Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Propánové tepelné čerpadlá: výhody, použitie a náklady

Dopyt na cenovú kalkuláciu

Propánové tepelné čerpadlá fungujú podobne ako doteraz používané tepelné čerpadlá. Sú to environmentálne vykurovacie zariadenia, ktoré čerpajú energiu na vykurovanie z energie prostredia. Vďaka použitiu prírodného a "ekologického" chladiva propánu (R290) je tento vykurovací systém šetrný k životnému prostrediu ešte šetrnejší.

Viessmann v najnovšej generácii tepelných čerpadiel priviedol na trh určité komponenty, ktoré sú potrebné na používanie R290. V nasledujúcom článku vysvetlíme, prečo je toto chladivo potrebné, aké výhody prináša a kedy sa vám jeho použitie oplatí.

Prechod zo syntetických chladív na ekologický propán

Dlhý čas sa ako chladivá používali fluórované uhľovodíky ("F-plyny"), napríklad R134a alebo R410A. Ide o syntetické chladivá, ktoré sú v súčasnosti považované za škodlivé pre klímu. Ich nedostatok je upravený v "nariadení o F-plynoch" (nariadenie (EÚ) č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch). Ustanovenia nariadenia spôsobujú, že používanie škodlivých chladív s vysokým GWP je drahé a nehospodárne. Chladivá s veľmi vysokým potenciálom globálneho otepľovania sú teraz úplne zakázané. Škody, ktoré môžu tieto syntetické chladivá spôsobiť klíme, sa môžu prejaviť až v čase ich likvidácie.

Potenciál globálneho otepľovania (GWP) – čo to znamená?

Potenciál globálneho otepľovania (GWP) udáva vplyv skleníkového plynu (napr. chladiva) na klímu. Čím je hodnota vyššia, tým je vplyv horší. Referenčnou hodnotou je CO₂ s GWP 1. Chladivo šetrné ku klíme propán (R290) má GWP 0,02. Chladivá, ktoré sa používajú už dlho, ako napríklad R410A, majú hodnotu GWP viac ako 2000.

Chladivo R290 a bezpečnosť v obytných budovách

Propán, ako každé chladivo, podlieha osobitným bezpečnostným požiadavkám. V prípade propánu bola bezpečnosť skutočne veľmi dôkladne testovaná. Renomovanému Fraunhoferovmu inštitútu sa v roku 2019 podarilo pomocou prototypu navrhnúť tepelné čerpadlo s chladivom R290, ktoré vyžaduje veľmi málo chladiva. Na okraj: pri vykurovacom výkone päť až desať kilowattov (kW), ktorý je potrebný pre rodinné domy, je množstvo chladiva pre tepelné čerpadlo zvyčajne približne 80 až 90 gramov. Maximálne množstvo 150 gramov sa nesmie prekročiť, pretože potom sú kladené vyššie bezpečnostné požiadavky. Prototyp Fraunhoferovho inštitútu vyžadoval len 20 gramov R290 na kilowatt výkonu.

Tepelné čerpadlá s R290 vhodné aj na vnútorné použitie

Na základe tohto výskumu bolo možné priviesť propánové tepelné čerpadlá pre súkromných používateľov v rodinných domoch k trhovej zrelosti. Vďaka odolným bezpečnostným koncepciám a špeciálnym inovatívnym výmenníkom tepla sú tepelné čerpadlá s R290 vhodné aj na použitie v interiéri.

O bezpečnosti tepelných čerpadiel s propánom svedčia nasledujúce aspekty:

 • Chladiaci okruh je hermeticky uzavretý a nemá kontakt s vodným okruhom
 • Nízke množstvo používaného chladiva
 • Povinné bezpečnostné vzdialenosti od pivničných dverí a svetelných šácht
 • Kompresory sú špeciálne navrhnuté tak, aby neunikal propán

Výhody propánu ako chladiva pre tepelné čerpadlá

Vďaka zmeneným požiadavkám na chladivá na základe nariadenia o F-plynoch sa R290 (propán) stal veľmi výhodným chladivom. Je to preto, že na tepelné čerpadlá, ktoré používajú propán ako chladivo, sa nariadenie o F-plynoch nevzťahuje. Vďaka svojmu GWP 0,02 je výrazne menej škodlivý pre životné prostredie a klímu. Z hľadiska termodynamických vlastností, vysokej účinnosti a nákladov v ničom nezaostáva za predchádzajúcimi chladivami. Okrem toho je lacno dostupné na celom svete.

Dobré vedieť: Každý, kto prevádzkuje tepelné čerpadlo s konvenčným chladivom, sa nemusí obávať, stále sa dá predať. Ani následné doplnenie počas servisu by nemalo predstavovať žiadny problém, pretože chladivá sa dajú ľahko recyklovať na opätovné použitie. Uvedené nariadenie o F-plynoch sa týka len novo vyrobených a uvedených do prevádzky jednotiek. A na to ponúka Viessmann so svojím programom Vitocal dobre vybavenú alternatívu.

