Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Zásobníkové ohrievače vody v obytných budovách

Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Potreba teplej vody v obytných budovách sa môže výrazne líšiť v závislosti od počtu obyvateľov a ich spotrebiteľských návykov. To však nie je jediný faktor, ktorý treba zohľadniť pri plánovaní zásobovania teplou vodou. Ak sa má teplá voda zabezpečovať centrálne, svoju úlohu zohráva aj zdroj tepla. Okrem vykurovacej vody potom ohrieva aj pitnú vodu. Centrálny ohrev teplej vody však nie je vždy možný. Ak je napríklad potrebné len malé množstvo teplej vody alebo len príležitostne, dobrou alternatívou sú decentrálne ohrievače vody. Na splnenie rôznych potrieb a okolností ponúka Viessmann široký sortiment zásobníkových ohrievačov vody. Rozmanitosť výkonov a prevedení zabezpečuje spoľahlivé a energeticky úsporné zásobovanie v každej obytnej budove.

Kombinácia so solárnou termikou v systéme ústredného vykurovania

Ak sa plánuje pripojenie do vykurovacieho systému, zásobníkové ohrievače teplej vody a akumulačné zásobníky vykurovacej vody Vitocell vám ponúkajú široké možnosti. Možno ich kombinovať s klasickými kondenzačnými kotlami aj so zdrojmi tepla na báze obnoviteľných zdrojov energie. Okrem tepelných čerpadiel a kotlov na tuhé palivo je možná aj kombinácia so solárnym systémom. Vďaka tomu môžete využívať voľne dostupnú energiu slnka na ohrev vody pre každodenné potreby, ako aj na vykurovanie obytných priestorov. Integráciou solárnej tepelnej energie do vykurovacieho systému môžete pokryť približne 60 % ročnej potreby tepla na ohrev teplej vody a 20 až 30 % potreby tepla na vykurovanie. Tým sa šetrí energia a zároveň sa znižujú náklady na vykurovanie.

Ako nájsť správny zásobníkový ohrievač vody pre vaše potreby?

Aký veľký by mal byť objem vášho zásobníka na teplú vodu alebo akumulačného zásobníka vody a na čo by ste si mali dať pozor pri kombinácii so solárnym systémom? S takýmito otázkami vám môžu pomôcť naši odborní partneri. Ak sa chcete dozvedieť viac o sortimente produktov Viessmann ešte pred nezáväznou konzultáciou, pomôže vám katalóg produktov. Pomocou filtračných funkcií môžete výber zúžiť, napríklad podľa oblasti použitia. Pre podrobné návrhy produktov odporúčame vyhľadávač produktov.

Zásobníkové ohrievače vody ako univerzálne zariadenia

Zásobník na teplú vodu Vitocell 100-W s nástenným plynovým kotlom Vitodens 100-W

V zásobníkových ohrievačoch vody sa uchováva pitná voda a vykurovacia voda, ktorá bola ohriata pripojeným vykurovacím systémom, a je k dispozícii v prípade potreby. Účinná tepelná izolácia zabezpečuje energeticky úspornú prevádzku a vysokú úroveň komfortu pre obyvateľov domu. Vďaka rôznym vyhotoveniam a veľkostiam sú zásobníkové ohrivače vody Vitocell univerzálne. Ak je k dispozícii len obmedzený priestor, možnosťou sú zásobníkové ohrievače vody inštalované pod kotlom. Ponúkajú dostatok priestoru na to, aby sa na ne mohol nainštalovať kondenzačný kotol. Pri väčších nárokoch sú naopak ideálne podlahové zásobníkové ohrivače vody Viessmann.

