Vykurovanie drevom - najprirodzenejším palivom na svete

Stúpajúce ceny fosílnych palív a rastúce ekologické povedomie vedú k stále vyššiemu dopytu po obnoviteľných energetických zdrojoch. Vykurovanie na drevo predstavuje dobrú alternatívu voči vykurovaciemu oleju či plynu. Argumentom pre túto prírodnú surovinu je okrem iného aj zodpovedný prístup k životnému prostrediu. Ako palivo domáce pôvodu je lacné a nepodlieha tak veľkým cenovým výkyvom.

Kotly na drevo od firmy Viessmann sa vyznačujú vysokou účinnosťou a nízkou spotrebou. Kotly na drevo firmy Viessmann sú vhodné ako jediný zdroj tepla, aj ako doplnok kotlov na vykurovací olej či plyn. Použitie kotla na drevo výrazne znižuje náklady na olej či plyn, investícia sa vráti už po krátkom čase.

Napokon takto aktívne prispejete k trvalo udržateľnej ochrane zemskej klímy: Vykurovanie drevom znamená neutrálnu bilanciu CO2. To znamená, že emisie CO2 do okolitého prostredia sú rovnaké, ako drevo počas svojho rastu spotrebovalo.

Kusové drevo alebo pelety: Program firmy Viessmann pokrýva všetko

Môže to by dodatočné alebo kompletné vykurovanie s prevádzkou na kusové drevo či pelety: Viessmann poskytuje ucelený program na vykurovanie drevom. So svojím rozhodnutím pre kotol na drevo od firmy Viessmann vsádzate vždy na istotu. Hovoria o tom početné výhody:

●  vysoká spoľahlivosť
●  dlhá aktívna životnosť
●  komfortné vykurovanie a príprava teplej vody
●  nezávislosť od vykurovacieho oleja či plynu
●  nížšie náklady na spotrebu vďaka úspornej prevádzke
●  peletové vykurovanie a solárna technika sú ideálne pre vzájomnú kombináciu

Die Grafik zeigt Scheitholz, das als Energielieferant in einem Festbrennstoffe verwendet wird.

Kotly na kusové drevo

Kotol na tuhé palivo používa princíp spaľovania a konvertuje viac ako 90 percent energie z paliva na teplo. V závislosti od modelu umožňuje veľký plniaci objem až do 500 litrov dlhé intervaly na doplnenie paliva a vysoký komfort obsluhy. 


Kotly na drevené pelety 

Pelety umožňujú jednoduchú dodávku aj skladovanie. Dávkovanie a prívod paliva prebieha automaticky. Preto sa generuje len požadované množstvo tepla. Vďaka vysokému energetickému obsahu paliva a inovatívnej technológii vykurovania dosahujú kotly na pelety Viessmann efektívnosť nad 95 %. 

Auch die hier abgebildeten Pellets geben beim Verbrennen in einem Festbrennstoffkessel ihre Energie an das Heizsystem ab.

Hackschnitzel sind auf diesem Bild zu sehen. Sie setzen ebenso wie Scheitholz und Pellets ihre Energie frei, wenn sie verbrannt werden

Kotly na drevenú štiepku 

Kotly na drevenú štiepku sa postarajú o viac tepla pre viac užívateľov v závislosti od rozsahu výkonu. Zariadenia pre obytné budovy sú preto malé a dosahujú účinnosť viac ako 90 % s vhodnou kvalitou paliva. Menovitý tepelný výkon kotla Viessmann sa pohybuje od 49 kW do 1250 kW. 


Kusové drevo, pelety alebo drevené štiepky: program Viessmann pokrýva všetko 

Či už ako prídavné vykurovanie alebo kompletné vykurovanie, či už s drevom, drevenými štiepkami alebo drevnými peletami: Kotol na tuhé palivá firmy Viessmann pokrýva celý program na vykurovanie drevom. Ak sa majitelia domov a renovátori rozhodnú pre kotol na tuhé palivá Viessmann, sú vždy na bezpečnej strane.

Existuje mnoho výhod: 

  • Vysoká spoľahlivosť
  • Dlhá životnosť
  • Vysoká bezpečnosť dodávky
  • Pohodlné vykurovanie a teplá voda
  • Nezávislosť od ropy a plynu
  • Úspora nákladov prostredníctvom ekonomickej spotreby energie 
  • Vykurovacie systémy na drevo firmy Viessmann sa okrem toho dajú ideálne kombinovať napr. so solárnymi systémami 

Napokon aktívne prispievajú k udržateľnej ochrane životného prostredia: vykurovanie drevom je neutrálne z hľadiska emisií CO2. 


Kotly na biomasu Heizen mit Holz

Pri dnešných cenách energií je vykurovací systém na drevo určite hospodárnou alternatívou a to aj pri zohľadnení celkovej investície. Vďaka technike Viessmann je dnes vykurovanie dervom efektívne a pohodlné. Program Viessmann vám ponúka flexibilné riešenia, napr. ako prídavné alebo hlavné (kompletné) vykurovanie, spaľujúce kusové drevo alebo pelety.