v interiéri a tichej prevádzky sú splitové tepelné čerpadlá pripravené na reverzibilnú prevádzku. To im umožňuje temperovať miestnosti na požadovanú úroveň v horúcich letných mesiacoch pomocou konvektorov alebo systémov plošného chladenia. Majú tiež modulárnu konštrukciu, ktorá umožňuje ich rozšírenie. Majitelia systémov môžu zostať mimoriadne flexibilní a v prípade zvýšenia potreby vykurovania alebo chladenia si môžu nechať nainštalovať ďalšie tepelné čerpadlá. Ďalšie výhody splitových tepelných čerpadiel sú:

  • Nízke prevádzkové náklady vďaka vysokej účinnosti vo všetkých prevádzkových bodoch
  • Jednoduchá obsluha riadiacej jednotky Vitotronic s jednoduchým textovým a grafickým displejom
  • Pripravené na pripojenie k solárnemu systému
  • Vysoký komfort obsluhy prostredníctvom diaľkového ovládania cez aplikáciu ViCare a smartfón/tablet
  • K dispozícii sú vysoké sumy dotácií

Ako systémy len na vykurovanie alebo ako systémy, ktoré zabezpečujú vykurovanie a chladenie, sú tieto splitové vzduchové tepelné čerpadlá od spoločnosti Viessmann ideálne pre novostavby a modernizácie. Táto konštrukcia si nevyžaduje nákladné nástenné vývody ani vedenie vzduchových kanálov.

Montáž oboch jednotiek do uzavretého chladiaceho okruhu však môže vykonávať len certifikovaný špecialista na chladenie. Okrem toho musí používateľ systému každoročne nechať skontrolovať chladiaci okruh väčších systémov na tesnosť špecialistom na chladenie.

Sortiment splitových tepelných čerpadiel

Tieto jednotky sú ideálne pre novostavby a modernizácie ako systémy určené len na vykurovanie alebo ako systémy zabezpečujúce vykurovanie a chladenie. Táto konštrukcia si nevyžaduje nákladné nástenné vývody ani vedenie vzduchovodov.