Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Veľké tepelné čerpadlá pre priemyselné aplikácie

Vyžiadajte si odbornú konzultáciu
Veľké tepelné čerpadlá Viessmann v kaskáde

Ekologická energia je modernou a nákladovo efektívnou alternatívou fosílnych palív. Je dostupná bezplatne a ponúka nezávislosť od ropy a plynu. Tepelné čerpadlo využíva prírodnú energiu mimoriadne účinným a ekologickým spôsobom. V tejto oblasti ponúka Viessmann riešenia nielen pre rodinné a bytové domy. Veľké tepelné čerpadlá pre priemyselné aplikácie, obchodné podniky, miestne úrady a veľké obytné budovy zásobujú aj nehnuteľnosti vo vyššom výkonovom rozsahu. A to spoľahlivo a efektívne pre teplo aj chlad.

Vykurovanie pomocou geotermálnej energie, podzemnej vody, ľadu a odpadového tepla

Veľké tepelné čerpadlá Viessmann sú navrhnuté na vysoko efektívnu prevádzku. Dosahujú a prekračujú pritom prísne európske normy. Okrem toho sa vyznačujú kompaktným dizajnom a konštrukciou s nízkou hlučnosťou a vibráciami. Veľké tepelné čerpadlá sa dajú v závislosti od modelu rozšíriť, a tak rýchlo a jednoducho prispôsobiť akýmkoľvek požiadavkám na vykurovanie a chladenie. Zdrojom tepla môže byť odpadové teplo z rôznych zdrojov, zem a tiež podzemná voda. Alternatívne sa na výrobu tepla môže použiť zásobník ľadovej energie.

Vykurovanie pomocou geotermálnej energie

Zem je obrovskou zásobárňou energie, ktorá je ľuďom k dispozícii zadarmo. Pomocou tepelného čerpadla zem/voda možno túto energiu premeniť na vykurovaciu energiu alebo na ohrev teplej vody bez toho, aby sa museli spaľovať fosílne palivá. Rozsah výkonu štandardných veľkých tepelných čerpadiel sa pohybuje od 27 do 240 kW menovitého tepelného výkonu a vďaka kaskádovej funkcii ho možno zvýšiť až na 1 200 kW.

V závislosti od požiadaviek dosahujú veľké tepelné čerpadlá Viessmann teplotu prietoku až 73 stupňov Celzia. To spĺňa väčšinu požiadaviek z bytovej a komerčnej výstavby, ako aj hygienické predpisy na ohrev teplej vody. Viac informácií o vykurovaní geotermálnou energiou nájdete aj v časti Tepelné čerpadlá zem/voda.

Vykurovanie podzemnou vodou

Okrem zeme poskytuje podzemná voda nad určitou hĺbkou aj konštantnú a vysokú úroveň tepla počas celého roka, ktoré možno využiť na záložné vykurovanie alebo ohrev teplej vody. Napriek kompaktným rozmerom sú veľké tepelné čerpadlá výkonné ex diela. Pri zvyšujúcej sa potrebe tepla a chladu kaskádový okruh s menovitým tepelným výkonom až 1450 kW spoľahlivo zabezpečí potrebné teplo aj počas špičkového zaťaženia. Zariadenia sú štandardizované, čo umožňuje rýchle a komplexné projektovanie, ako aj transparentnú kalkuláciu nákladov.