Solárne systémy – teplo zo slnka zdarma až domov

Pri investícii do nového vykurovacieho systému by sme mali naplánovať aj jeho neskoršie doplnenie solárnym systémom. Takto profitujete z nízkej spotreby energie a môžete sa tešiť z nízkych mesačných účtov za energie.

Inštaláciou slnečných kolektorov signalizujete vašu ekologickú zodpovednosť, a to trvalo udržateľnou zníženou produkciou CO2. V prípade techniky Viessmann pritom vsádzate na budúcnosť, ako aj optimálnu súhru všetkých komponentov zariadenia. Investíciou do solárnej techniky súčasne zvýšite aj hodnotu vašej nehnuteľnosti.

Pri našej viac ako 30-ročnej praxi s navrhovaním a výrobou solárnych systémov sa na naše technické know-how a najvyššiu kvalitu môžete spoľahnúť. Nezáleží na tom, či sa rozhodnete pre nové kondenzačné vykurovanie na vykurovací olej alebo plyn, vykurovací systém na drevo alebo aj tepelné čerpadlo – všetky systémy od Viessmann sú konštrukčne optimalizované na kombináciu so solárnou technikou.


Čo je to solárny termický systém? 

Solárny termický systém je v zásade solárne zariadenie, ktoré možno použiť na prípravu teplej vody a podporu vykurovania. Vďaka bezplatnej dostupnej slnečnej energii ušetríte nielen fosílnu energiu. Investícia do solárneho termického systému sa vám vyplatí o pár rokov. V skutočnosti neexistujú žiadne náklady na zdroj energie. 

Aby bolo možné využívať slnečnú energiu, vyžaduje to vlastniť slnečné kolektory, ktoré zachytávajú tieto lúče. Na tento účel spoločnosť Viessmann vyvinula rúrkové a ploché kolektory Vitosol. Absorbujú slnečné lúče a premieňajú ich na použiteľné teplo. 

Okrem kolektorov pozostáva solárny termický systém z absorbéra, solárneho okruhu a solárnej tekutiny alebo solárneho média. Keď lúče dopadnú na kolektory, táto energia v absorbéri sa premení na teplo. Najprv sa privádza do vyrovnávacej nádrže alebo zásobníka pitnej vody a odtiaľ sa distribuuje cez domáci okruh - buď ako podpora vykurovacieho okruhu alebo na ohrev úžitkovej vody. Teplo sa najskôr pomocou média - solárnej tekutiny - prenesie do príslušnej pamäte. Teplo zo zásobníka pitnej vody potom prechádza teplom vo forme teplej vody do vodného kohútika alebo sprchy. 


Rozdiely podľa typu aplikácie

V zásade máte možnosť využiť solárnu energiu na ohrev TÚV a podporu vykurovania. Úspory ropy alebo plynu sú v každom prípade značné: pri solárnom zariadení spotrebujete ročne o 60 % menej energie, ktorá by inak bola potrebná na výrobu teplej vody pre každodennú potrebu. Ak skombinujete ohrev pitnej a vykurovacej vody, ročná úspora predstavuje asi 35 % z celkovej potreby energie. 

Solárne termické systémy na ohrev pitnej vody

Srdcom tohto riešenia je bivalentný zásobník teplej vody ako napríklad Vitocell 300-B. Pri dostatočnom slnečnom žiarení ohrieva solárne médium, ktoré je v solárnom zariadení, cez spodný výmenník tepla vodu v zásobníkovom ohrievači.

S programom produktov Vitocell možno solárne termické systémy bez problémov doplniť a ohriať teplú vodu pomocou solárneho systému a potom dodatočne uložiť. To zaisťuje vysoký komfort. Pritom sa môžete spoľahnúť na zásobník teplej vody Vitocell 100-W, na kombinované zásobníky aj na akumulačné zásobníky vykurovacej vody Vitocell 360-M. Poskytujeme pre každú potrebu správny zásobník teplej vody. Všetky zásobníky je možné bez problémov spojiť so solárnymi termickými systémami.

Solárny systém s bivalentným zásobníkom teplej vody

Čo by ste však mali pri návrhu zvážiť vopred? 

Spravidla platí pravidlo pre projekt v rodinnom alebo dvojgeneračnom dome: Ak je plocha kolektora zarovnaná medzi juhovýchodným a juhozápadným smerom, dá sa predpokladať 1,5 litrový skladovací objem 1,5 m plochého kolektora alebo 1,0 m trubicového kolektorového priestoru. Aby sa kompenzovala nepriaznivá orientácia alebo sklon spôsobený zníženými výťažkami, môže sa povrch kolektora mierne zväčšiť.  

Energia zo slnka pre ohrev TÚV a podporu vykurovania 

Solárne médium ohriate v solárnych kolektoroch možno použiť nielen na ohrev pitnej vody, ale aj pre dodatočný ohrev vyurovacej vody. 

K tomu využíva vykurovací okruh vodu v solárnom zásobníku plynulo ohrievanú solárnymi kolektormi cez výmenník tepla. Regulácia kontroluje, či je možné dosiahnuť požadovanú teplotu v miestnosti. Ak je teplota pod požadovanou hodnotou, zapne sa dodatočne kotol.

Solárny systém pre ohrev TÚV a podporu vykurovania

Môžete kombinovať energiu zo Slnka s konvenčnými radiátormi? 

Všeobecne mylná predstava je predpoklad, že solárnu termickú energiu na podporu vykurovania je možné kombinovať iba s podlahovým vykurovaním. Rovnako tak je možné použiť klasický radiátor. Výnosy sú v ročnom priemere iba bezvýznamne nižšie a sú spôsobené vyšším teplotným spádom pri použití radiátorov vo vykurovacej sústave.Kondenzačná technika plus solárna termika

Kondenzačná technika plus solárne termické systémy – optimálny výsledok

Kto dnes investuje do nového vykurovania, mal by vsadiť na kondenzačný kotol. Na pozadí súčasných cien energií je to najhospodárnejšia alternatíva. Kondenzačné kotly na vykurovací olej či plyn od firmy Viessmann dokážu premeniť tieto palivá až z 98 % na teplo.

V kombinácii s vysokoúčinnými solárnymi kolektormi Viessmann ušetríte až 35 % vykurovacích nákladov, ak sa tieto solárne kolektory využívajú na prípravu teplej vody ako aj podporu vykurovania. Už len pri príprave teplej vody je možné spotrebu energie znížiť až o 60 %.

Solárne systémy Wärme aus der Sonnenenergie

Slnečné kolektory firmy Viessmann dokážu vyhovieť všetkým nárokom na účinnú a hospodárnu podporu vykurovania a prípravy teplej vody. So svojou širokou ponukou plochých a trubicových kolektorov poskytuje Viessmann pre každý vykurovací systém pružné a individuálne riešenia.