Frischwasser-Module.jpg

Kombinačné možnosti so zariadením Solar-Divicon

Vodné moduly Vitotrans 353 sa vynikajúco hodia na použitie s tepelným solárnym systémom. Veľmi dobré vychladenie vykurovacej vody doskovým výmenníkom tepla jednotky Vitotrans 353 zvyšuje účinnosť solárneho okruhu, nakoľko studená spiatočka takto znižuje priemernú teplotu solárneho okruhu.

Moduly čerstvej vody

Vodné moduly slúžia na komfortný a hygienický ohrev pitnej vody na princípe prietokového ohrievača. Na rozdiel od bežných zásobníkov na teplú vodu sa voda (ktorá je vlastne tiež potravinou) nevyužíva na akumuláciu energie, ale sa ohrieva až v prípade potreby prostredníctvom doskového výmenníka tepla. Energia na ohrev vody pochádza z vyrovnávacieho zásobníka vykurovacej vody, ktorý umožňuje ohrev cez najrôznejšie systémy – od solárnych systémov až po kotle na pevné palivo, bežné vykurovacie kotly na plyn/vykurovací olej, tepelné čerpadlá a iné systémy.