Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Moduly čerstvej vody pre hygienický ohrev teplej vody

Rôzne verzie Vitotrans 353

Modul Vitotrans 353 pre sladkú vodu od spoločnosti Viessmann ponúka alternatívu k zásobníku teplej vody. Vďaka modulu na čerstvú vodu nie je potrebné skladovať teplú vodu, pretože voda sa ohrieva na princípe prietokového ohrevu vody. Teplo pochádza z akumulačného zásobníka vykurovacej vody, ktorý sa zasa môže ohrievať rôznymi vykurovacími systémami – kotlami na tuhé palivo, solárnymi systémami alebo plynovými kotlami, tepelnými čerpadlami a ďalšími. Moduly sú prefabrikované stanice, ktoré sú vhodné na montáž na stenu, ako aj na inštaláciu priamo na samotný zásobník.

Viessmann Vitotrans 353

Návrh sladkovodných modulov

Na rozdiel od bežných zásobníkov  teplej vody sa voda nepoužíva na akumuláciu tepelnej energie, ale ohrieva sa len v prípade potreby pomocou výkonného doskového výmenníka tepla. Ten tvorí jadro kompaktnej stanice. Okrem toho sú pre modul čerstvej vody Vitotrans 353 nevyhnutné nasledujúce komponenty:

  • Riadiaca jednotka
  • Potrubie s bezpečnostným ventilom
  • Snímač prietoku
  • Uzatváracie ventily
  • Strana vykurovacej vody: vysokoúčinné obehové čerpadlo

Ohrev teplej vody pomocou doskového výmenníka tepla

Režim prevádzky modulu čerstvej vody sa vyznačuje nepriamym ohrevom teplej vody na princípe prietokového ohrevu vody. Ako tento proces funguje v detailoch?

Ak je niekde v budove na odbernom mieste požiadavka na teplú vodu, čerstvá teplá voda preteká cez sladkovodný modul, kde sa pri prechode cez teplú vykurovaciu vodu ohrieva. Súčasne sa ochladzuje vykurovacia voda z vyrovnávacieho zásobníka. Obe kvapaliny prúdia v oddelených systémoch vo vnútri výmenníka tepla. Nikdy neprichádzajú do vzájomného kontaktu a nemiešajú sa, pretože vykurovacia voda nespĺňa požiadavky na kvalitu teplej vody pre domácnosť a má oveľa nižší obsah kyslíka. Proces prenosu tepla z jedného média do druhého prebieha dovtedy, kým je potrebná teplá voda a kým sa odoberá z vodovodných kohútikov.

Miera čerpania a ďalšie kľúčové údaje

K dispozícii je päť rôznych typov modulu Vitotrans 353 pre sladkú vodu, ktoré sú vhodné na montáž na stenu alebo priamo na samotný zásobník vykurovacej vody. Rozlišuje sa medzi základným a cirkulačným radom  teplej vody. V závislosti od typu je rýchlosť odberu od 25 do 68 litrov za minútu. Platí to za nasledujúcich podmienok:

  • Nastavená teplota teplej úžitkovej vody 45 stupňov Celzia
  • Prietoková teplota vykurovacej vody 60 stupňov Celzia
  • Teplota prívodu studenej vody 10 stupňov Celzia

Odberovú rýchlosť možno zvýšiť aj spojením až štyroch rovnakých modulov do kaskády. Toto je možné vykonať bez potreby dodatočnej regulácie. V dôsledku toho sú moduly na sladkú vodu vhodné aj pre vyššie nároky, napríklad v aplikáciách miestnych orgánov.

Maximálna teplota vykurovacej vody pre všetky modely je 95 stupňov Celzia. Sladkovodný modul tak možno kombinovať s rôznymi vykurovacími systémami. Maximálna teplota teplej vody je však 75 stupňov Celzia. Táto teplota je dostatočne vysoká na to, aby sa zabránilo tvorbe zárodkov. Vďaka tomu je táto forma ohrevu  teplej vody mimoriadne hygienická.

Zaistené konzistentné výstupné teploty

Starostlivo zladené komponenty zabezpečujú konzistentnú výstupnú teplotu na kohútiku pri rôznych rýchlostiach odberu. Vysokoúčinné obehové čerpadlá najnovšej generácie sú regulované otáčkami pomocou integrovanej riadiacej jednotky, takže prietok vykurovacej vody je vždy na optimálnej úrovni pre aktuálny odber.

Integrácia do nízkoteplotných vykurovacích systémov

Sladkovodné moduly vyžadujú na optimálne fungovanie len nízke teploty prietoku. Vďaka tomu sú ideálne na integráciu do nízkoteplotných vykurovacích systémov. Tieto moduly tak dopĺňajú možnosti energeticky úspornej prevádzky tepelných čerpadiel, plynových alebo olejových kondenzačných kotlov a systémov so solárnou zálohou. V prípade systémov so solárnou zálohou je možné zvýšiť účinnosť solárneho okruhu, pretože priemerná teplota tohto okruhu sa môže znížiť vďaka studenému spätnému toku.

Prehľad výhod modulov čerstvej vody

Vysoká miera čerpania
Všestranné použitie
Stála dostupnosť čerstvej teplej úžitkovej vody
Rýchla a jednoduchá inštalácia
Kompaktný dizajn
Optimálna integrácia do nízkoteplotných vykurovacích systémov