Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Vykurovanie drevnou štiepkou – funkcia a hospodárnosť

Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Efektívne vykurovanie obnoviteľným palivom – vykurovací systém na drevnú štiepku to umožňuje. Pri spaľovaní drevnej štiepky sa uvoľňuje len toľko CO₂, koľko stromy absorbovali počas svojho rastu. Preto sa vykurovanie drevom považuje za klimaticky neutrálne. Okrem toho je za správnych podmienok vykurovanie drevnou štiepkou veľmi účinné. Zistite, aké to sú, v čom tento vykurovací systém vyniká a ako si môžete znížiť náklady na kúpu vďaka štátnym dotáciám.

Funkcia a konštrukcia vykurovacích systémov na drevnú štiepku

Vykurovací systém na drevnú štiepku sa v podstate skladá z týchto komponentov:

  • Kotol
  • Sklad paliva
  • Dopravný systém
  • vyrovnávacia nádrž
  • Zásobník popola

Šnekový dopravník alebo vákuový systém automaticky dopravuje štiepku zo skladu do kotla, kde sa spaľuje. Aby vykurovací systém na drevnú štiepku pracoval efektívne, musí vždy pracovať čo najbližšie k svojmu menovitému vykurovaciemu výkonu. Zatiaľ čo v zime to nie je problém, ak je vykurovací systém správne navrhnutý, v teplejšom ročnom období môže produkovať nadmerné množstvo tepla. Aby sa zabezpečilo, že toto teplo nepríde nazmar, dočasne sa uskladňuje v pripojenom akumulačnom zásobníku. Zvyšky spaľovania sa odvádzajú do popolníka. Aj tento proces prebieha úplne automaticky. V závislosti od veľkosti a spotreby dreva vo vykurovacom systéme na drevnú štiepku sa však popolník musí raz alebo dvakrát týždenne vyprázdniť ručne.

Drevná štiepka – obnoviteľný zdroj energie

Čo sú drevné štiepky a aké sú výhody ich používania ako paliva? Drevná štiepka pochádza najmä zo zvyškov lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu, ktoré sa nedajú použiť inde. Inými slovami, sú odpadom, čo znamená, že sú oveľa lacnejšie ako iné palivá. Tým sa, samozrejme, šetria náklady na palivo. V oblastiach s lesným hospodárstvom alebo drevospracujúcim priemyslom je ich ďalším ekologickým prínosom možnosť regionálneho nákupu. Keďže drevná štiepka je pomerne malá, umožňuje automatizáciu vykurovacieho systému. Tým sa odlišujú napríklad od guľatiny používanej vo vykurovacích systémoch z guľatiny, ktorá sa musí prikladať ručne.

Kľúčovou výhodou, ako už bolo spomenuté, je, že spaľovanie je prakticky uhlíkovo neutrálne. A hoci vykurovacie systémy na drevnú štiepku emitujú určité množstvo jemných prachových častíc, pomocou moderných odlučovačov sa dá ich množstvo výrazne znížiť.

Je potrebný dostatočný priestor

Vykurovanie drevnou štiepkou má mnoho výhod. Vyžaduje si však určitý priestor na uskladnenie štiepky a na zásobovací systém. To je potrebné zohľadniť pri plánovaní vykurovacieho systému na drevnú štiepku. Skúsení partneri spoločnosti Viessmann vám poskytnú podporu a tiež vypočítajú, akú veľkú zásobu drevnej štiepky budete potrebovať na pokrytie vašej potreby tepla. Skladovanie je možné v podzemných zásobníkoch, silách alebo špeciálne zariadených skladovacích priestoroch. Váš kontaktný pracovník vám pomôže nájsť správne riešenie pre vaše potreby.

Kedy je vykurovací systém na drevnú štiepku najlepšou voľbou?

Systémy vykurovania drevnou štiepkou sú vhodné pre budovy s vysokou potrebou tepla. S výkonom od 100 do 500 kilowattov (kW) sú vhodné pre farmy, miestne úrady a komerčné objekty. Vďaka vysokému výkonu môžu byť efektívnou voľbou aj pre staršie, slabo izolované budovy za predpokladu, že je k dispozícii dostatok priestoru na zariadenie a skladovanie drevnej štiepky. Vďaka svojmu rozsahu výkonu a potrebnému priestoru sú menej vhodné pre rodinné domy.