Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Akumulačné zásobníky vody – použitie tepla s časovým oneskorením

Akumulačný zásobník vykurovacej vody Viessmann s modulom čerstvej vody

Akumulačné zásobníky v zásade uchovávajú tepelnú energiu, ktorá nie je práve potrebná, aby sa mohla spotrebovať neskôr podľa potreby. Akumulačné zásobníky vykurovacej vody sa používajú predovšetkým tam, kde nie je teplo vždy trvalo potrebné. Napríklad v priemernej domácnosti sú špičkové časy vykurovania a prípravy teplej vody ráno a večer. Solárny tepelný systém na zálohovanie ústredného kúrenia a ohrev teplej vody však produkuje najvyššie výnosy uprostred dňa. Na druhej strane plynový kotol alebo kotol na tuhé palivo by sa neustále zapínal a vypínal. Akumulačný zásobník znižuje toto cyklické striedanie a nerovnomernú výrobu tepla. Dodáva teplo, keď je po ňom dopyt, a zabezpečuje, aby generátor tepla neustále pracoval na optimálnom výkonovom stupni.

Viessmann ponúka široký sortiment akumulačných zásobníkov pre teplú vodu a vykurovanie v domácnostiach. Tieto sú vybavené rôzne v závislosti od ich hlavných úloh a podľa individuálnych potrieb. Sortiment zahŕňa riešenia pre obytné budovy, ako aj pre komerčné a komunálne aplikácie.

Konštrukcia umožňuje optimálne využitie tepelnej energie

Na dočasné uskladnenie tepelnej energie je potrebná špeciálna konštrukcia. Akumulačný zásobník vykurovacej vody je v podstate valec vyrobený z ocele. Je vybavený možnosťami hydraulického pripojenia. Ich počet sa líši v závislosti od modelu a oblasti použitia. Akumulačné zásobníky vykurovacej vody Viessmann okrem toho zaujmú všestrannou tepelnou izoláciou z polyesterového rúna. To pomáha minimalizovať tepelné straty. Vďaka tomu nie je potrebná ani dodatočná izolácia akumulačného valca.

Prispôsobenie individuálnym potrebám

V závislosti od modelu a okolností majú akumulačné zásobníky Viessmann aj prípojku na ponorný ohrievač, vnútornú nepriamu špirálu na pripojenie solárnych kolektorov alebo prídavný stratifikačný systém. Okrem toho je možné dodať ako príslušenstvo modul na prívod čerstvej vody alebo integrovať vlnité potrubie na prípravu teplej vody, ak je akumulačný zásobník určený aj na zásobovanie teplou vodou.

Vzorový dom s vykurovacím systémom a zásobníkom vykurovacej vody v suteréne.

Ako funguje akumulačný zásobník?

Akumulačný zásobník je vždy umiestnený medzi zdrojom tepla a spotrebičmi tepla. Kotol ohrieva vykurovaciu vodu, ktorá preteká cez akumulačný zásobník. Prietok zo zdroja tepla sa v akumulačnom zásobníku mieša so studenou vratnou vodou zo spotrebičov (radiátorov). Tým sa zvýši teplota vody, aby sa v prípade potreby mohla uvoľniť ako prietok do radiátorov. Studená vratná voda zo spotrebičov tepla potom prúdi späť do akumulačného zásobníka vykurovacej vody. Ak zásobník dodáva teplo aj pre teplú vodu pre domácnosť, medzi spotrebiče patria nielen radiátory, ale aj odberné miesta, ako sú kohútiky, sprchy, vane a umývačky riadu.

Hustota vody závisí od jej objemu a teploty. V dôsledku toho sa horúca voda vždy nachádza v hornej časti zásobníka vykurovacej vody. Odtiaľ prúdi do radiátorov. Studená vratná voda z radiátorov sa nachádza v spodnej časti zásobníka a odtiaľ prúdi do kotla, kde sa môže ohrievať. Kotol, akumulačný zásobník a radiátory teda tvoria uzavretý systém.

Akumulačný zásobník na dodatočný ohrev teplej vody

Ak akumulačný zásobník ohrieva aj teplú vodu, existuje možnosť doplniť zásobník modulom Vitotrans 353 na ohrev čerstvej vody. Ten funguje na princípe kontinuálneho prietoku. To znamená, že teplá voda preteká cez modul, okolo teplej vykurovacej vody, ktorá je v akumulačnom zásobníku, a pritom sa nepriamo ohrieva. Týmto spôsobom sa hygienická teplá voda ohrieva podľa individuálnych potrieb príslušnej domácnosti. Už nie je potrebné skladovať teplú vodu, čo predstavuje veľmi úsporné riešenie.

