Vyžiadajte si odbornú konzultáciu
Vitobloc 200

Typ EM-134/202

Kogeneračná jednotka na prevádzku na zemný plyn

Elektrický výkon: 134 kW
Tepelný výkon: 202 kW
Hladký chod motorov s trojcestným katalyzátorom
Úplne pripravené na pripojenie

Váš miestny odborný partner Viessmann vám poskytne individuálne poradenstvo

Nájsť odborného partnera
Elektrický výkon

Presne 134 kW v súlade s novým usmernením VDE-AR-N 4105

Tepelný výkon

202 kW

Hladký chod motorov

S trojcestným katalyzátorom

Úplne pripravené na pripojenie

A testované vo výrobe

Zavedená technológia

Viac ako 5000 používaných jednotiek Vitobloc 200

Atraktívne dotačné programy

Najmä v Nemecku

Osvedčené systémy diaľkového monitorovania

A systémy pre automatizáciu

Osvedčená technológia v praxi

Kogeneračné jednotky Vitobloc 200 EM-134/202 majú výkon 134 kWel a 202 kWth. S nadväzujúcim kondenzačným výmenníkom tepla – typ Vitotrans 200 AC – možno do vykurovacieho systému dodať až 40 kWth dodatočného tepla.

Kogeneračné jednotky sú ideálne vtedy, keď je teplo potrebné nepretržite a výroba energie môže prebiehať čo najdlhšie.

Vďaka svojim výkonom sú tieto jednotky Vitobloc 200 vhodné na novostavby a projekty modernizácie v priemyselných a obchodných podnikoch a v priestoroch samosprávy.

Spoľahlivé a úsporné

Vitobloc 200 spĺňa prísne technické podmienky pripojenia (TAB) prevádzkovateľov sietí v Nemecku. Štandardné vybavenie zahŕňa štartovacie batérie a synchrónny generátor, ktoré umožňujú aj prevádzku kogeneračnej jednotky v režime nahrádzania siete.

Dlhšie intervaly údržby vďaka integrovanej dodávke mazacieho oleja znižujú prevádzkové náklady a prestoje. Kompletne pripravené na pripojenie, výrobcom testované jednotky pre minimálnu náročnosť inštalácie a overené hodnoty výkonu.

Podrobnosti o produkte

Typ

EM-134/202

Elektrický výkon

134 kW

Tepelný výkon

202 kW