Splitové tepelné čerpadlá od spoločnosti Viessmann 

Imisia zvuku a potreba miesta hrajú u tepelných čerpadiel vzduch/voda veľmi dôležitú úlohu. K vykurovacím systémom, ktoré oba faktory nielen zohľadňujú, ale v praxi aj optimálne realizujú, patria splitové tepelné čerpadlá. 

Zloženie a funkcia splitového tepelného čerpadla 

Splitové tepelné čerpadlo sa skladá z vnútornej a vonkajšej jednotky, pričom vo vonkajšej jednotke sú zabudované všetky komponenty, ktoré môžu pôsobiť hluk. K nim patrí ventilátor, výparník a kompresor.

Vnútorná jednotka je podľa toho kompaktná a dá sa veľmi flexibilne inštalovať v dome. V nej sa nachádza iba kondenzátor, obehové čerpadlo a regulačná a bezpečnostná technika. Naviac je veľmi tichá, čo nieje iba kvôli rozdeleniu, ale aj kvôli vzájomne zladeným komponentom a premyslenom dizajne optimalizovanom z hľadiska zvuku. 

Proces výroby tepla sa dá ľubovoľne opakovať 

Počas prevádzky nasáva ventilátor, ktorý je zabudovaný vo vonkajšej jednotke, aktívne vonkajší vzduch a odvádza ho ďalej do výparníka (zariadenie na prenos tepla). V ňom cirkuluje chladivo, ktoré sa ohrieva pri nízkej teplote. Potom čo chladivo zmenilo stav svojho agregátu, prúdi ako teplá para k elektrickému kompresoru. Ten stláča paru a dvíha tým svoju teplotu na požadovanú úroveň. 

Ako ďalšie sa vedie ďalej horúca para cez tenké potrubie chladiva ku kondenzátoru, ktorý je zabudovaný vo vnútornej jednotke. Tam prenáša horúca para svoju termickú energiu do vykurovacieho systému a pritom sa pozvoľne ochladzuje. Pretože je stále pod vysokým tlakom, musí sa najprv povoliť expanzný ventil, ktorý zasa obnoví svoj východiskový stav. Keď je dokončený tento stav, môže proces začať od začiatku.  


Tepelné čerpadlo na využívanie tepla zo vzduchu

Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda

Teplo zo vzduchu

[1] Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal, vnútorná jednotka
[2] Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal, vonkajšia jednotka
[3] Zásobník teplej vody