Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Partnerstvo FC Bayern Mníchov & Viessmann

Viessmann je oficiálnym klimatickým partnerom FC Bayern Mníchov.

Športový sponzoring v spoločnosti Viessmann

Športový sponzoring má v spoločnosti Viessmann dlhú tradíciu: rodinný podnik sa už viac ako 25 rokov angažuje v zimných športoch. Počnúc sánkarským športom, zimným pretekárskym športom, pri ktorom sa jazdí na saniach po umelých dráhach so strmými brehmi a sklonmi, sa spoločnosť Viessmann stala neoddeliteľnou súčasťou väčšiny severských zimných športov so zameraním na skoky na lyžiach a biatlon. Od roku 2018 pribudol do portfólia športových sponzorov aj futbal.

Globálny hráč: Viessmann a FC Bayern

Sponzorstvo nemeckého rekordného šampióna FC Bayern Mníchov sa stalo dôležitou súčasťou angažovanosti spoločnosti Viessmann v oblasti športu. Medzinárodné partnerstvo týchto dvoch globálnych hráčov, ktorí sú obaja lídrami na trhu vo svojich odvetviach, sa začalo v Číne, kde sa spoločnosť Viessmann v roku 2018 stala oficiálnym regionálnym partnerom FC Bayern. Široká škála aktivít sa uskutočnila na mnohých miestnych futbalových školách a turnajoch.

Rozšírenie partnerstva

V reakcii na úspešné partnerstvo spoločnosť Viessmann v roku 2021 rozšírila svoje záväzky s FC Bayern na región juhovýchodnej Ázie a stala sa oficiálnym klimatickým partnerom FC Bayern Mníchov vo vybraných európskych krajinách (Francúzsko, Španielsko, Poľsko, BeNeLux a Rusko) pre sektory vykurovania, klimatizácie, chladiacej a ventilačnej techniky. Od začiatku sezóny 2022/23 spoločnosť Viessmann rozšírila svoje partnerstvo s FC Bayern Mníchov globálne.

Udržateľná angažovanosť

Futbal je globálnou vášňou a potreba globálne sa usilovať o klimatické ciele sa ľuďom čoraz silnejšie dostáva do hláv. Práve tu môžu dve silné značky prispieť vášňou pre šport a najlepšou technológiou šetriacou klímu. Cieľom partnerstva je podporiť udržateľné využívanie zdrojov pre budúce generácie v regióne. Pre spoločnosť Viessmann je udržateľnosť základom jej firemného cieľa "Vytvárame životný priestor pre budúce generácie".

Partnerstvo FC Bayern Mníchov & Viessmann