Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Vykurovací systém na polená - funkcia, výhody, prehľad sortimentu

Pri dnešných cenách energie je vykurovanie drevom z hľadiska celkovej investície dobrou alternatívou vykurovania olejom alebo plynom. Koniec koncov, ochrana životného prostredia nie je jediným argumentom v prospech vykurovania touto prírodnou surovinou. Drevo ako domáce palivo je veľmi úsporné a nepodlieha extrémnym cenovým výkyvom. Polená sú ideálnou voľbou pre tých, ktorí si môžu palivo zaobstarať sami, napríklad z miestnych lesných prevádzok. Táto technológia je pohodlná, energeticky úsporná a bezpečná na použitie v súkromnom sektore, v komerčných budovách a na miestnych úradoch.

Konštrukcia a funkcia vykurovacieho systému

Kotly na polená spaľujú štiepané polená. Na rozdiel od krbov, kde drevo postupne zhora dohorieva, moderné splyňovacie kotly spaľujú drevo zdola. Technológia splyňovania je založená na použití dvoch spaľovacích komôr, z ktorých každá má inú funkciu. Pri "postupnom spaľovaní" sa naukladané polená vysušia v prvej spaľovacej komore a premenia sa na drevoplyn. Spaľovacie plyny unikajúce z polien sa potom účinne spaľujú pri veľmi vysokých teplotách v druhej spaľovacej komore, pričom sa do nej privádza ďalší spaľovací vzduch.

Moderné vykurovacie systémy na polená premieňajú energiu dreva na teplo veľmi efektívne a vďaka tomu, že pri spaľovaní vzniká veľmi málo prachu, sú šetrné k životnému prostrediu. To je možné vďaka použitiu dvoch oddelených fáz spaľovania a účinnej regulácii prívodu spaľovacieho vzduchu. Pomocou lambda sondy regulátor nepretržite monitoruje zloženie spalín a upravuje prívod spaľovacieho vzduchu tak, aby sa dosiahlo optimálne spaľovanie.

Vykurovacie systémy na drevo si prirodzene vyžadujú viac manuálnej práce ako vykurovacie systémy na plyn alebo olej. Napríklad drevo sa musí do kotla prikladať a zapaľovať zvyčajne ručne. Po spaľovaní sa musí odstrániť popol. Aby sa zabránilo zhoršeniu výkonu systému, majiteľ domu musí pravidelne odstraňovať aj zvyšky spaľovania z výmenníkov tepla.

Pri moderných zariadeniach spôsob fungovania vykurovacieho systému na polená všetky tieto procesy uľahčuje. Je vybavený automatickým, časovo riadeným regulátorom zapaľovania a automatickým systémom odstraňovania popola, ktorý šetrí čas a námahu. Výmenníky tepla spalín v moderných kotloch na drevo sa tiež čistia stlačením tlačidla.

Keď sa drevo v kotle zapáli, proces sa dá len ťažko zastaviť. Na zabezpečenie vysokej účinnosti kotly pracujú v spojení s vyrovnávacím valcom. Ten uskladňuje tepelnú energiu a podľa potreby ju uvoľňuje do vykurovacieho systému alebo systému teplej vody. Vykurovací systém na polená tak vždy pracuje v ideálnom výkonovom rozsahu, čím sa znižuje spotreba paliva.

Vyrovnávací valec umožňuje kombinovať vykurovacie systémy s inými generátormi tepla. Často sa prevádzkujú napríklad v spojení s existujúcim plynovým alebo olejovým vykurovacím systémom. Zatiaľ čo kotol na polená funguje ako primárny generátor tepla pre dom, ďalšie vykurovacie zariadenia slúžia ako bezpečnostné opatrenie. Zapínajú sa napríklad vtedy, keď je majiteľ domu preč a nemôže sám prikladať drevo.

Tipy na kúpu vykurovacieho systému na polená

Pri kúpe vykurovacieho systému na polená treba mať na pamäti niekoľko bodov. Systém by mal byť dostatočne veľký na to, aby zásoboval dom dostatočným množstvom tepla. Zásobovanie vykurovacieho zariadenia palivom si vyžaduje určitý čas a na uskladnenie palivového dreva je potrebný dostatočný priestor v záhrade. Náklady na obstaranie môžu znížiť aj dotácie [podľa miestnych podmienok]. Aby majitelia domov mohli využiť výhody, musia si vybrať správny vykurovací systém a správne požiadať o finančné prostriedky. Ponúkame vám bezplatnú nezáväznú odbornú konzultáciu, ktorá vám odpovie na vaše otázky týkajúce sa tejto technológie.

