Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Ako fungujú zásobníky teplej vody

Dopyt na cenovú kalkuláciu

Zjednodušene povedané, funkciou zásobníka  teplej vody je dočasne uskladniť vodu, ktorá bola predtým ohriata, a znovu ju uvoľniť až v prípade potreby. Tým sa zabezpečí, že voda tečúca z vodovodného kohútika bude mať čo najrýchlejšie správnu teplotu. Zásobník  teplej vody je zvyčajne tepelne izolovaný, takže teplo sa uchováva dlhý čas. Na tento účel sa používajú rôzne metódy, ktoré sa niekedy kombinujú. Na plášť sa často používa tuhá pena a rúno. Okrem toho sa na zvýšenie izolačného výkonu pripevňujú vákuové panely. Tie dosahujú rovnaký účinok ako termoska, ktorú poznáte. Výsledkom je, že moderné zásobníky  teplej vody pracujú takmer bez tepelných strát.

Rozdiel medzi priamym a nepriamym ohrevom

Pokiaľ ide o zásobníky  teplej vody a ich funkciu, je potrebné zohľadniť rozdiel medzi priamym a nepriamym ohrevom. Oblasti použitia a stupeň izolácie sa líšia v závislosti od typu. S tým súvisí aj hospodárnosť týchto zásobníkov teplej vody.

Priamo ohrievané zásobníky  teplej vody a ich fungovanie

Ako už názov napovedá, voda v tomto type zásobníka sa ohrieva priamo. Medzi možnosti patrí plameň alebo elektricky ovládaná nepriama špirála. Priamo ohrievaný zásobník  teplej vody sa často nazýva zásobníkový ohrievač teplej vody. Je to takpovediac ohrievač vody a zásobník teplej vody v jednom. Tieto zariadenia majú zvyčajne len minimálnu tepelnú izoláciu a v niektorých prípadoch žiadnu. To znamená, že sa môžu prevádzkovať oddelene od existujúceho vykurovacieho systému. Priamo ohrievané zásobníky teplej vodysa väčšinou používajú na decentralizované vykurovanie teplej vody. Viac informácií o ďalších vlastnostiach tohto typu zásobníkov a o tom, kedy je ich použitie ekonomické, si môžete prečítať na nasledujúcej strane: Elektrické zásobníkové ohrievače teplej vody.

Vitodens 200 nástenný plynový kondenzačný kotol s Vitocell 300-W

Nepriamo ohrievané zásobníky  teplej vody a ich fungovanie

Nepriamo ohrievaný zásobník  teplej vody funguje úplne inak ako jeho priamy náprotivok. Namiesto elektriny alebo otvoreného plameňa prúdi vykurovacia voda z generátora tepla cez integrovanú nepriamu špirálu. Vykurovacia voda pritom uvoľňuje svoje teplo a teplota vody v zásobníku  teplej vody sa neustále zvyšuje. Vykurovacia voda prúdi cez nepriamu špirálu, kým sa nedosiahne požadovaná teplota. Takto vyrobená teplá voda sa potom odoberá z hornej časti zásobníka teplej vody. Dôležité: vykurovacia voda sa nikdy nemieša s teplou vodou. Ako zdroj tepla sa môžu používať bežné kotly aj tepelné čerpadlá.

Mono a bivalentný režim prevádzky zásobníkov  teplej vody

Ak je voda v zásobníku  teplej vody ohrievaná len jednou nepriamou špirálou a jedným zdrojom tepla, odborníci to nazývajú monovalentný režim zásobníka teplej vody. Keďže je však hospodárnejšie a ekologickejšie prenechať veľkú časť procesu ohrevu  teplej vody solárnemu termickému systému, je vhodným zariadením bivalentný zásobník teplej vody. V bivalentnom zásobníku teplej vody sa nachádzajú dve nepriame špirály. V tomto prípade nepriama špirála v spodnej časti ohrieva vodu pomocou energie zo solárneho termického systému. Ak dostupná solárna energia nepostačuje na dosiahnutie požadovanej teploty vody, zapne sa druhá nepriama cievka. Tá pomocou generátora tepla ohrieva, kým sa nedosiahne požadovaná teplota.

Rozdelenie na odvzdušňované a neodvzdušňované zásobníky  teplej vody

Okrem modelov s priamym/nepriamym ohrevom a mono/bivalentným režimom existuje ďalšie rozlišovacie kritérium, a to odvzdušňované a neodvzdušňované systémy. Určitú úlohu zohráva aj samotný princíp fungovania zásobníka teplej vody, t. j. proces, ktorý sa používa na ohrev vody v tomto zásobníku.

Odborníci rozlišujú medzi odvzdušňovanými a neodvzdušňovanými zásobníkmi na teplú vodu. Odvzdušnený zásobník teplej vody, napríklad elektrický zásobníkový ohrievač teplej vody, je nezávislý od tlaku vo vodovodnom potrubí. Pri odbere  teplej vody ventil  teplej vody otvorí prívod studenej vody. Studená voda pritom prúdi do zásobníka a vytláča ľahšiu teplú vodu, čím ju vytláča nahor do miesta odberu. Odvzdušnené systémy  teplej vody sú určené len pre jednotlivé odberné miesta.

Pri neodvzdušnených zásobníkoch teplej vody je situácia iná. Tie môžu zásobovať niekoľko odberných miest súčasne. Vo vnútri tohto typu zásobníka  teplej vody je konštantný tlak vo vodovodnom potrubí, ktorý tlačí horúcu vodu do odberných miest. Na prevádzku zásobníka  teplej vody bez odvzdušnenia nie sú potrebné žiadne špeciálne beztlakové armatúry. Na druhej strane pri odvzdušnených zásobníkoch  teplej vody môže použitie komerčne dostupných tlakových armatúr viesť k tlakovej nerovnováhe a spôsobiť materiálne škody. Výber vhodných armatúr je preto veľmi dôležitý.