Kotly na odpadové teplo

Výroba vysokotlakovej horúcej vody príp. vysokotlakovej pary

Spalinové kotly využívajú teplo z odpadových plynov z procesov spaľovania alebo z horúcich prúdov odpadového vzduchu z priemyselných procesov na výrobu horúcej vody alebo sýte pary.

Na základe hospodárskych a zákonných podmienok sa spalinové kotly väčšinou využívajú na kombináciu s plynovými turbínami a kogeneračnými jednotkami. Ale aj v prípade priemyselných procesov využívajú spalinové kotly vzhľadom na stúpajúce energetické náklady odpadové teplo. Spalinové kotly Viessmann existujú v dvoch rôznych prevedeniach:

Spalinové kotly bez dodatočného horáka

V tomto prípade sa na výrobu horúcej vody a sýtej pary využívajú spalinové plyny/prúdy odpadového vzduchu.

Výrobník horúcej vody alebo pary s využitím odpadového tepla a s horákom

V tomto prípade sa jedná o bežne vykurovaný kotol s dodatočným využitím odpadného tepla.

Kedy sa ktorý variant kotla využije, závisí od konkrétnych podmienok použitia každého zákazníka.


Plameňový dymový rúrový kotol

Plamencový žiarorubný kotol

Spalinové kotly Viessmann sú postavené podľa princípu plamencového žiarotrubného kotla. Pritom sa vedie horúci odpadový plyn zväzkom rúrok, kde svoje teplo prenáša do média voda, ktorá je v telese kotla. Na vstupné a výstupné spalinové kotly sú umiestnené zberače spalín, na ktorých sú čistiace otvory a pripojené spalinové potrubia.


Kotol na odpadové teplo icons-gas-oel-25x25.png

Viessmann kotly na odpadové teplo ponúkajú vďaka svojej konštrukcii tie najlepšie podmienky na splnenie individuálnych požiadaviek zákazníkov v širokom spektre svojho využitia. Mnoho konštrukčných detailov prevedenia kotlov na odpadové teplo Vitomax a dlhoročná skúsenosť s výstavbou veľkých a priemyselných kotlov zaručujú vysokú kvalitu, bezbečnú prevádzku a dlhú životnosť.