Správny výkon pre váš vykurovací systém z guľatiny

Keď sa rozhodnete pre vykurovanie drevom, je nevyhnutné správne plánovanie pred inštaláciou systému. Pri kúpe vykurovacieho systému na drevo je z hľadiska funkčnosti, pohodlia a ceny najdôležitejším faktorom výkon systému.* Mal by byť dostatočne vysoký, aby kotol dokázal kompenzovať tepelné straty z obvodového plášťa budovy a zabezpečiť požadovanú teplotu vo všetkých miestnostiach. Zatiaľ čo podrobný výpočet poskytuje presné výsledky, orientačné hodnoty môžu pomôcť pri približnom dimenzovaní a usporiadaní vykurovacieho systému. Tie závisia od veku budovy a sú nasledovné. Ak je rok výstavby:

 • pred rokom 1970, požadovaný vykurovací výkon je 150 až 170 wattov na meter štvorcový
 • medzi rokmi 1970 a 1980 je požadovaný vykurovací výkon 100 až 150 wattov na meter štvorcový
 • medzi rokmi 1980 a 1990 je požadovaný vykurovací výkon 75 až 100 wattov na meter štvorcový
 • v rokoch 1990 až 2000 je požadovaný vykurovací výkon 50 až 75 wattov na meter štvorcový
 • po roku 2000 je požadovaný vykurovací výkon 15 až 50 wattov na meter štvorcový
 • Najmä v starších budovách môže byť požadovaný vykurovací výkon nižší, ak už bola nehnuteľnosť modernizovaná.

*Vhodný kotol na drevo sa určuje podľa objemu zásobníka. Ak chcete napríklad v zime na vykurovanie budovy kúriť len raz denne, kapacita zásobníka kotla na drevo musí zodpovedať potrebe tepla pre celú budovu. Čím väčší je násypný zásobník, tým viac dreva môže prijať a tým väčšie je množstvo vydaného tepla. Výkon kotla ovplyvňuje rýchlosť spaľovania v kotle. Ak je možné kotol v zime zapáliť dvakrát denne, postačí zásobník s menším objemom.

Drevo ako palivo - správne skladovanie

Drevo je obnoviteľná surovina a rastie v pôvodných lesoch. Považuje sa za CO₂ neutrálne a v porovnaní so spaľovaním ropy alebo plynu výrazne znižuje zaťaženie životného prostredia. Pri spaľovaní v kotloch na drevo sa totiž z tohto ekologického paliva nevypúšťa takmer žiadne množstvo oxidu uhličitého, ktoré sa počas rastu dokázalo premeniť na kyslík. Ďalšie informácie o dreve ako palive sme zhromaždili v našom článku o palive z biomasy.

Tipy na skladovanie paliva pre kotly na drevo

Aby vykurovacie systémy na polená dosahovali pri spaľovaní najlepšiu účinnosť, musia byť palivá vysoko kvalitné. To v podstate znamená, že majú nízku zvyškovú vlhkosť, ktorá podľa nemeckej vyhlášky o imisiách nesmie presiahnuť 25 %. Pri spaľovaní vlhkých polien sa spotrebuje veľká časť uvoľnenej energie na odparenie vody obsiahnutej v dreve. To spôsobuje vyššiu spotrebu a zvyšovanie emisií znečisťujúcich látok z kotlov na drevo. Spaľovanie mokrého dreva môže tiež poškodiť komín. Zvyšková vlhkosť 15 až 20 percent zabezpečuje účinné a čisté spaľovanie. To, či drevo spĺňa túto požiadavku, možno otestovať pomocou merača vlhkosti.

Keďže drevné palivo počas skladovania uvoľňuje do prostredia veľa vlhkosti, odborníci neodporúčajú skladovať ho v dome. Najmä ak nie sú miestnosti dostatočne vetrané, vlhkosť sa zadržiava v interiéri, kondenzuje na studených stenách a spôsobuje vznik plesní.

Na rýchle vysušenie paliva z dreva postupujte podľa týchto tipov

Aby sa palivo rýchlo vysušilo, uistite sa, že ho skladujete správne. Nasledujúci zoznam obsahuje prehľad najdôležitejších bodov:

 • Pred uskladnením palivové drevo rozdeľte na dostatočne malé polená.
 • Použite podklad z paliet alebo guľatiny, aby ste drevo ochránili pred vzlínajúcou vlhkosťou.
 • Ideálnym miestom na skladovanie sú veterné a slnečné vonkajšie miesta
 • Najlepšie je ukladať polená krížom cez seba v striedavých vrstvách
 • medzi stohmi dreva a medzi stohmi a stenami dodržiavajte vzdialenosť viac ako desať centimetrov
 • Na ochranu dreva pred dažďom a snehom použite plachty alebo postavte jednoduchú strechu
 • bočné strany stohov nechajte voľné, aby sa zabezpečilo optimálne vetranie

Výhody pre vlastníkov a životné prostredie

Kotly na drevo sú lacné, udržateľné a ekologické. Nevyhnutne si však vyžadujú určitú prácu. Počas vykurovacieho obdobia počítajte s tým, že ich budete raz denne nabíjať drevom. Ak je vonkajšia teplota veľmi nízka, možno budete musieť prikladať palivo dvakrát denne. Budete tiež potrebovať dostatočný priestor na uskladnenie paliva. Nižšie uvádzame prehľad výhod tohto vykurovacieho systému.

 • Používanie regionálne dostupných a obnoviteľných surovín
 • Drevo podlieha nízkym cenovým výkyvom a je lacnejšie ako ropa alebo plyn
 • CO₂ neutrálne spaľovanie odľahčuje životné prostredie
 • Technológia vykurovania je osvedčená, bezpečná a účinná