Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Vykurovanie peletami – prehľad funkcií a výhod

Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Vykurovanie peletami je špeciálna forma vykurovania drevom, ktorá spája čistú vykurovaciu technológiu kotla na drevo s vyšším komfortom obsluhy nástenného plynového kotla. Okrem toho je k dispozícii v mnohých výkonových rozsahoch, vďaka čomu je vhodné pre takmer akúkoľvek potrebu tepla.

Konštrukcia a funkcia vykurovacieho systému na pelety

K dispozícii sú poloautomatické a plne automatické verzie vykurovacieho systému na pelety. Pri poloautomatickom vykurovaní peletami musia majitelia systému ručne plniť pelety do zásobníka. Odtiaľ sa pelety dostávajú do spaľovacej komory pri priebežne dávkovanom prísune. Pri plne automatickej verzii nie je potrebné ručné plnenie. Namiesto toho zásobovací systém dopravuje palivo zo skladu priamo do kotla bez akéhokoľvek zásahu človeka.

Okrem skladovacej miestnosti alebo zásobníka a zásobovacieho systému sa vykurovací systém skladá z kotla na pelety s robustným krytom, spaľovacej komory vyrobenej zo žiaruvzdorného materiálu, podávacieho šnekového dopravníka, systému na vypúšťanie popola a výmenníka tepla. Efektívne spaľovanie a obzvlášť vysoká účinnosť sa dosahuje spaľovacím vzduchom prostredníctvom primárnej a sekundárnej regulácie s podporou Lambda.

Pred začatím spaľovacieho procesu sa pelety dodávajú do spaľovacej komory. Po naplnení spaľovacej komory sa spustí proces automatického zapaľovania. Zabudovaná lambda sonda a snímače teploty spalín monitorujú spaľovanie a zabezpečujú, aby pelety úplne zhoreli optimálnou rýchlosťou. Vzniknuté teplo ohrieva integrovaný výmenník tepla, ktorý ho následne odovzdáva do vykurovacieho okruhu. Informácie o fungovaní spaľovacieho procesu nájdete na stránke Ako funguje vykurovanie peletami.

Súčasťou plne automatizovaného systému na ohrev peliet je aj dopravníkový systém. V praxi je to zvyčajne buď šnekový dopravník, alebo vákuový systém. Šnekový dopravník má tvar vrtáka a svojím rotačným pohybom dopravuje pelety zo skladu do kotla na pelety. Zvyčajne je položený na úrovni podlahy a vzhľadom na svoju konštrukciu nie je veľmi flexibilný. Aby sa zabezpečil bezproblémový prísun paliva v podobe peliet do ohrievača, vzdialenosť medzi skladom a ohrievačom by mala byť malá.

Vákuové systémy sú flexibilnejšie. Pelety sa nasávajú cez nasávaciu turbínu a do kotla na pelety sa dopravujú cez nasávacie potrubia. Väčšie skladovacie priestory môžu mať aj niekoľko nasávacích miest, aby bola vždy zabezpečená dodávka paliva aj pri veľkom tepelnom zaťažení. Vákuové nasávacie systémy dokážu prekonať oveľa väčšie vzdialenosti, a preto sú vhodné pre systémy, kde sklad a kotol nie sú vedľa seba.

Niekedy sa vykurovací systém na pelety alebo kotol na pelety stále zamieňa s peletovými kachľami. Medzi týmito dvoma typmi je však zásadný rozdiel: Kotol na pelety zvyčajne zabezpečuje ústredné vykurovanie celého domu, ako aj ohrev teplej vody. Na druhej strane peletová pec zvyčajne funguje ako krb, pokiaľ sa nepoužíva spolu s výmenníkom tepla. Často sa umiestňuje v obytnom priestore, aby svojím vysokým podielom sálavého tepla poskytoval útulný pocit pohodlia. Tento efekt umocňujú presklené dvierka ohniska, ktoré poskytujú jasný pohľad na oheň vo vnútri. Peletové kachle môžu podporovať aj vykurovací systém, ak majú výmenník tepla.

Viessmann Vitoligno 250-S

Účinnosť vykurovacieho systému závisí najmä od toho, či zodpovedá potrebám vykurovania vykurovanej budovy. Ak by bol výkon príliš nízky, vykurovací systém by musel dlho pracovať pri plnom zaťažení. V najhoršom prípade by nemohol dodávať požadované teploty, čo by malo za následok stratu komfortu. Inštalácia príliš veľkého vykurovacieho systému však z dlhodobého hľadiska spôsobí nadmerné náklady na vykurovanie. Efektívna prevádzka by už nebola možná. Pri kúpe vykurovacieho systému na pelety by majitelia domov mali v prvom rade zvážiť svoje požiadavky na vykurovanie a prípravu teplej vody.

