Tepelné čerpadlá pre obce

Využitie bezplatnej environmentálnej energie s tepelným čerpadlom Viessmann je vhodné pre komunálne využitie. Tie premieňajú regeneračnú energiu zo zeme, slnka, podzemnej vody alebo vzduchu na teplo, ktoré je možné využiť na vykurovanie a prípravu teplej vody. Sú prvou voľbou, pokiaľ ide o spojenie úspory nákladov na vykurovanie a ekologickej výroby tepla.

Rôzne typy tepelných čerpadiel

V závislosti od zdroja energie existujú aj rôzne typy tepelných čerpadiel, ktoré sú vhodné na použitie v komunálnej sfére. Viessmann ponúka široký sortiment tepelných čerpadiel zem/voda, tepelných čerpadiel vzduch/voda a špeciálne zásobníky energie na ľad. V portfóliu Viessmann nájdete aj veľké tepelné čerpadlá. Sú určené okrem iného pre väčšie obytné komplexy a ponúkajú vysoké výkony až dva megawatty.

Tepelné čerpadlá zem/voda pre komunálne použitie

Zdrojom energie je v tomto prípade zem. Ponúka konštantné teploty počas celého roka, ktoré je možné využiť na vykurovanie. Pretože aj v hlbokej zime je zem len pár metrov pod zemským povrchom nad nulou. Na získanie tejto výstupnej energie je nutné použitie zemných kolektorov alebo zemných sond. Ak sa tak rozhodnete, musíte zabezpečiť dostatok miesta na to. Potrebujete tiež povolenie na príslušné vŕtanie. Pre využitie energie z odpadovej vody sú v kanáli odpadovej vody inštalované výmenníky tepla.

Tepelné čerpadlá vzduch/voda v komunálnych aplikáciách

V tomto prípade je východiskovým bodom vonkajší vzduch ohriaty slnkom. Ale odpadový vzduch sa dá použiť aj na vykurovanie. Vitocal 300-A pre komunálnu sféru ponúka nielen menovitý tepelný výkon až 47,2 kilowattov, ale aj zvukovo optimalizovaný dizajn spotrebiča. Mimochodom, pomocou 5-sériovej kaskády možno dosiahnuť výkon až 236 kilowattov. Tepelné čerpadlo vzduch/voda sa navyše vyznačuje rýchlou a komplikovanou inštaláciou.

V komunálnom sektore využite zásobník energie na ľad

Ako alternatívu k zemným kolektorom a zemným sondám je možné na zabezpečenie výstupnej energie pre tepelné čerpadlo zem/voda použiť aj takzvaný zemný zásobník a solárny absorbér vzduchu. Táto alternatíva nevyžaduje povolenie. Okrem toho sklad ľadu využíva všetky druhy environmentálnej energie: okolitý vzduch, slnečné žiarenie a zem.

Nájdite správne tepelné čerpadlo

Pre obce je veľký výber tepelných čerpadiel. V každom prípade musia byť splnené aj určité podmienky. Na nájdenie správneho tepelného čerpadla pre konkrétny prípad sa odporúča komplexná prípravná a plánovacia fáza. Jeden z našich kompetentných odborných partnerov Viessmann je pri vás.