Vyžiadajte si odbornú konzultáciu
Vitobloc 300

Kompaktný, tichý, úsporný

Vitobloc 300

Typ NG 15/NG 20

Kombinovaná jednotka na výrobu tepla a elektrickej energie na prevádzku na zemný plyn a LPG

Elektrický výkon: 15 alebo 20 kW
Tepelný výkon: 38,3 alebo 46,5 kW
Hladký chod 4-valcových motorov
H₂ ready 20 %

Váš miestny odborný partner Viessmann vám poskytne individuálne poradenstvo

Nájsť odborného partnera
Elektrický výkon

15 kW (typ NG 15) alebo 20 kW (typ NG 20)

Tepelný výkon

38,3 kW (typ NG 15) alebo 46,5 kW (typ NG 20)

Hladký chod 4-valcových motorov

Pre nízke emisie zvuku

H₂ ready

Možné zmesi s 20 % vodíka

Vhodné pre rôzne palivá

Zemný plyn, bio zemný plyn, LPG

Optimálne hodnotenia pre mnohé aplikácie

Malé podniky, bytové domy, hotely, reštaurácie, predajne áut, komerčné škôlky a bazény

Nízke náklady na údržbu

Vzhľadom na dlhé intervaly údržby 8000 hodín chodu

Atraktívne dotačné programy

Najmä v Nemecku

Úplne pripravené na pripojenie

A kompaktné jednotky testované vo výrobe

Zníženie počtu inštalačných prác

Cez vodou chladený generátor

Splnenie prísnych podmienok TAB

V súlade s prísnymi technickými podmienkami pripojenia (TAB) energetických spoločností v Nemecku

Testované podľa VDE AR-N 4105

S integrovanou ochranou GS

ViNCI

Systém riadenia kogenerácie vyvinutý spoločnosťou Viessmann

Integrované rozhranie LAN

Na diaľkové monitorovanie

Flexibilné nastavenie parametrov

Prispôsobené špecifickým požiadavkám systému

Integrované čerpadlo vykurovacej vody

Na nabíjanie zásobníka vykurovacej vody

Flexibilné hydraulické pripojenie

A veľmi vysoké teploty prúdenia

Obzvlášť hospodárna výroba elektrickej energie a tepla pomocou kogeneračných jednotiek

Čo môže byť hospodárnejšie ako využitie primárnej energie na výrobu dvoch druhov sekundárnej energie súčasne? To je možné s kogeneráciou, pri ktorej kogeneračné jednotky dodávajú súčasne elektrinu a teplo. Sú ideálnym spôsobom, ako splniť požiadavky prechodu na novú energetiku. Hospodárne, efektívne a decentralizované. V porovnaní s oddelenou výrobou elektriny a tepla majú aj výrazne vyššiu účinnosť.

Vitobloc 300 NG 15/NG 20: úsporný a efektívny

Nové kompaktné kogeneračné jednotky Vitobloc 300 NG 15 a NG 20 (NG = zemný plyn) od spoločnosti Viessmann sa líšia svojím elektrickým a tepelným výkonom (15 kWel/38,3 kWth; 20 kWel/46,5 kWth).

Vitobloc 300 – kompaktný, tichý a dodáva sa pripravený na pripojenie

Vitobloc 300 NG 15 a NG 20 sú kompaktné jednotky pripravené na pripojenie s vodou chladenými synchrónnymi generátormi na výrobu trojfázového prúdu a ohrev vody. Vďaka nízkej prevádzkovej hlučnosti pod 54 dB(A) a malým priestorovým nárokom sa odporúčajú na široké spektrum aplikácií, napríklad v novostavbách a modernizačných projektoch. Certifikované kogeneračné jednotky sú štandardne vybavené integrovanou ochranou siete a systému a sú určené na režim nahradenia siete.

Spĺňa požiadavky na pripojenie energetických podnikov

Jednotky spĺňajú prísne súčasné a budúce technické podmienky pripojenia (TAB) energetických podnikov v Nemecku. Vďaka inteligentnej elektronickej platforme možno prostredníctvom softvéru posúvať fázu napájania (cos phi). Tým sa eliminuje potreba dodatočných úprav hardvéru.

Pripravenosť pre budúcnosť

Technológia, ktorá umožňuje využívať zmesi zemného plynu a vodíka na vykurovanie budov, je už k dispozícii a na trhu v mnohých tisícoch prípadov. Kogeneračné jednotky Vitobloc 300 typu NG 15/NG 20 možno v zásade už dnes prevádzkovať s 20-percentným podielom vodíka. Voľba tejto modernej kogeneračnej jednotky je vynikajúcim spôsobom, ako sa pripraviť na budúcnosť.

Špeciálne vlastnosti zariadenia Vitobloc 300

Údržba je potrebná len po každých 8000 hodinách prevádzky. To znamená, že zvyčajne stačí jedna ročná údržba.

