Vyžiadajte si odbornú konzultáciu
Vitocell 100-L

Zásobník teplej vody

Zásobník na ohrev teplej vody nabíjacím systémom, objem zásobníka: 500, 750 a 950 litrov.

Zásobník chránený proti korózii
Dodatočná ochrana horčíkovou anódou
Nízke tepelné straty
Kombinácia s kondenzačnými kotlami

Váš miestny odborný partner Viessmann vám poskytne individuálne poradenstvo

Nájsť odborného partnera
Zásobník chránený proti korózii

Oceľ so smaltovaným povrchom Ceraprotect

Dodatočná katódová ochrana prostredníctvom horčíkovej anódy

Anóda s externým napájaním namiesto dodávanej horčíkovej anódy

Nízke tepelné straty

Vďaka vysoko účinnej všestrannej tepelnej izolácii

Kombinácia s kondenzačnými kotlami

S voliteľnou súpravou výmenníka tepla Vitotrans 222 pre ohrev vody nabíjacím systémom, vhodný najmä na kombináciu s kondenzačnými kotlami

Odnímateľná tepelná izolácia

Pre jednoduchšiu manipuláciu

Elektrická vykurovacia vložka EHE

Pre montáž do spodnej časti zásobníka, používané najčastejšie v spojení s tepelným čerpadlom

Presné ohrievanie zásobníkov

Aj pri modulácii teploty prietoku

Vysokoúčinné čerpadlo

Na strane teplej vody a vykurovacej vody

Trieda energetickej účinnosti: B

Typ CVL, 500 litrov

Vitocell 100-L s výmenníkom tepla Vitotrans 222

Vitotrans 222 (80, 120 a 240 kW) sa dodáva ako príslušenstvo  pre Vitocell 100-L a slúžia pre ohrev vody.  Pozostáva z doskového výmenníka tepla, armatúr a čerpadiel, ako aj tepelnej izolácie.

Vitocell 100-L  vo vykurovacom systéme

Vitocell 100-L sa dá použiť následovne:

  • Okamžité vysoké výkony, t.j. vysoké miery odberu a rôzne dohrevné časy, napr. ohrev pitnej vody na plavárňach, športových zariadeniach, v priemyselných podnikoch a bitúnkoch.
  • Veľké objemy vody a časový posun nabíjania či odberu, napr. odber vody v čase špičky na školách, športových zariadeniach, nemocniciach, kasárňach, špeciálnych budovách, bytových domoch atď.
  • Vykurovacie okruhy, pre ktoré sa požaduje nízka teplota spiatočky alebo kde sú teploty spiatočky obmedzené – napr. u systémov diaľkového kúrenia či kondenzačných kotloch. Veľké rozpätie na strane pitnej vody spôsobuje na strane vykurovacej vody nízku teplotu spiatočky; táto skutočnosť sa pozitívne prejaví vysokou mierou kondenzácie.
  • Tam, kde je obmedzený priestor, pretože zásobníkový systém dokáže prenášať vysoké výkony.

Podrobnosti o produkte

Objem zásobníkov
  • Typ CVL: 500 litrov
  • Typ CVLA: 750 a 950 litrov
Trieda energetickej účinnosti
  • Typ CVL: B
Rez produktu Vitocell 100-L typ CVLA (950 litrov)