Vo všeobecnosti platí, že neobnovené staré budovy majú vyššiu potrebu tepla ako nové budovy. Nový vykurovací systém na pelety by mal byť podľa toho navrhnutý. Ak chcete nájsť správny systém, najlepšie je poradiť sa s dodávateľom vykurovania. Na základe výpočtu vykurovacieho zaťaženia odborník určí potrebný výkon na vykurovanie na prípustnú a príjemnú teplotu. Pri tomto výpočte sa zohľadňujú aj straty pri prenose a vetraní, ako aj zvýšenie vykurovacieho výkonu. To vám pomôže oveľa rýchlejšie nájsť vhodný vykurovací systém na pelety.

V závislosti od modelu sú kotly na pelety pomerne kompaktné a na ich inštaláciu stačí len niekoľko metrov štvorcových. Aby mohol vykurovací systém na pelety automaticky zásobovať miestnosti teplom a teplou vodou, potrebuje pelety a príslušný dopravný systém. Oba zaberajú rôzne množstvo priestoru a pred kúpou by sa s nimi malo počítať. Obľúbeným riešením na skladovanie peliet sú látkové nádrže, ktoré sa umiestňujú do miestnosti spolu s príslušným oceľovým rámom. Alternatívne sa môžu použiť podzemné nádrže. V oboch prípadoch musí byť k dispozícii dostatočný priestor. Ak ste predtým vykurovali olejom a chcete nahradiť starý vykurovací systém systémom na pelety, môžete využiť aj existujúcu skladovaciu miestnosť.

Existujú dve možnosti dopravy peliet zo skladu do kotla: v poloautomatických zariadeniach je v blízkosti kotla umiestnený zásobník na pelety, ktorý musí majiteľ domu ručne naplniť. Ak si chcete kúpiť plne automatizovaný vykurovací systém na pelety, je potrebný zásobovací systém. V závislosti od typu systému privádza palivo na miesto použitia šnekový dopravník alebo sacia turbína. Ktorá technológia je najlepšia, závisí od charakteru a množstva dostupného priestoru. Podrobnejší opis zásobovacieho systému nájdete v časti Zásobovanie a skladovanie peliet.

Najlepší čas na kúpu vykurovacieho systému na pelety je počas teplých letných mesiacov. Dopyt po vykurovaní a ohreve teplej vody je v tomto období výrazne nižší ako v zime. Okrem toho majú vďaka dlhšiemu časovému rozpätiu lepšiu možnosť plánovania.

Pelety ako palivo

Pelety sú najkompaktnejšou formou energie z dreva a majú vysokú výhrevnosť. Na výrobu peliet, sa používa 100 % prírodných zvyškov dreva. Táto surovina pozostáva z odpadovej hmoty, ktorá vzniká vo veľkých objemoch v drevospracujúcom priemysle pri hobľovaní alebo pílení.

Foto: © FabrikaSimf / Shutterstock.com

Jemnozrnné zvyšky dreva sa stláčajú pod vysokým tlakom a formujú sa do peliet, t. j. lisujú sa do valcovitého tvaru. Palivo sa skladuje a spracúva v suchom stave. Úplne suché podmienky skladovania sú absolútne nevyhnutné. Tým sa zabezpečí ich účinné a efektívne spaľovanie vo vykurovacom systéme na pelety.

Drevené pelety sa ponúkajú v baleniach a voľne ložené. Voľne ložené pelety sa prepravujú cisternou so silami a do skladu sa vháňajú hadicovým systémom. Podrobné informácie o peletách, polenách atď. nájdete v časti o biomase ako palive.

Okrem efektívnej technológie spaľovania je pre dosiahnutie najlepších možných výsledkov rozhodujúca aj kvalita paliva. Nekvalitné pelety horia príliš rýchlo a v najhoršom prípade spôsobujú poškodenie kotla. Pri nákupe peliet nehľadajte len to najlacnejšie. Kvalitné pelety majú hladký, lesklý povrch. Sú tiež odolné voči oderu a nezanechávajú v obale veľa omrviniek.

Ďalším ukazovateľom kvality je farba. Pelety by mali mať jednotnú farbu, Výrazné farebné rozdiely v rámci peliet naznačujú, že na ich výrobu boli použité menej kvalitné hobliny. Vysokokvalitné pelety majú certifikát DIN Plus alebo EN Plus. Ak chcete skontrolovať kvalitu dodávateľa, majitelia systému môžu požiadať dodávateľa o vzorku na domáce testovanie.

