Každý vykurovací systém ako celok sa dá logicky rozdeliť na dve časti – zdroj tepla (plynové kotly, tepelné čerpadlá, solárne panely...) a systém odovzdávania tepla. V minulosti sa v majoritnej väčšine používali na odovzdávanie tepla radiátory. Dnes sa popri klasických radiátorových systémoch tlačia do popredia podlahové vykurovania. Dlho sa viedli diskusie na tému výhod a nevýhod podlahového kúrenia oproti radiátorovým systémom. Koncový užívateľ bol však často konfrontovaný s odporúčaniami založenými na dohadoch a nepresných výkladoch. V dnešnej dobe však už máme dostatočné skúsenosti na to, aby sme vedeli presne porovnať výhody a nevýhody podlahového kúrenia a radiátorov a koncový užívateľ presne vie, čo môže od jedného alebo druhého systému očakávať.

Rozdiel v princípe šírenia tepla

Z hľadiska šírenia tepla pracujú oba systémy na mierne odlišnom princípe. Keďže radiátory majú menšiu teplo-výmennú plochu, na dosiahnutie požadovaného tepelného výkonu musia pracovať s vyššími teplotami vody (nad 70 °C). Teplo je teda koncentrované do malého objemu vzduchu okolo radiátora. Prehriaty vzduch v okolí radiátora má odlišnú hustotu oproti vzduchu vo zvyšku miestnosti. Tento rozdiel hustôt spôsobuje prúdenie vzduchu. Šírenie tepla z radiátorov do miestnosti teda nastáva konvektívne, t.j. prúdením. Prúdenie vzduchu je sprevádzané vírením prachu, ktoré môže spôsobovať problémy ľuďom s respiračnými ochoreniami alebo vyvolávať alergické reakcie. Koncentrovanie tepla v okolí radiátorov ďalej spôsobuje nerovnomerné vyhrievanie miestností. Okolie radiátora je prehriate, zatiaľ čo protiľahlý kút môže byť výrazne podchladený.

Podlahové kúrenie pracuje s väčšou teplo-výmennou plochou a nižšími teplotami (do 40 °C), dobre kombinovateľnými napr. s tepelným čerpadlom. Teplo nie je šírené prúdením, ale sálaním (žiarením). Rovnomerné rozloženie rozvodov v podlahe zabezpečuje takmer rovnakú teplotu v celej miestnosti bez zón s vysokými a nízkymi teplotami. Vzduch pri tomto riešení rozvodu tepla neprúdi a teda nenastáva problém s vírením prachu.

Ekonomické hľadisko

Samozrejmosťou pri výbere akéhokoľvek energetického systému je ekonomické a finančné hľadisko. V dnešnej dobe sú rozdiely medzi investičnými nákladmi tradičného radiátorového systému a podlahového vykurovania zanedbateľné. V prospech podlahového kúrenia však nahráva vyššia efektivita a nižšie prevádzkové náklady, z čoho vyplýva kratšia doba návratnosti investície.

Nevýhodou podlahového kúrenia môžu byť prípadné poruchy. Hoci po dlhodobých skúsenostiach sa už poruchy na podlahovom kúrení stávajú zriedkavo, porucha sa môže vyskytnúť vždy, s čím treba počítať. Následná oprava je oproti radiátorovému systému značne drahšia, keďže k podlahovému kúreniu je omnoho ťažší prístup.

Estetické a stavebné hľadisko

Hlavnou výhodou podlahového kúrenia je, že takpovediac „nezaberá miesto“. Pri rozmiestňovaní nábytku v miestnostiach s osadenými nástennými radiátormi sme značne limitovaní, čo sa nám pri podlahovom kúrení stať nemôže. Treba však myslieť na to, že hoci sa pri podlahovom kúrení používa podlahová krytina na to špeciálne určená, nábytok by mal byť od podlahy odizolovaný, keďže hlavne drevený nábytok môže pri pôsobení tepla stále „pracovať“, čo môže viesť k jeho poškodeniu.

Sumarizácia odporúčaní

Hoci sa môže na prvý pohľad zdať, že podlahové kúrenie má množstvo výhod oproti klasickým radiátorom, nemožno všeobecne prehlásiť jeden systém za lepší, druhý za horší. Oba systémy sú v určitých situáciách výhodné a v iných prípadoch zase nie. Ak uvažujete o stavbe nového rodinného domu, ktorý bude trvalo obývaný, ako výhodnejšia voľba sa javí podlahové kúrenie, ktoré v kombinácií s dobrou izoláciou domu a ekologickým zdrojom tepla (napr. tepelné čerpadlo) môže zaručiť výrazné zníženie energetických nárokov. Podlahové kúrenie je vhodné na dlhú, rovnomernú a plynulú prevádzku. Naopak, ak potrebujete systém vykurovania, ktorý bude pružne reagovať na zmeny teploty, mali by ste uvažovať o radiátoroch, keďže nábehové časy podlahového kúrenia sú omnoho dlhšie. Často je používaná aj kombinácia oboch systémov, kedy k podlahovému kúreniu sú hlavne v kúpeľni inštalované rebríkové radiátory. 

bezplatné poradenstvo
Spojte sa s odborníkmi

Bezplatné poradenstvo