Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Stručné vysvetlenie funkčnosti vykurovania peletami

Vyžiadajte si odbornú konzultáciu
Foto: © tchara / Shutterstock.com

Spôsob fungovania vykurovacieho systému na pelety sa výrazne líši od vykurovacieho systému na polená. Líši sa podávanie paliva aj proces spaľovania.

Zásobovací systém automaticky dodáva palivo do kotla na pelety

Skôr ako sa palivo začne spaľovať, musí sa dostať do spaľovacej komory. Poloautomatické peletové ohrievače majú zásobník na pelety, ktorý používateľ plní ručne. Plne automatické ohrievače na pelety sú pripojené k zásobníku prostredníctvom zásobovacieho systému.

Dopravné zariadenie môže byť buď mechanické, alebo pneumatické, prípadne ich kombinácia. V systémoch vykurovania peletami majú mechanické zásobovacie systémy často podobu šnekového dopravníka. Rotujúca skrutka rovnomerne privádza pelety zo skladovacej miestnosti na miesto, kde sú potrebné. Ďalšou možnosťou je vákuový podávací systém. V tomto prípade vytvára sacia turbína podtlak, ktorý nasáva pelety zo skladu smerom ku kotlu prostredníctvom hadíc.

Ideálne dopravné zariadenie závisí predovšetkým od charakteru a množstva dostupného priestoru. Vákuové zásobovacie systémy môžu prekonávať vzdialenosti až do 25 metrov. Skrutkové dopravníky sú vhodnejšie pre vykurovacie systémy na pelety umiestnené v blízkosti skladu. Dôležité je mať na pamäti, že vzdialenosť medzi skladom a cestou nesmie presiahnuť 30 metrov. V opačnom prípade nemôžu zásobovacie vozidlá túto vzdialenosť prekonať. Ďalšie informácie a tipy nájdete v časti o vykurovaní peletami.

Ochrana proti spätnému horeniu zabraňuje priamemu kontaktu ohňa so zásobou paliva

Automatické zapaľovanie a ochranné zariadenia sú neoddeliteľnou súčasťou vykurovacieho systému na pelety. K zapáleniu dochádza, keď sa pelety zo skladu dostanú do spaľovacej komory. Zabudované lambda sondy a snímače teploty spalín nepretržite monitorujú proces spaľovania. Teplo zo spaľovacej komory ohrieva výmenník tepla, okolo ktorého prúdi voda. Táto voda potom odovzdáva teplo do vykurovacieho okruhu. Ak teplota klesne pod požadovanú úroveň, kotol sa automaticky znovu zapáli. V ideálnom prípade je vykurovací systém na drevo spojený s akumulačným zásobníkom. Ten uskladňuje teplú vodu a v prípade potreby ju sprístupňuje.

Dôležitým prvkom systému vykurovania drevom je zariadenie na ochranu proti spätnému vyhoreniu. Počas procesu horenia oheň zvyčajne horí kontrolovaným spôsobom. V ojedinelých prípadoch však môže plameň vystreliť opačným smerom a poškodiť vypúšťací systém. V najhoršom prípade sa dostane do kontaktu s palivom, ktoré je ešte mimo spaľovacej komory. Aby sa tomu zabránilo, sú namontované ochranné zariadenia proti spätnému horeniu. Medzi najznámejšie techniky patria padacie žľaby a rotačné uzatváracie ventily.

Foto: © Mr_Mrs_Marcha/ Shutterstock.com

Ventilátory, riadiace jednotky a senzory zabezpečujú efektívnu prevádzku

Prívod vzduchu je pre spaľovanie peliet nevyhnutný. Všetky vykurovacie systémy na pelety Viessmann sú vybavené reguláciou primárneho a sekundárneho vzduchu s lambda sondami, ktoré umožňujú postupné spaľovanie. Tým sa zabezpečuje efektívna prevádzka s nízkymi emisiami. Pelety sa spaľujú takmer úplne, čo sa odráža vo vysokej účinnosti viac ako 90 percent. Čistenie výmenníka tepla je automatické, čo zabraňuje strate schopnosti prenosu tepla.

Rebrovaný rošt sa čistí aj sám otáčaním o 360 stupňov, čo ďalej prispieva k spoľahlivosti systému. Popol padá do spodného šnekového dopravníka na odstraňovanie popola, ktorý ho privádza do popolníka. Keďže pelety takmer úplne zhoria, vzniká len veľmi málo popola. Box je potrebné vyprázdniť ručne len raz alebo dvakrát ročne. Všetky kotly sú tiež tepelne izolované a opláštené. Systém sa ovláda prostredníctvom regulátora systému Ecotronic.