Kogeneračné systémy elektriny a tepla od firmy Viessmann:

Účinné zásobovanie elektrinou a teplom pre rodinné domy, bytovky, prevádzky, priemysel a obce

Spoločnosť Viessmann rozšírila svoj program v oblasti združenej výroby elektriny a tepla a prezentovala ho na veľtrhu ISH 2015:

 • Vitovalor 300-P je prvá sériovo vyrábaná mikrokogeneračná jednotka na báze palivových článkov. Tento inovatívny systém vyrába súčasne a ekologicky elektrinu a teplo. Týmto sa jeho prevádzkovateľ stáva nezávislým od verejnej distribučnej siete.
 • Na báze Stirlingovho motora založené mikrokogeneračné systémy Vitotwin 300-W a Vitotwin 350-F je možné odteraz obsluhovať prostredníctvom aplikácie Vitotrol cez smartfón alebo tablet. Okrem toho sú pre Vitotwin 300-W k dispozícii nové akumulačné systémy pre individuálne prispôsobenie na rôzne systémové konfigurácie.
 • Pomocou nového nástenného akumulátora pre mikrokogeneračné jednotky Vitovalor 300-P, Vitotwin 300-W a 350-F je možné výrazne zvýšiť spotrebu vlastnej elektriny a minimalizovať spotrebu drahého prúdu z verejnej distribučnej siete.
 • Ponuku blokových kogeneračných jednotiek firmy Viessmann na báze plynového motora teraz završuje smerom hore nová bloková jednotka Vitobloc 200 EM-530/660.

Vitovalor 300-P:

mikrokogeneračná jednotka na báze palivových článkov pre ekologickú výrobu elektriny a tepla pre rodinné domy či dvojdomy

V podobe Vitovalor 300-P spoločnosť Viessmann vôbec po prvýkrát sprístupnila technológiu palivových článkov na ekologickú výrobu elektriny a tepla pre rodinné domy a dvojdomy.

Úspora nákladov na energie až 40 percent

V spolupráci s japonskou firmou Panasonic vyvinul Viessmann systém združenej výroby elektriny a tepla, kde je možné v porovnaní s plynovým kondenzačným kotlom a odberom elektriny z verejnej distribučnej siete ušetriť až 40 percent svojich nákladov na energie a znížiť tak emisie CO2 asi o 50 percent. Toto elektrinu vyrábajúce vykurovanie dokáže denne vyrobiť až 15 kilowatt hodín elektrickej energie. Takto je možné pokryť väčšinu spotreby domácnosti. Úmerne k tomu sa zvýši tiež miera nezávislosti od verejnej distribučnej siete, ako aj odber jej drahej elektriny.

Teplo, ktoré v palivovom článku vzniká súčasne s výrobou elektriny sa využíva na vykurovanie alebo ohrev pitnej vody. V prípade zvýšeného odberu tepla sa automaticky do procesu zapojí integrovaný plynový kondenzačný kotol.

Viac ako 50 000 inštalácií palivových článkov v Japonsku

V prípade modulu palivového článku ide o technológiu PEM (Polymer Elektrolyt Membran), ktorá na svoju prevádzku využíva zemný plyn, pričom dodnes firma Panasonic v Japonsku zrealizovala viac ako 50 000 inštalácií. Tieto články sú koncipované na životnosť 60 000 prevádzkových hodín, čo zodpovedá asi tak 10tim rokom. Spoločnosť Viessmann túto technológiu integrovala do kompaktného uceleného systému spoločne s plynovým kondenzačným kotlom na vykrytie záťažových špičiek; akumulačným zásobníkom a zásobníkom pitnej vody, ako aj reguláciou systému.

Inštalácia je rovnaká, ako v prípade kompaktných plynových kondenzačných kotlov

Vitovalor 300-P pozostáva z dvoch jednotiek, modulu palivového článku a modulu kondenzačného kotla, ktoré je možné na miesto inštalácie dopraviť oddelene a ktoré spolu zaberajú len 0,65 m2 inštalačnej plochy. Oba tieto moduly sú kompletne predmontované, čo prácu uľahčuje a skracuje. Potom už je potrebné len pripojiť zemný plyn, vedenie spalín a vzduchu na prívode, prívod vykurovacej vody a spiatočku, ako aj vedenia pitnej vody. Takto sa vykurovanie na báze palivových článkov montuje rovnako ľahko, ako plynový kondenzačný kotol firmy Viessmann. K tomu je potrebná už len elektrická prípojka na odber eelktriny resp. na odvádzanie vlastnej vyrobenej elektriny do siete.

Bezúdržbové odsírovanie

Plynový kondenzačný kotol si vyžaduje obvyklý servis. Palivový článok vyžaduje údržbu len každé dva roky. Táto sa však obmedzuje na výmenu vzduchového a vodného filtra, čo zaberie len niekoľko málo minút. Jednotka na odsírovanie zemného plynu pre palivový článok je bezúdržbová.

Výhody pre našich partnerov

 • Jednoduchá a rýchla montáž („Plug & Power“) vďaka predmontovaným komponentom.
 • Potrebný je už len spalinový systém, pričom prevádzka palivového článku nevyžaduje žiadny dodatočný prípoj vody.
 • Integrovaný plynový kondenzačný kotol zabezpečuje vykrytie záťažových špičiek.
 • Jednoduchá doprava na miesto inštalácie v dvoch dieloch. Po inštalácii zaberie len 0,65 m2 plochy.
 • Hydraulické príslušenstvo a systém odvodu spalín/prívodu vzduchu sú kompatibilné s programom plynových kondenzačných kotlov.

Výhody pre prevádzkovateľov

 • Zníženie emisií CO2 až o 50 % oproti bežnej centrálnej dodávke prúdu či decentrálnej dodávke tepla.
 • Až 40 % úspora energie a väčšia nezávislosť od stúpajúcich cien elektriny.
 • Tichá prevádzka ako pri plynových kondenzačných kotloch, lebo modul palivových článkov neobsahuje žiadne pohyblivé časti.
 • Možnosť diaľkovej obsluhy a monitorovania aktuálnych dát k výrobe prúdu cez smartfón alebo tablet.
 • Bezpečná a osvedčená technológia. Modul palivových článkov sa v Japonsku využíva už siedmy rok a doteraz bolo inštalovaných viac ako 50 000 zariadení
 • Istota vďaka zmluve o údržbe a garanciou výkonu a funkčnosti na všetky dôležité komponenty.

Technické údaje

Modul palivových článkov

 • Elektrický výkon 750 W
 • Tepelný výkon 1 kW
 • Elektrická účinnosť 37 % (Hs)
 • Celková účinnosť 90 % (Hs)

Plynový kondenzačný kotol na vykrytie záťažových špičiek:

 • Tepelný výkon do 19 kW
 • Stupeň využitia 98 % (Hs)