Vyžiadajte si odbornú konzultáciu
Vitobloc 200

Typ EM-50/81

Kogeneračná jednotka na prevádzku na zemný plyn

Elektrický výkon: 50 kW
Tepelný výkon: 83 kW
Plynulý chod 4-valcového 4-taktného plynového motora
Úsporná výroba energie a tepla

Váš miestny odborný partner Viessmann vám poskytne individuálne poradenstvo

Nájsť odborného partnera
Elektrický výkon

50 kW

Tepelný výkon

83 kW

Plynulý chod 4-valcového 4-taktného plynového motora

Možnosť prevádzky s bio zemným plynom

Hospodárna výroba elektrickej energie a tepla

Pre vlastnú spotrebu

Úplne pripravené na pripojenie

A testované vo výrobe

Osvedčené systémy diaľkového monitorovania

Cez webový prehliadač

  

Vitobloc 200 typ EM-50/81

Zavedená technológia

Kogeneračné jednotky Vitobloc 200 od spoločnosti Viessmann sú systémy pripravené na použitie. V jednom štandardnom ráme sa nachádza motor, generátor, zvukovo izolovaný kryt a riadiaca jednotka.

Kogeneračné jednotky sú ideálne vtedy, keď je teplo potrebné nepretržite a výroba energie môže prebiehať čo najdlhšie. Tieto podmienky platia napríklad v hoteloch, bytových domoch s 30 až 50 bytmi, rekreačných komplexoch, kúpaliskách a nákupných centrách, ako aj v priemyselných, obchodných a komerčných priestoroch.

Kogeneračné jednotky Vitobloc 200 EM-50/81 majú výkony 50 kWel  a 83 kWth. S nadväzujúcim kondenzačným výmenníkom tepla možno do vykurovacieho systému dodať až 16 kWth  dodatočného tepla.

Vysoká hospodárnosť vďaka dlhým intervalom údržby

Dlhšie intervaly údržby vďaka integrovanej dodávke mazacieho oleja znižujú prevádzkové náklady a prestoje. Úplne pripravené na pripojenie, výrobcom testované jednotky pre minimálnu náročnosť inštalácie a overené hodnoty výkonu.

Podrobnosti o produkte

Typ

EM-50/81

Elektrický výkon

50 kW

Tepelný výkon

83 kW