Predtým, ako môžu majitelia domov vykurovať pomocou vykurovacieho systému na pelety, musia si kúpiť palivo. Aby ste nemuseli pelety každých pár týždňov doobjednávať, odborníci odporúčajú zakúpiť ročnú zásobu peliet. Veľkosť zásoby bude v konečnom dôsledku závisieť od miesta skladovania peliet. V praxi sa často používajú textilné kontajnery zavesené na ráme. Ich inštalácia v budove je jednoduchá a lacná.

Ďalšie možnosti skladovania zahŕňajú podzemné nádrže alebo prázdnu miestnosť v pivnici. Dopravné zariadenie dopravuje pelety do kotla na pelety, kde uvoľňujú svoju energiu. Sklady peliet musia byť prístupné zvonku. Mali by sa nachádzať maximálne 30 metrov od cesty. To preto, aby sa uľahčil prístup vozidlám na dopĺňanie paliva do sila.

Pri skladovaní musia pelety zostať suché. Ak je totiž vlhkosť príliš vysoká, palivo môže napučať alebo sa zlepiť, čo má negatívny vplyv na spaľovacie vlastnosti. Ak nemáte dostatok miesta na skladovanie peliet, môžete vedľa kotla na pelety umiestniť malú nádrž, ktorú treba plniť ručne.

Výhody vykurovania peletami

Automatická prevádzka, vysoká účinnosť a atraktívny potenciál dotácií: Plne automatický systém vykurovania peletami od spoločnosti Viessmann prináša mnoho výhod. Peletové vykurovacie systémy vlastne spájajú výhody dvoch vykurovacích systémov: vykurovania drevom a vykurovania plynom. Kým vykurovanie drevom vyniká čistou a ekologickou prevádzkou, plynové vykurovanie boduje svojou výnimočne jednoduchou obsluhou. Toto spojenie je jednou z hlavných výhod vykurovania peletami. Okrem toho majitelia domov využívajú ďalšie výhody, keď sa rozhodnú pre vykurovanie peletami. Nasledujúci stručný prehľad už podrobne ilustruje, aké to sú:

 • Vysoký energetický obsah
 • Čisté spaľovanie
 • Regeneračné suroviny
 • CO₂ neutrálne spaľovanie
 • Stabilné ceny peliet
 • Vysoké dotácie

Drevené pelety sa vyrábajú z vedľajších produktov z píl a priemyselných zvyškov dreva. V zložitom procese sa drevo lisuje na pelety rovnakej veľkosti, čo je predpokladom pre plne automatické vykurovacie systémy. Proces lisovania tiež znamená, že pelety majú oveľa vyšší energetický obsah ako polená alebo drevná štiepka. Keďže pelety neobsahujú takmer žiadne nehorľavé látky, horia mimoriadne čisto.

Pri vykurovacom systéme na pelety od spoločnosti Viessmann a správnej kvalite peliet zostáva veľmi málo popola. Zvyčajne stačí raz alebo dvakrát ročne ručne vyprázdniť popolník. Ani pelety neprodukujú v budove nepríjemný zápach. Popol sa môže likvidovať aj v domácom komposte.

Výhody vykurovania peletami sú ešte zrejmejšie, keď ich porovnáte s inými druhmi vykurovania, ako sú olej a plyn. Najmä cena ropy podlieha hospodárskym a politickým výkyvom, čo sťažuje dlhodobé plánovanie. Samozrejme, aj ceny peliet sú ovplyvnené hospodárskymi výkyvmi. Tie sa však pohybujú len na regionálnej úrovni. Isté je, že ceny peliet zostali v posledných rokoch relatívne konštantné a sú nižšie ako ceny ropy a zemného plynu. V blízkej budúcnosti sa neočakáva dramatický nárast cien.

Kotly na pelety Viessmann pracujú veľmi efektívne aj v duálnom režime. Možno ich kombinovať s existujúcim vykurovacím systémom, aby sa znížili investičné náklady. Môžu napríklad pokryť väčšinu potreby vykurovania a ohrevu TÚV, pričom existujúci kotol sa zapne len v čase špičkového zaťaženia. Všetky peletové kotly Viessmann pracujú v modulačnom režime a plynule sa prispôsobujú požiadavkám na teplo. Pri kombinácii vykurovania peletami a solárnej energie možno využívať voľnú slnečnú energiu.

Jasná výhoda: Výkonné, plne automatické kotly Viessmann na pelety sú vhodné pre celý rad aplikácií. Kotly na pelety, ako napríklad Vitoligno 300-C, sa používajú pri zvýšenej potrebe tepla vo veľkých bytových domoch alebo komerčných budovách. To znamená, že jeho použitie v praxi nemá žiadne obmedzenia. Konkrétne ide o tieto oblasti použitia:

 • rodinné domy
 • Dvojrodinné domy
 • Bytové domy
 • obchodné podniky
 • priestory miestnych orgánov
 • Nové budovy
 • Modernizácia
 • Domácnosti a podniky