Slnečná energia je jedna z foriem energie, ktorá je zadarmo a je jej toľko, že by ňou bolo možné pokryť všetky požiadavky na energiu potrebnú v dnešných domácnostiach. Je to obnoviteľný zdroj, ktorý sa v súčasnosti začína využívať čoraz častejšie. Jeden zo spôsobov ako slnečnú energiu využívať je ohrev vody v solárnych paneloch, kde sa tepelná energia nepriamo ukladá do vody, ktorá sa prostredníctvom výmenníkov tepla akumuluje a využíva na ohrev TÚV, prípadne vykurovania.

Každý, kto sa rozhoduje investovať do solárneho systému, sa v prvom rade zaujíma o to, v akom časovom horizonte sa investícia do solárnych kolektorov vráti a koľko úspor mu takéto zariadenie prinesie. Jedným zo základných vstupných údajov, ktorý je potrebné vo výpočte návratnosti solárneho systému zohľadniť, je aj životnosť solárnych kolektorov.

Využitie solárneho kolektora

Srdcom každého solárneho systému je kolektor. Princíp kolektora spočíva v tom, že slnečné žiarenie, ktoré dopadá na absorpčnú plochu, sa mení na teplo, ktoré sa vďaka zaizolovaniu kolektora akumuluje a je odovzdávané do teplonosnej kvapaliny (nemrznúca zmes), ktorá cirkuluje v nerezovom absorbéri kolektora. Následne sa tepelná energia naakumulovaná v nemrznúcej zmesi odovzdáva úžitkovej vode vo výmenníku tepla. Solárny systém umožňuje celoročnú prevádzku práve vďaka dvojokruhovému systému. Externý zdroj tepla (kotol) môže dohrievať vodu počas zamračených dní. Solárne systémy sa najčastejšie využívajú na nasledovné účely:

  • príprava TÚV,
  • prikurovanie budov,
  • ohrev vody v bazénoch,
  • priemyselné teplo,
  • klimatizácia.

V súčasnosti najpoužívanejšie solárne kolektory sú ploché a trubicové vákuové kolektory. Kolektor s vákuovými trubicami pracuje s vyššou účinnosťou ako tradičný plochý kolektor, nakoľko lepšie zachytáva slnečnú energiu vďaka valcovitému tvaru. Viac k porovnaniu plochých a trubicových kolektorov sa dozviete v článku Aký je rozdiel medzi plochými a trubicovými solárnymi kolektormi.

Čím je daná životnosť solárneho kolektora

Životnosť solárneho kolektora závisí od jeho konštrukcie a je daná odolnosťou proti negatívnemu pôsobeniu extrémnych podmienok, ktoré môžu nastať počas jeho prevádzky: vysoké teploty a tlaky, nárazy (krupobitie), teplotné výkyvy. Odolnosť voči extrémnym podmienkam sa testuje skúškami v skúšobných ústavoch a to v súlade s príslušnými normami. Aj preto si je potrebné v prípade výberu solárneho kolektora všímať certifikáciu solárneho systému, ako aj splnenie príslušných noriem. Renomovaní výrobcovia vám okrem certifikácii zaručia kvalitu aj poskytnutím nadštandardnej záruky, ako aj dostupného záručného a pozáručného servisu.

Návratnosť investície do solárneho systému

Životnosť kvalitného solárneho kolektora sa pohybuje v rozmedzí 25 až 30 rokov. Všeobecne je možné povedať, že životnosť solárneho systému je omnoho dôležitejšia vlastnosť, ako je samotná účinnosť kolektora. Každý z nás radšej oželie nejaké to percento účinnosti v prospech dlhšej životnosti. Životnosť je jeden z najdôležitejších parametrov, ktorá vstupuje do výpočtu návratnosti systému. Obvyklá návratnosť sa pohybuje v širokom rozsahu cca 5 – 13 rokov, a to v závislosti od veľkého množstva faktorov ako je spotreba, spôsob kúrenia, umiestnenie kolektora, na čo sa solárny ohrev bude používať a ďalšie. Hodnotenie návratnosti solárneho systému je určite veľmi dôležité pre správne rozhodnutie.

Pred rozhodnutím o investícii do solárneho systému si je preto potrebné dať spočítať návratnosť systému na konkrétnu aplikáciu, čo nám pomôže rozhodnúť sa o investícii. Čím je životnosť dlhšia, tým nám zariadenie bude dlhšie slúžiť a prinášať úspory na primárnom zdroji energie. Preto sa pred kúpou nezabudnite pýtať na životnosť, nechajte si predložiť certifikáty, ktoré hovoria o kvalite výroby a žiadajte si čo najdlhšiu záruku.

Pozrite si aj ďalší zaujímavý obsah

Stagnácia solárnych systémov a technológia ThermProtect

Čítať ďalej

Aký je rozdiel medzi plochými a trubicovými solárnymi kolektormi?

Čítať ďalej

Na akom princípe funguje slnečný kolektor

Čítať ďalej