Potrubie je vopred zmontované vo výrobe a v prípade potreby je izolované. Spája najdôležitejšie prvky kogeneračnej jednotky (výmenník tepla chladiacej kvapaliny, výmenník tepla výfukových plynov a motor). Na účely izolácie vibrácií sú všetky potrubné spoje vybavené kovovými kompenzátormi alebo pružnými hadicovými spojmi a sú navrhnuté ako prírubové alebo závitové spoje s plochým tesnením. Motor je z výroby naplnený zmesou vody a glykolu, ktorá cirkuluje pomocou elektrického čerpadla chladiacej kvapaliny, aby sa chránil pred koróziou.

Integrovaná kondenzačná technológia umožňuje dosiahnuť celkovú účinnosť až 107 %. Výsledná nízka teplota výfukových plynov znamená, že je možné použiť lacný plastový výfukový systém. Tým sa zjednodušuje hydraulické pripojenie a nie je potrebné zariadenie na zvyšovanie teploty spiatočky.

Nová elektronická platforma s inovatívnymi funkciami

Na ovládanie kogeneračnej jednotky sa používa elektronická platforma s modulom ViNCI vyvinutá spoločnosťou Viessmann. Základným prvkom riadiacej jednotky je priemyselný počítač s operačným systémom Linux. Umožňuje pripojenie k inovatívnym vzdialeným službám a rozhraniam na komunikáciu vo viacrežimových systémoch a systémoch riadenia budov (BMS). Správa údajov založená na cloude spĺňa najvyššie bezpečnostné štandardy. Systém prirodzene umožňuje vzdialenú webovú vizualizáciu a prevádzku na profesionálnych backendových riešeniach.

Elektronická platforma Vitobloc
 • Monitorovanie a vizualizácia pomocou aplikácie cez webový prístup
 • Riadenie a monitorovanie paralelného režimu siete a ostrovného režimu
 • Riadenie a monitorovanie prevádzky s tepelným alebo výkonovým napájaním
 • Vzdialený prístup (vzdialené nastavenie parametrov a potvrdenie udalosti)
 • Flexibilné nastavenie parametrov podľa špecifických požiadaviek systému
 • Integrovaná regulácia záťaže, napr. pre vlastné zásobovanie
 • Integrované, flexibilne rozšíriteľné predpisy sieťového kódu
 • Zvýšený počet snímačov, napr. tlaku vykurovacej vody, teploty generátora, elektronického bezpečnostného vypínania vysokého limitu pre spaliny atď.
 • Rýchle zaznamenávanie a ukladanie údajov v milisekundách
 • Integrovaný farebný dotykový displej
 • Jednoduché rozšírenie pomocou decentralizovaných modulov elektroniky
7-palcový farebný dotykový displej zariadenia Vitobloc 300
 • 1 x LAN na pripojenie k internetu (TC-LAN)
 • 1 x externý CAN pre ďalšie moduly decentralizovanej elektroniky (napr. riadenie vyrovnávacej pamäte)
 • 1 x LAN pre Modbus TCP (napr. pre BMS)
 • 1 x RS232 pre Modbus RTU (napr. pre BMS)
 • 1 x RS485 pre Modbus RTU (napr. pre BMS)
 • 1 x USB na aktualizácie a export parametrov
 • Priebežné informácie o stave systému
 • V prípade potreby vyhodnotenie a optimalizácia na základe prevádzkových údajov
 • Pohodlné ovládanie odkiaľkoľvek
 • Flexibilná implementácia špecifických požiadaviek projektu, napr. integrácia ďalších snímačov, implementácia špecifických podmienok pripojenia (TAB)
 • Rýchla odozva servisného tímu kogeneračnej jednotky pri pripojení kogeneračnej jednotky k systému TC-LAN
 • Včasná detekcia a eliminácia potenciálnych zdrojov chýb
 • Nepotreba servisných výjazdov na mieste a s tým spojené náklady Vysoká dostupnosť a spoľahlivosť

Vzdialený prístup prostredníctvom profesionálnych rozhraní

Elektronická platforma Vitobloc umožňuje monitorovanie kogeneračných jednotiek odkiaľkoľvek. Počas prevádzky jednotky možno vyvodiť užitočné závery o potenciálnych optimalizačných opatreniach, ktoré môžu pomôcť zvýšiť účinnosť.

Dostupné údaje umožňujú lepšie plánovanie servisných prác a rýchlejšie reakcie servisného tímu kogeneračných jednotiek. Vďaka vzdialenému prístupu už nie je potrebná údržba na mieste, čo šetrí náklady a zvyšuje dostupnosť a spoľahlivosť kogeneračnej jednotky.

Podrobnosti o produkte

Typ

Typ NG 15 alebo NG 20

Elektrický výkon

15 alebo 20 kW

Tepelný výkon

38,3 alebo 46,5 kW