Kotol na kusové drevo spaľuje palivo čisto a efektívne

Vykurovanie drevom predstavuje dobrú alternatívu k vykurovaniu olejom alebo plynom: Argumentom pre túto prirodzenú surovinu nie je len zodpovedné zaobchádzanie so životným prostredím. Drevo je ako domáca surovina cenovo výhodná a jeho cena nepodlieha veľkým výkyvom.

Štruktúra a funkcia kotla na kusové drevo 

Kotly na kusové drevo spaľujú kusové drevo mimoriadne čisto. Na rozdiel od starších zástupcov majú špeciálnu štruktúru pozostávajúcu z dvoch spaľovacích komôr. Pri tomto takzvanom postupnom spaľovaní, kusové drevo zhorí. Palivové plyny unikajúce z dreva sa efektívne spaľujú v druhej spaľovacej komore s prídavkom ďalšieho spaľovacieho vzduchu pri veľmi vysokých teplotách. 

Čisté a efektívne spaľovanie

Mikroprocesorová regulácia podchytáva všetky údaje potrebné na prevádzku a reguluje distribúciu tepla. Kotlové zariadenie je takto vo všetkých svojich prevádzkových fázach, od rozkurovania, cez vykurovanie až po vyhorenie neustále monitorované a udržiavané pomocou motorických vzduchových klapiek v optimálnom prevádzkovom stave. Takto je garantované čisté a efektívne spaľovanie. Regulácia prostredníctvom Lambda sondy zaručuje nízke emisie a integrovaný manažment využitia tepla zase zabezpečuje maximálny komfort.

Akumulačný zásobník zaisťuje vyššiu účinnosť 

Po zapálení dreva v kotli na kusové drevo sa proces ťažko zastaví. Aby sa zabezpečila vysoká účinnosť, sú zdroje tepla kombinované s akumulačným zásobníkom. Ten absorbuje tepelnú energiu a uvoľňuje ju, keď je to potrebné na vykurovanie alebo prípravu teplej vody. Vykurovanie kusovým drevom pracuje vždy v optimálnom rozsahu výkonu a spotreba paliva klesá.

 

heizen-holz-scheitholz.jpg

Kusové drevo

Kusové drevo je ideálne pre všetkých, ktorí si môžu palivo opatriť sami, napríklad z miestneho lesného hospodárstva. Drevo musí byť náležite suché, dobre uskladnené a vykazovať čo najmenšiu možnú vlhkosť. Pre zaistenie plynulého zásobovania teplou vodou bude potrebný akumulačný zásobník vykurovacej vody.

Tipy na skladovanie paliva pre kotly na kusové drevo 

Na dosiahnutie maximálnej účinnosti vykurovania kusovým drevom je dôležité, aby boli palivá vysokej kvality. Ak majitelia domov používajú vlhké drevo, využíva veľkú časť uvoľnenej energie na odparenie vody, ktorú obsahuje. To zaisťuje vyššiu spotrebu a zvýšenie emisií znečisťujúcich látok z kotlov na kusové drevo. Prevádzka s vlhkým drevom môže tiež poškodiť komín.

Nasledujúce tipy na skladovanie paliva ukazujú, ako môžu spotrebitelia bezpečne a rýchlo vysušiť kusové drevo

  • Drevenú guľatinu je treba od priemeru 10 cm rozštiepiť. 
  • Kusové drevo navrstvite na seba na dobre vetranom a podľa možnosti slnečnom mieste, ktoré je chránené pred dažďom.
  • Ak je možné, tak kusové drevo stohujte s dostatkom miesta medzi jednotlivými kusmi, aby vzduch mohol odviesť vlhkosť, ktorá sa z dreva uvoľňuje.
  • Kusové drevo uskladňujte na podkladovom tráme, tak, aby vlhký vzduch mohol byť odvádzaný preč.
  • Čerstvé drevo neskladujte v pivnici, lebo sušenie vyžaduje dostatok vzduchu a slnka. Už vysušené drevo však možno skladovať aj v pivnici.

Merač vlhkosti vykazuje stupeň suchosti

Majitelia domov môžu ľahko zistiť, kedy je drevo dosť suché na vykurovanie kusovým drevom pomocou merača vlhkosti. Týmto by ste mali otestovať stupeň zvyškovej vlhkosti na rôznych miestach. Hodnoty v rozmedzí 15 až 20 percent sú výhodné pre úsporné a čisté spaľovanie.

Profitujte aj vy z týchto výhod: 

Kotly na kusové drevo sú lacné, udržateľné a šetrné k životnému prostrediu. Vždy však vyžadujú manuálne úsilie a dostatočný priestor na skladovanie paliva. 

  • Použitie regionálnych a obnoviteľných zdrojov.  
  • Drevo podlieha malým cenovým výkyvom a je lacnejšie ako ropa alebo plyn.
  • Vykurovacia technológia je overená, bezpečná a efektívna. 

Kotol na kusové drevo

Pri zohľadnení celkovej investície je pri súčasných cenách energií vykurovanie drevom hospodárnou alternatívou. Splyňovací kotol na drevo poskytuje dlhé prikladacie intervaly, zároveň patrí medzi cenovo atraktívne kotly na drevoplyn. Kotly na pevné palivo Viessmann sa vyznačujú vysokým stupňom účinnosti a nízkou spotrebou.