Tepelné čerpadlá na ohrev vody

Tepelné čerpadlá na ohrev vody využívajú existujúcu tepelnú energiu z prostredia a tým pripravujú horúcu vodu. Sú tiež vhodné na optimálnu spotrebu vlastnej elektrickej energie z fotovoltaických systémov a môžu byť pripojené k existujúcemu rozvodnému systému.
 

Zabudovanie a prevádzka tepelného čerpadla horúcej vody

Tepelné čerpadlo na ohrev vody pozostáva z jednotky obsahujúcej všetky komponenty potrebné na proces rekuperácie tepla. Patrí sem výparník, kompresor, kondenzátor a nádrž na horúcu vodu. V závislosti od verzie je integrovaný ďalší solárny výmenník tepla, ktorý umožňuje pripojenie solárnych kolektorov.

Kompresor zabezpečuje požadovanú teplotu

Tepelné čerpadlo na ohrev vody počas prevádzky absorbuje teplo z cirkulujúceho vzduchu alebo odvádzaného vzduchu a vedie ho do výparníka. Vo vnútri je chladivo, ktoré je už zahriate na nízku teplotu a potom sa stáva parou. Pretože teplota odparovaného chladiva ešte nie je dostatočne vysoká na ohrev vody, proces kompresie sa vykoná potom. Para prechádza na kompresor poháňaný motorom, ktorý ho stláča až do dosiahnutia požadovanej teploty.

V poslednom kroku vykurované pary chladiaceho média prenášajú svoju tepelnú energiu do zabudovanej nádrže na horúcu vodu, ochladzujú a kondenzujú. Následne sa chladiaca kvapalina uvoľňuje pod vysokým tlakom cez expanzný ventil, pričom pokračuje v silnom chladení. Keď sa chladivo vráti do pôvodného stavu, proces kompresie môže začať znova.

Tepelné čerpadlo na teplú vodu

Ocenenie reddot design award 2013 získalo tepelné čerpadlo na teplú vodu Vitocal 161-A

Dizajn tepelného čerpadla Vitocal 161-A bol ocenený centrom dizajnu v Severnom Porýnii - Vestfálsku cenou red dot design award 2013.

Prevádzka s cirkuláciu vzduchu

Tepelné čerpadlá orev vody môžu odvádzať teplo buď z cirkulujúceho vzduchu, vonkajšieho vzduchu alebo odvádzaného vzduchu. Pivničné priestory, ktoré majú v zimných mesiacoch konštantnú a relatívne vysokú teplotu, sú vhodné pre tepelné čerpadlo s teplou vodou s konvektom. Počas prevádzky sa teplota v suteréne ochladí asi o dva až štyri stupne. Podlahový vzduch sa súčasne odvlhčuje. Ak je teplotný rozdiel medzi zdrojom tepla a vykurovacím systémom malý, tepelné čerpadlo na ohrev vody pracuje veľmi efektívne.

Alternatívne s odvádzaným vzduchom

Tepelné čerpadlá môžu tiež ohrievať horúcu vodu pomocou odsávaného vzduchu ako doplnok. Horný kryt tepelného čerpadla je nahradený krytom výfukového potrubia a tepelné čerpadlo je pripojené k existujúcemu rozvodnému systému. Odvádzaný vzduch chladený počas ohrevu TÚV sa odvádza ako vonkajší vzduch. Aby sa zabránilo podtlaku, čerstvý vzduch sa musí dodávať cez samostatné prívody vzduchu. Vetranie je možné aj bez vykurovania.

Pripravené na dopojenie k solárnemú systému

Tepelné čerpadlá na ohrev vody od firmy Viessmann sú navrhnuté pre monovalentnú a bivalentnú prevádzku so solárnym systémom. V bivalentnej verzii sa čerpadlo solárneho okruhu zapína alebo vypína elektronicky a pomocou regulácie teploty. Ak je čerpadlo solárneho okruhu aktívne, teplá voda nie je vyrobená tepelným čerpadlom. Optimálne využitie voľnej slnečnej energie je zaručené. Okrem toho môže tepelné čerpadlo optimálne využívať vlastnú elektrinu vyrobenú z fotovoltaického systému.

Výhody tepelného čerpadla na ohrev vody

Ak tepelné čerpadlo vytvára iba horúcu vodu, má pre vlastníkov objektov veľa výhod. Jednou z nich sú nízke investičné a prevádzkové náklady. Odber tepla, ako je to v prípade mnohých systémov, je vylúčený, pretože zdroj energie je už k dispozícii a je bezplatný. A pretože tepelné čerpadlo na vodu nevykazuje žiadne emisie, komín je nadbytočný. Pri pripojení k solárnej sústave alebo systému distribúcie vzduchu takéto tepelné čerpadlo funguje mimoriadne efektívne.

Odvlhčovanie miesta inštalácie

Odpojenie vykurovacieho systému má ešte väčšie výhody: Kotol môže byť úplne vypnutý v teplých mesiacoch a preto nevyžaduje elektrickú energiu. Inštalácia tepelného čerpadla na ohrev vody prebieha vo veľmi krátkom čase. Napokon nie je potrebné ani pripojenie na plyn, ani olejovú nádrž. A keďže nie sú spaľované žiadne fosílne palivá na horúcu vodu, majitelia objektov neustále uvoľňujú prostredie aj svoju peňaženku. V neposlednom rade môže byť tepelné čerpadlo na ohrev vody, ak je inštalované v suteréne, možné použiť na odvlhčenie miestnosti. To znižuje riziko plesní a chráni murivo. Čo tiež hovorí v prospech použitia tepelného čerpadla vo všeobecnosti.

Tepelné čerpadlá na ohrev vody

Teplovodné tepelné čerpadlo zabezpečuje nezávisle od iného vykurovacieho systému cenovo a energeticky výhodne prípravu teplej vody zo vzduchu v danej miestnosti.