Vyžiadajte si odbornú konzultáciu
Vitobloc 200

Typ EM-70/115

Kogeneračná jednotka na prevádzku na zemný plyn

Elektrický výkon: 70 kW
Tepelný výkon: 117 kW
Hladký chod motorov s trojcestným katalyzátorom
Úplne pripravené na pripojenie

Váš miestny odborný partner Viessmann vám poskytne individuálne poradenstvo

Nájsť odborného partnera
Elektrický výkon

70 kW

Tepelný výkon

117 kW

Hladký chod motorov

S trojcestným katalyzátorom

Úplne pripravené na pripojenie

A testované vo výrobe

Zavedená technológia

Viac ako 5000 používaných jednotiek Vitobloc 200

Atraktívne dotačné programy

Najmä v Nemecku

Osvedčené systémy diaľkového monitorovania

A systémy pre automatizáciu

Zavedená technológia

Kogeneračné jednotky Vitobloc 200 EM-70/115 majú výkon 70 kWel  a 117 kWth. S nadväzujúcim kondenzačným výmenníkom tepla – typ Vitotrans 200 AC – možno do vykurovacieho systému dodať viac ako 22 kWth  dodatočného tepla.

Kogeneračné jednotky sú ideálne vtedy, keď je teplo potrebné nepretržite a výroba energie môže prebiehať čo najdlhšie.

Vďaka svojim výkonom sú tieto jednotky Vitobloc 200 vhodné na novostavby a projekty modernizácie v priemyselných a obchodných podnikoch a v priestoroch samosprávy.

Spoľahlivé a úsporné

Vitobloc 200 spĺňa prísne technické podmienky pripojenia (TAB) prevádzkovateľov sietí v Nemecku. Štandardné vybavenie zahŕňa štartovacie batérie a synchrónny generátor, ktoré umožňujú aj prevádzku kogeneračnej jednotky v režime nahrádzania siete.

Dlhšie intervaly údržby vďaka integrovanej dodávke mazacieho oleja znižujú prevádzkové náklady a prestoje. Kompletne pripravené na pripojenie, výrobcom testované jednotky pre minimálnu náročnosť inštalácie a overené hodnoty výkonu.

Podrobnosti o produkte

Typ

EM-70/115

Elektrický výkon

70 kW

Tepelný výkon

117 kW