Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Kombinovaná výroba tepla a elektriny – vyrábajte energiu a zároveň vykurujte

Vyžiadajte si odbornú konzultáciu
Vykurovacie zariadenie na palivové články Vitovalor PT2

Pri výrobe elektriny vzniká aj teplo. V centrálnych elektrárňach sa toto teplo stráca ako odpadové teplo a zvyčajne sa musí aj chladiť ďalšou energiou. Na druhej strane, pri princípe kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET) sa odpadové teplo využíva na vykurovanie a prípravu teplej vody. Preto je ich celková účinnosť oveľa vyššia, ako keď sa elektrina a teplo vyrábajú oddelene. Okrem toho pri prenose energie nevznikajú žiadne straty. Je to spôsobené tým, že elektrina sa vyrába tam a vtedy, keď je skutočne potrebná. Na princípe kogenerácie ponúka Viessmann dve rôzne, vysoko účinné technológie, ktoré spĺňajú rôzne potreby:

  • Vykurovací systém s palivovými článkami
  • Kogeneračné jednotky

Decentralizovaná výroba energie je čoraz dôležitejšia

V súvislosti s prechodom na novú energetiku a rastúcimi cenami elektrickej energie je decentralizovaná výroba elektrickej energie čoraz dôležitejšia. Vo veľkom počte sa budujú veterné farmy a fotovoltické systémy, ktoré nahrádzajú jadrové elektrárne a konvenčné veľké elektrárne. Keďže však výroba energie kolíše, a teda sa nedá plánovať, sú regulovateľné systémy KVET dôležitými stavebnými prvkami na dosiahnutie úspešnej energetickej transformácie. V prípade nedostatku kolísavej výroby elektrickej energie môžu systémy s kombinovanou výrobou tepla a elektriny významne prispieť k pokrytiu dopytu. Keďže sa tak deje lokálne a energia sa vyrába na mieste, znižuje sa tým aj tlak na rozvodné siete. Výroba vlastnej elektrickej energie je teraz reálnou náhradou za odber energie zo siete.

Kombinovaná výroba tepla a elektriny: hospodárnosť a investície

So systémom kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie ušetríte až 40 percent energie, výrazne znížite emisie CO₂, a tým významne prispejete k ochrane klímy. Ďalšou výhodou, ktorá vyplýva z používania tejto inovatívnej technológie, je väčšia nezávislosť od energetických podnikov a ich rastúcich cien elektrickej energie. Ak vyrobenú energiu spotrebujete, bude vás stáť len približne tretinu bežnej sadzby za elektrinu. Okrem toho sa prebytočná energia dodáva do siete a je odmeňovaná.

Princíp kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie na základe funkcie palivového článku

Plynová kogeneračná jednotka

Plynová kogeneračná jednotka vyrába súčasne teplo a elektrickú energiu. V závislosti od výkonu je vhodná pre väčšie obytné budovy a obytné komplexy, ako aj pre komerčné podniky a komunálne projekty. Keďže výkon sa navrhuje podľa základného zaťaženia, teda priemernej potreby tepla počas roka, kogeneračná jednotka v obytných budovách sa často kombinuje s kotlom na špičkové zaťaženie. Tým sa zabezpečí dostatok tepla aj v zime. Oba zdroje tepla sú pripojené k vykurovaciemu systému, aby sa v tomto prípade zabezpečila vykurovacia voda alebo teplá voda.

Plynová kogeneračná jednotka

Rôzne veľkosti výstupov zabezpečujú vysokú úroveň ekonomickej efektívnosti

Kompaktné zariadenia Vitobloc 200 sú navrhnuté ako decentralizované kogeneračné jednotky s orientáciou na vykurovanie. Tieto relatívne malé jednotky vyrábajú elektrickú energiu na princípe kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie na spotrebu na mieste. Teplo, ktoré sa týmto procesom vyrába, sa súčasne takmer bez strát využíva na vykurovanie. Všetka nepotrebná energia sa exportuje do verejnej siete a dodávateľ elektrickej energie za ňu poskytuje príslušnú odmenu. Vďaka svojej veľkej flexibilite v kombinácii s maximálnou účinnosťou systémy kogenerácie už dokonale dopĺňajú kolísavú výrobu energie zo slnka a vetra. Okrem toho sú systémy k dispozícii v rôznych verziách a veľkostiach výkonu. Možno ich preto optimálne prispôsobiť príslušným požiadavkám a sú zárukou dlhodobej ekonomickej efektívnosti.

Sortiment produktov

Získajte väčšiu nezávislosť od externých dodávateľov energie a rastúcich cien s týmto inovatívnym spôsobom výroby energie. Viessmann má viac ako 25 rokov skúseností v oblasti účinných plynových kogeneračných systémov. Popri štandardných produktoch vyrába aj kogeneračné jednotky špeciálne prispôsobené individuálnym potrebám zákazníkov. V závislosti od typu ich možno bez problémov prevádzkovať na zemný a/alebo kvapalný plyn. Výkonové spektrum sa pohybuje od 6 do 530 kWel alebo od 15 do 660 kWth.