Bežné slovenské obce a dediny predstavujú komunity s počtami rádovo od 500 do 2000 obyvateľov. Ak sa členovia danej komunity medzi sebou dohodnú, naskytuje sa im príležitosť, ako výrazne prispieť k šetreniu planéty a vlastnej peňaženky. Ako je to vlastne možné?

Každá domácnosť sama za seba

Každá domácnosť musí pre svoj chod zabezpečiť dodávky tepla a elektriny. V prípade dodávok elektrickej energie je drvivá väčšina domácností napojená na verejnú sieť, ktorá je spravovaná distribučnými spoločnosťami. Čo sa týka dodávok tepla, v obciach je najbežnejší decentralizovaný model, kedy si každá domácnosť zabezpečuje potrebné teplo pomocou vlastných kotlov. Decentralizácia výroby tepla predstavuje veľmi neracionálne nakladanie s energiami. Ak by sa celá komunita vedela napojiť na spoločný zdroj, výroba tepla by sa výrazne zracionalizovala. Ak by bola centralizovaná výroba tepla navyše zabezpečovaná pomocou obnoviteľných zdrojov, takýto model by napomáhal k šetreniu prírody.

Obec Wettesingen ako príklad

Podobný model už funguje napríklad v Nemeckej obci Wettesingen. Tá sa môže pýšiť titulom prvá bioobec v Nemecku. Srdce tohto unikátneho projektu tvorí bioplynová stanica. Tá je zásobovaná rastlinným a živočíšnym odpadom z okolia obce, ako napríklad odpad z poľnohospodárskej činnosti alebo z chovu hospodárskych zvierat. Bioplyn zo stanice slúži na pohon kogeneračných jednotiek.

Ako využíva obec kogeneračné jednotky

Kogeneračné jednotky sú tvorené plynovými spaľovacími motormi, ktoré poháňajú elektrogenerátory a produkujú tak elektrickú energiu. Pri spaľovaní bioplynu v motoroch navyše vzniká veľké množstvo tepla, ktoré sa zužitkováva na ohrev vody. Elektrická energia je po obci rozdistribuovaná pomocou pôvodnej siete elektrických rozvodov. Pre distribúciu tepla bolo nutné vybudovať sieť podzemných rozvodov. Kogeneračné jednotky slúžia na pokrývanie bežnej spotreby tepla.

Ako obec zabezpečuje zvýšené nároky na teplo

V prípade mierne zvýšených nárokov je možné vyššiu spotrebu tepla pokrývať pomocou priameho spaľovania bioplynu v plynových kotloch. Špičková spotreba tepla počas zimnej vykurovacej sezóny je zabezpečovaná pomocou kotlov spaľujúcich drevné pelety.

Ako sa v obci hospodári so sekundárnymi zdrojmi energie

Celý systém je ďalej podporovaný sekundárnymi zdrojmi energie, medzi ktorými nemôže chýbať fotovoltaika alebo solárne kolektory. Odpadové teplo je navyše znovu využívané do maximálne možnej miery pomocou rekuperačných jednotiek a tepelných čerpadiel.

Ako obec šetrí

V reči čísiel, projektom v obci Wetesingen sa podarilo znížiť náklady na spotrebu tepla o 20 %, čo je však omnoho dôležitejšie, podarilo sa znížiť produkciu CO2 o 50 %. Kompletná dodávka tepla pre obec je zabezpečovaná z obnoviteľných zdrojov energie, ktoré by inak predstavovali iba odpad z hospodárskej činnosti. Vďaka tomu sú obyvatelia obce úplne oslobodení od nutnosti využívania fosílnych palív.

Racionálne hospodárenie

Projekt podobného charakteru dokázal, že v dnešnej dobe už disponujeme technológiami, ktoré pri racionálnom hospodárení umožňujú dosiahnuť pokrytie spotreby energií pomocou obnoviteľných zdrojov na 100 %. Okrem dostupnosti technológie je však potrebné vytvoriť silné kolektívne myslenie v komunite, ktorá sa nebude báť pustiť sa do práce. Odmenou však nie je nič menej, ako zníženie nákladov na energie a  zachovanie prírody pre ďalšie generácie v takej podobe, ako sme ju zdedili po našich otcoch. 

Pozrite si aj ďalší zaujímavý obsah

Kotly na pelety či kusové drevo?

Čítať ďalej

Aká biomasa je vhodná na spaľovanie v moderných automatických kotloch?

Čítať ďalej
Bioplynová stanica a využívanie bioplynu

Bioplynová stanica a využívanie bioplynu

Princíp fungovania kotla na biomasu

Čítať ďalej