Výhody propánových tepelných čerpadiel Vitocal v skratke:

 • Nízke prevádzkové náklady vďaka vysokej účinnosti a spoľahlivosti
 • Prietokové teploty 70 °C pri vonkajších teplotách mínus 15 °C
 • Stále možno používať existujúce radiátory, nie je potrebná prestavba na podlahové vykurovanie
 • Atraktívny, vysokokvalitný dizajn vnútornej a vonkajšej jednotky
 • Pokročilý akustický dizajn pre nízku prevádzkovú hlučnosť
 • Iba 0,52 m² inštalačnej plochy (Vitocal 252-A)
 • Ekologické chladivo R290 s GWP = 0,02
 • Dobre funguje v kombinácii s existujúcim kondenzačným systémom (Vitocal 250-AH)
 • Jednoduchá obsluha prostredníctvom integrovaného rozhrania WiFi cez aplikáciu ViCare
 • Uzavretý chladiaci okruh: na inštaláciu nie je potrebný chladiaci certifikát
Vitocal 250-A

Monoblokové a splitové tepelné čerpadlá pre všetky výkonové stupne

Pri používaní propánu ako chladiva pre tepelné čerpadlá neexistujú takmer žiadne skutočné obmedzenia. Propánové tepelné čerpadlá sú k dispozícii na súkromné použitie vo všetkých výkonových rozsahoch od štyroch do 25 kilowattov. Komerčné využitie je možné aj od 80 kW vykurovacieho výkonu. S najnovšou generáciou tepelných čerpadiel Vitocal 250-A, 250-AH a 252-A vyvinula spoločnosť Viessmann kompaktné a výkonné monoblokové tepelné čerpadlá s propánom ako chladivom, v ktorých je celý chladiaci okruh umiestnený vo vonkajšej jednotke.

Modernizácia vykurovacieho systému: tepelné čerpadlá na propán v existujúcich budovách

Pokiaľ ide o modernizáciu vykurovacích systémov, použitie R290 ako chladiva pre tepelné čerpadlá nie je prekážkou, ale silným argumentom v prospech. Teda aspoň pokiaľ ide o novú generáciu vzduchových tepelných čerpadiel Viessmann. S novým Vitocal 25x-A nie je modernizácia vykurovacieho systému žiadnym problémom. Monoblokové tepelné čerpadlá bez problémov dosahujú prietokové teploty 70 stupňov Celzia, a to aj pri vonkajších teplotách mínus 15 stupňov Celzia. To znamená, že existujúce radiátory sa môžu naďalej používať jednoducho a efektívne. Prestavba na podlahové vykurovanie nie je potrebná. 

Propánové tepelné čerpadlá nie sú v žiadnom prípade horšie ako ekologické vykurovacie systémy s inými chladivami. Napriek tomu to, či má hospodárna prevádzka zmysel napríklad v starších budovách, závisí od podmienok. Pri tepelných čerpadlách je vždy výhodná dostatočná energetická izolácia, ako aj kombinácia s veľkými vykurovacími plochami. Nová generácia tepelných čerpadiel, ktorých ekologické propánové chladivo je len jednou z mnohých výhod, však ponúka efektívnu prevádzku aj bez úplnej modernizácie a v kombinácii so staršími vykurovacími telesami.

Dôležité je vždy dobré plánovanie a dôkladná kontrola zo strany dodávateľa vykurovania. Ten dokáže objasniť všetky závislosti na mieste, odporučiť optimalizačné opatrenia a vykonať dôležité práce počas realizácie. Hľadáte inštalatéra pre svoje nové tepelné čerpadlo? Môžete si ho nájsť tu: Nájsť inštalatéra.

Otázka nákladov: propán sa cenovo nelíši

To, či sa propán používa ako chladivo v tepelnom čerpadle, nemá žiadny vplyv na obstarávacie náklady vykurovacieho systému. Pri pohľade na budúci vývoj je pravdepodobnejšie, že to bude naopak: ak sa v budúcnosti budú používať chladivá s vysokým potenciálom globálneho otepľovania (hodnota GWP), spôsobí to v budúcnosti vyššie náklady a úsilie v podobe žiadostí v dôsledku nariadenia o F-plynoch a "postupného znižovania", t. j. plánovaného nedostatku týchto chladív. Chladivom budúcnosti, ktoré je vhodné pre tepelné čerpadlá, je preto R290.

Dotácie na propánové tepelné čerpadlá

Máte záujem o propánové tepelné čerpadlo pre váš dom? Potom je ten správny čas upozorniť na štátne dotácie. Sú k dispozícii vo forme dotácií alebo pôžičiek. Rozlišovacím kritériom pri žiadosti je, či ide o jednorazové opatrenie alebo o krok v rámci ďalších opatrení, napríklad komplexného programu modernizácie.