Výhody zásobníkových ohrievačov vody v skratke

 • Spoľahlivé zabezpečenie vykurovacej a teplej vody
 • Účinná tepelná izolácia pre vysokú energetickú účinnosť
 • Rôzne dostupné veľkosti a vyhotovenia
 • Možnosť kombinácie so všetkými vykurovacími systémami
 • Možnosť rozšírenia na vytvorenie zásobníkového systému

Akumulačné zásobníky

Akumulačné zásobníky Viessmann zabezpečujú efektívne fungovanie vykurovacieho systému. Ukladajú prebytočné teplo a umožňujú jeho neskoršie využitie. Ak je do vykurovacieho systému integrovaný solárny systém, tento druh zásobníka je nevyhnutný. Umožňuje využívať tepelnú energiu aj vtedy, keď nesvieti slnko. Pomocou viacrežimového akumulačného zásobníka Viessmann možno uskladňovať nielen teplo zo solárneho termického systému, ale aj teplo z iných zdrojov tepla. V kombinácii s modulom pitnej vody je možný aj ohrev teplej vody.

Výhody akumulačných zásobníkov v skratke

 • Uchovávanie tepla na neskoršie použitie
 • Zvýšenie účinnosti solárnych tepelných a vykurovacích systémov
 • Viacrežimové systémy pre viacero zdrojov tepla
 • Možnosť pridania modulov pitnej vody
 • Možnosť kombinácie so všetkými vykurovacími systémami

Modul čerstvej vody Vitotrans 353

Modul čerstvej vody slúži na komfortný a hygienický ohrev pitnej vody na princípe prietokového ohrievača. Na rozdiel od bežných zásobníkov na teplú vodu sa voda nevyužíva na akumuláciu, ale sa ohrieva až v prípade potreby prostredníctvom doskového výmenníka tepla. Energia na ohrev vody pochádza z akumulačného zásobníka vykurovacej vody, ktorý je potrebné ohrievať prostredníctvom najrôznejších systémov – solárnymi systémami, ako aj kotlami na pevné palivo, bežnými vykurovacími kotlami na olej/plyn, tepelnými čerpadlami alebo inými systémami. Moduly Vitotrans 353 dokážu pri veľkých rozdieloch v odbere zabezpečiť stálu teplotu. Vysokoúčinné obežné čerpadlá najnovšej generácie majú otáčky regulované vysokovýkonnou reguláciou, takže objemový prúd vykurovacej vody je optimálne prispôsobený odberu. Jednotky Vitotrans 353 takto ponúkajú dokonalý komfort, optimálnu hygienu a perspektívnu úspornú prevádzku.

Prehľad výhod modulov na sladkú vodu

 • Vysoký čerpací výkon umožňuje všestranné použitie: napr. pre rodinné domy , športoviská a domovy dôchodcov
 • Vďaka princípu prietokového ohrievača je k dispozícii vždy dostatok teplej vody a tak nie je potrebný zásobníkový ohrievač vody
 • Predinštalovaný modul umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž na stenu či montáž zásobníka – regulácia a vysokoúčinné čerpadlo sú už integrované a pripojené
 • Kompaktná forma je ľahko integrovateľná do pôvodného vykurovacieho systému so zásobníkovým ohrievačom vykurovacej vody
 • Nízka teplota na prívode umožňuje optimálnu integráciu do nízkoteplotných vykurovacích systémov so solárnymi jednotkami.

Elektrické systémy teplej vody pre decentrálne zásobovanie

Prietokový ohrievač vody Vitotherm E15 mini

Decentrálne elektrické systémy teplej vody poskytujú teplú vodu na požiadanie. To zaručuje vysokú úroveň pohodlia, je hygienické a udržuje nízke náklady na elektrickú energiu. Okrem toho, keďže sú systémy pripojené veľmi blízko odberných miest, možno zabrániť tepelným stratám z potrubia. Vďaka tomu je elektrický ohrev teplej vody energeticky účinný. Prietokové ohrievače vody a elektrické zásobníkové ohrievače teplej vody Viessmann Vitotherm sú nenáročné na údržbu a dajú sa ľahko modernizovať. Zatiaľ čo prietokové ohrievače vody ohrievajú malé množstvá vody na presný stupeň, malé a nástenné zásobníkové ohrievače vody pojmú o niečo väčšie objemy.

Výhody elektrických ohrievačov vody v skratke

 • Rýchle a hygienické zásobovanie teplou vodou
 • Zabránenie tepelným stratám
 • Jednoduchá inštalácia a údržba
 • Voda ohriata na presný stupeň
 • Dostupné v mnohých výkonových stupňoch, veľkostiach a farbách