Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Bivalentné zásobníky teplej vody pre komfort a bezpečnosť dodávky

Zásobník teplej vody s duálnym režimom má v podstate k dispozícii dva zdroje na uspokojenie dopytu po teple alebo teplej vode. To znamená, že na výrobu teplej vody sú k dispozícii dva zdroje tepla. Bivalentné systémy sú tiež vybavené dvoma nepriamymi výmenníkmi (výmenníkmi tepla). To umožňuje jednoduché pripojenie solárneho tepelného systému na podporu ohrevu teplej vody. Druhým zdrojom, t. j. druhým zdrojom tepla, je zvyčajne plynový kotol. Samozrejme, môžu sa použiť aj iné zdroje tepla, napríklad kotol na tuhé palivo alebo tepelné čerpadlo.

Vitodens 200-W s bivalentným zásobníkom na teplú vodu Vitocell 300-W

Bivalentné zásobníky teplej vody a ich fungovanie

Ako už bolo spomenuté, bivalentná verzia zásobníka  teplej vody využíva dve nepriame cievky, a preto sa ideálne hodí na integráciu solárnej tepelnej technológie do vykurovacieho systému. Teleso valca obsahuje spodný a horný výmenník tepla (nepriamu špirálu). Oba sú zásobované tepelnou energiou nezávisle od zdrojov tepla.

Solárny zásobník teplej vody

Ako funguje bivalentný zásobník  teplej vody po pripojení k solárnemu termickému systému? Solárne médium ohriate v solárnych kolektoroch prúdi z kolektorov do dolného výmenníka tepla, dolnej nepriamej špirály. K tomu dochádza hneď, ako je teplota v kolektoroch vyššia ako v zásobníku teplej vody. Procesné médium prúdi cez spodnú nepriamu špirálu a ohrieva vodu v zásobníku. Solárne médium, teraz studené, prúdi späť do kolektorov, kde sa môže opätovne ohriať.

Teplá voda nepriamo ohrievaná solárnym médiom potom stúpa v zásobníku. Odtiaľ sa môže odoberať zodpovedajúce množstvo teplej vody.

Použitie hornej nepriamej špirály: dodatočný ohrev

Horná nepriama špirála prichádza do úvahy vtedy, keď nie je k dispozícii solárny výnos počas dlhšieho časového obdobia, t. j. keď nie je možné ohrievať zásobník  teplej vody prostredníctvom solárneho systému. Druhá nepriama špirála, ktorá je zásobovaná teplom prostredníctvom centrálneho zdroja tepla, ako je olejový alebo plynový kotol, sa zapne, aby sa zabezpečila primeraná bezpečnosť dodávky. Teplá vykurovacia voda prúdi z kotla do nepriameho výmenníka. Tá potom odovzdáva tepelnú energiu do bivalentného zásobníka teplej vody.

Teplá voda sa teraz môže pohodlne odoberať zhora prostredníctvom potrubia a dopravovať do odberných miest, ako sú radiátory alebo kohútiky. Hneď ako je možné v priebehu dňa opäť využiť solárnu energiu, zásobník  teplej vody so solárnym pripojením sa ohrieva zdola nahor.

Kombinovaný zásobník a akumulačný zásobník pre solárnu prevádzku

Na zabezpečenie pohodlia a bezpečnosti dodávok  teplej vody sa môžu kombinované a vyrovnávacie zásobníky zásobovať aj prostredníctvom solárneho systému. Vyrovnávací zásobník vykurovacej vody Viessmann s duálnym režimom kombinuje tieto dva zdroje tepla a využíva ich na vykurovanie. V tomto prípade sa všetka energia z generátorov tepla, ktorá môže byť niekedy nadbytočná oproti potrebe, dočasne uskladní a uchováva sa pripravená na neskoršie použitie.

Kombinovaný zásobník je vyrovnávací zásobník s integrovaným ohrevom  teplej vody. Na druhej strane bivalentný akumulačný zásobník je vybavený modulom čerstvej vody namontovaným na vonkajšej strane. Napríklad zásobník Vitocell 100-E na uskladnenie vykurovacej vody možno rozšíriť pridaním modulu čerstvej vody Vitotrans 353. Tento modul sa používa na hygienický ohrev  teplej vody a pracuje na princípe prietokového ohrievača vody. Takáto kombinácia je mimoriadne úsporná z hľadiska priestoru. Okrem toho modul čerstvej vody umožňuje vysoký odber. Vďaka princípu prietokového ohrievača vody nie je potrebný žiadny zásobník teplej vody.

Viessmann ponúka aj zásobníky na vykurovaciu vodu a zásobník teplej vody, ktoré sú vybavené dvoma samostatnými zónami zásobníka, ako napríklad Vitocell 120-E.

Viessmann Vitocell 100-W-CVUD, 300 litrov

Vitocell: bivalentné zásobníky  teplej vody na splnenie každého dopytu

Pre obytné, komerčné alebo komunálne použitie – Viessmann ponúka správny bivalentný zásobník na teplú vodu pre každú potrebu  teplej vody s objemom zásobníka od 300 do 900 litrov. Nepriame závity, ktoré siahajú až na dno zásobníka, zabezpečujú ohrev celého obsahu vody. Bivalentné zásobníky  teplej vody so solárnym príkonom tak ponúkajú vysoký komfort pri ohreve teplej vody. Tú zvyšujú veľké nepriame výmenníky. Tie umožňujú rovnomerný ohrev celého zásobníka.

Pri ohreve  teplej vody však pohodlie nie je jediným rozhodujúcim faktorom. Bivalentné zásobníky  teplej vody sa vyznačujú aj veľmi dobrou energetickou účinnosťou s minimálnymi tepelnými stratami. Okrem toho si vyžadujú málo podlahovej plochy a vďaka modernému dizajnu ich možno umiestniť aj do viacúčelových miestností.

Kvalita pitnej vody pre najvyššie nároky

Zabezpečená je aj kvalita pitnej vody. Modely Vitocell 100-W, Vitocell 100-B a Vitocell 100-U/W sú vybavené smaltovanou oceľou Ceraprotect a spĺňajú špecifikácie normy EN 12897. Patria medzi najvýkonnejšie smaltované zásobníky na teplú vodu. Spoločnosť Viessmann používa pri týchto bivalentných zásobníkoch  teplej vody (Vitocell 300-B) aj vysokokvalitnú ušľachtilú oceľ. Tá je nielen hygienická, ale vďaka vysokej kvalite povrchu aj bezpečná pre potraviny.