Popularita kotlov na biomasu neustále vzrastá a niet sa čo čudovať. Nižšie negatívne dopady na životné prostredie, biomasa ako obnoviteľný zdroj energie, dostupnosť, vysoká účinnosť a výhodná cena sú argumenty v prospech inštalácie týchto vykurovacích zariadení v domácnostiach.

Rozlišujeme viacero druhov kotlov na biomasu. Podľa paliva (resp. biomasy) rozoznávame kotly na drevené pelety, brikety alebo kusové drevo. Podľa spaľovania paliva v kotle možno rozdeliť  kotly na tie, ktoré disponujú roštom na spaľovanie peliet alebo brikiet a tie, v ktorých dochádza ku splyňovaniu dreva. V domácnostiach sa obyčajne využívajú dva typy kotlov, a to kotol na spaľovanie drevných peliet a kotol na splyňovanie dreva. Tieto si popíšeme v texte bližšie.

Kotol na spaľovanie drevných peliet

Jednou z najväčších výhod pri tomto type kotlov je komfort pri ich prevádzke. Súčasťou týchto typov kotlov je zásobník paliva, ktorý je v niektorých prípadoch zabudovaný v telese kotla, alebo je mimo kotla v ďalšej miestnosti budovy a je vybavený regulovateľným podávačom paliva. Funkcie kotla sú riadené riadiacou jednotkou, ktorá je už v tejto dobe nerozlučnou súčasťou všetkých kotlov. Princíp fungovania takéhoto typu kotla je nasledovný.

Ak je potreba vykurovať, alebo je potrebné naštartovať kotol, podávač peliet nasype pelety do spaľovacieho priestoru a horák na pelety zabudovaný v telese kotla zapáli privedené pelety. Ak v kotle dosiahneme požadovaný výkon, výkon horáku sa zníži (prisype sa menšie množstvo peliet). Ak už ďalej nie je potreba spaľovať ďalšie palivo, horák sa vypne a pelety dohorievajú.

Zásobník a obsluha kotla

Ako sme uviedli vyššie, pelety sú umiestnené v zásobníku. Zásobník je buď v telese kotla (zásoba peliet stačí v závislosti od objemu zásobníka na 1 – 10 dní), alebo je zásobník peliet mimo telesa kotla (zásoba peliet na celú vykurovaciu sezónu) a pelety sú dodávané do kotla pomocou podávača peliet. Zásobník môže byť nejaká nádoba, alebo dokonca, to môže byť miestnosť, ktorá je súčasťou kotolne. Prípadne je možná aj kombinácia miestnosti na skladovanie peliet a nádoby na pelety blízko telesa kotla. Výhodou takéhoto typu zásobníka sú menšie náklady na dovoz paliva k vám domov, pretože tento dovoz stačí realizovať raz alebo dvakrát v roku vzhľadom na veľkosť skladovacieho priestoru.

Pelety do horáka sa premiestňujú automaticky podávačom. Tento podávač je zvyčajne závitovkový, s pružnou hadicou, ktorá je pripojená na plniacu rúru a obsahuje taktiež bezpečnostnú klapku proti spätnému vznieteniu peliet. Spaľovací priestor je potrebné čistiť a popol z kotla vyberať raz za 1 až 30 dní. To závisí od kvality spaľovaných peliet a veľkosti nádoby na popol. Ak spotrebiteľ požaduje vykurovanie s minimálnou obsluhou, je možnosť kotol vybaviť automatickým odpopolňovacím systémom.

Kotol na splyňovanie dreva

Splyňovanie dreva je zložitý chemický proces, ktorým sa pevné palivo mení na plynné, pričom vzniká pevný odpad. Celkovo má splyňovanie dreva zásadný vplyv na vyššiu využiteľnosť paliva. V porovnaní s klasickým roštovým spaľovaním dreva zostávajú pri splyňovaní dreva minimálne tuhé zvyšky. Avšak čo sa týka dodávky paliva, nie je tento typ kotla plne automatický a je nutné dopĺňať palivo dvakrát až trikrát denne. Tieto typy kotlov disponujú odťahovým ventilátorom, ktorý bráni úniku dymu z kotla do kotolne pri dopĺňaní paliva.

Ďalšou funkciou odťahového ventilátora je zabezpečiť kontinuálny odvod spalín do komína, a preto je čistenie kotla a vyberanie popola bezprašné a bez zadymenia kotolne. Príslušenstvom týchto kotlov je aj dýza na splyňovanie rošt. Dýza na splyňovanie vháňa vzduch do spaľovacej komory na podporu horenia. Funkciou roštu je optimálne vyhorenie paliva a odpopolnenie počas prevádzky kotla.

Dopĺňanie paliva a regulácia vzduchu

Veľkosť paliva, resp. kusového dreva, ktoré môžeme používať, závisí od veľkosti spaľovacieho priestoru, ktorým konkrétny kotol disponuje.  Pri kotloch s menším spaľovacím priestorom  ide o  dĺžku polien od 30 do 50 cm a s väčším spaľovacím priestorom od 50 do 100 cm.  Pri výbere je potrebné zvážiť tiež ich výkon a spôsob regulácie prebytku vzduchu. Reguláciou vzduchu zabezpečujeme dokonalé splynenie paliva.

Zatiaľ čo pri jednom type kotla je regulácia primárneho prívodu vzduchu len manuálna, pri modernejších typoch je regulácia prebytku vzduchu riadená pomocou tzv. Lambda sondy, čiže je automatická. Pod manuálnou reguláciou chápeme jednoduché otáčanie ventilu. Tento typ kotlov sa využíva na vykurovanie malých priestorov (najčastejšie chaty). Spotreba kusového dreva v tomto type kotla sa pohybuje od asi 4 kg/hod pre kotol s výkonom 18 kW až po 18 kg/hod pre 80 kW.

V našom klimatickom pásme je spotreba drevených polien za jednu vykurovaciu sezónu pre dom s rozlohou 150 m2 (s výkonom kotla od 18 kW do 25 kW) približne 12 m3.

Výber kotla na biomasu

Kotly na biomasu predstavujú ekologické riešenie vykurovania. Pri rozhodovaní sa medzi  kotlom na pelety či kotlom na drevo je potrebné zvážiť viacero faktorov, ako napr. intervaly dokladania paliva (pelety stačí dokladať do zásobníka raz za deň či raz za niekoľko dní,  drevo dokladáme do kotla 2-, 3-krát denne), priestorové možnosti (rozloha technologickej miestnosti a skladovacieho priestoru pri kotloch na pelety je minimálne 30 m2), intervaly čistenia od popola (pri vykurovaní peletami je to raz za 2 – 6 týždňov, pri vykurovaní drevom obyčajne raz za deň), náklady a dostupnosť atď.

V každom prípade si však nechajte poradiť od odborníka, aby ste investovali do vykurovacieho zariadenia, ktoré je to najvyhovujúcejšie pre vaše životné podmienky.

Pozrite si aj ďalší zaujímavý obsah

Princíp fungovania kotla na biomasu

Čítať ďalej

Aká biomasa je vhodná na spaľovanie v moderných automatických kotloch?

Čítať ďalej

Čistenei komínov pre bezpečný odvod spalín

Čítať ďalej