Sortiment Vitocell 100-E zahŕňa zásobníky s objemom od 46 do 2 000 litrov. Model Vitocell 140-E sa môže používať aj spolu s modulom na čerstvú vodu. Okrem toho je vybavený vnútornou nepriamou cievkou, ktorú možno použiť napríklad na účely pripojenia solárnych kolektorov.

Akumulačné zásobníky vykurovacej vody Viessmann

Ochranný valec s prídavným stratifikačným systémom

Ako bolo uvedené vyššie, hustota vody sa mení v závislosti od teploty. Horúca voda je v pomere k svojmu objemu ľahšia, a preto vo vertikálnej nádobe stúpa nahor. V nárazníkovom valci tento efekt spravidla vedie k miešaniu. Ak je valec, ako napríklad Vitocell 160-E, vybavený stratifikačným systémom, studená vratná voda zostáva v spodnej časti, zatiaľ čo horúcu prietokovú vodu možno vždy odobrať zhora. To má veľkú výhodu v tom, že zásobník nemusí byť úplne ohriaty, aby odberné miesta, ako sú sprchy alebo vane, mohli spotrebovať teplú vodu.

Okrem zásobníka Vitocell 160-E s modulom čerstvej vody je k dispozícii aj doplnkový stratifikačný systém pre zásobník vykurovacej vody Vitocell 360-M s viacerými režimami.

Viacrežimové zásobníky vykurovacej vody od spoločnosti Viessmann

Akumulačné zásobníky s viacerými režimami kombinujú nielen vykurovaciu vodu a teplú vodu. Môžu byť ohrievané aj viacerými zdrojmi tepla.

Ak napríklad tepelné čerpadlo dodáva príliš málo tepla na pokrytie aktuálnej potreby, použije sa ďalší zdroj tepla. Podobné je to aj s pripojením akumulačného zásobníka k solárnemu termickému systému. Vitocell 340-M je kompaktné a priestorovo úsporné riešenie, akumulačný zásobník s ohrevom teplej vody prostredníctvom flexibilného a beznapäťového vlnitého potrubia z nehrdzavejúcej ocele. Táto rúrka je integrovaná do zásobníka v špirálovom tvare, pričom cez ňu prúdi čerstvá teplá voda. Táto voda sa ohrieva teplou vykurovacou vodou. Samostatný zásobník teplej vody pre domácnosť preto nie je potrebný, pretože voda sa ohrieva podľa potreby. Táto skutočnosť spolu s použitím nehrdzavejúcej ocele ako materiálu zabezpečuje hygienický ohrev teplej vody bez rizika vzniku legionelly. Integrovaná vnútorná nepriama špirála z ocele umožňuje aj pripojenie solárnych kolektorov.

Zabezpečenie bezproblémovej prevádzky

V rámci údržby vykurovacieho systému sa sleduje aj prevádzka zásobníka vykurovacej vody. To pomáha zabezpečiť plynulú prevádzku. Počas vizuálnej kontroly odborník na vykurovanie skontroluje akumulačný zásobník, čerpadlá a ventily na poškodenie, koróziu, nečistoty a netesnosti. Ide predovšetkým o preventívne opatrenie. Dôraz sa tu kladie na rozhrania medzi komponentmi, aby sa zabezpečila ich optimálna vzájomná koordinácia. V zásade si však akumulačný zásobník Viessmann vyžaduje len veľmi malú údržbu.

Odvzdušňovacie ventily uľahčujú údržbu

Zdroj tepla, akumulačnýí zásobník a spotrebiče tepla tvoria uzavretý systém. Napriek tomu vždy existuje riziko prieniku vzduchu do systému. Produktový program Vitocell od spoločnosti Viessmann je vybavený odvzdušňovacími ventilmi, ktoré umožňujú uvoľnenie vzduchu. Pomocou nich môže váš partner Viessmann jednoducho odvzdušniť akumulačný zásobník.

Kvalita vykurovacej vody zabezpečuje nízke výdavky

Akumulačný zásobník obsahuje vykurovaciu vodu s nízkym obsahom kyslíka, čo znamená, že dodatočná ochrana proti korózii zvyčajne nie je potrebná. Ak má voda určitú kvalitu a spĺňa špecifikácie, nie je potrebné odvápňovať akumulačný zásobník. V prípade zásobníkov na teplú vodu je situácia odlišná. Tu voda z vodovodu preteká cez výmenníky tepla. V dôsledku toho sa môže v závislosti od tvrdosti vody vyzrážať vodný kameň. Váš partner Viessmann odstráni aj ten.