Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Elektrické kúpeľňové radiátory a ich výhody v skratke

Vyžiadajte si odbornú konzultáciu
(Foto: © Yury Zap / Shutterstock.com)

Jednou z vlastností elektrických kúpeľňových radiátorov je skutočnosť, že nie sú napojené na hlavný vykurovací systém. Fungujú nezávisle napríklad od existujúceho kotla. Ich inštalácia a uvedenie do prevádzky sú rýchle, pretože vyžadujú len prívod elektrickej energie. Na rozdiel od typických kúpeľňových radiátorov cez ne neprúdi vykurovacia voda. Namiesto toho majú elektrické kúpeľňové radiátory zabudované vykurovacie patróny, ktoré zabezpečujú ich veľmi rýchle zohriatie.

  

Dôvody, prečo prevádzkovať kúpeľňové radiátory

Okrem vyššie uvedeného rýchleho uvedenia do prevádzky existuje ešte viac dôvodov, prečo kúpeľňové radiátory prevádzkovať. Ich nízke obstarávacie a inštalačné náklady sú skutočnými predajnými argumentmi. Pri inštalácii elektrických kúpeľňových radiátorov nie je potrebné vykonávať žiadne rozsiahle stavebné práce, preto sú ideálne na modernizáciu. Kúpeľne v existujúcich budovách sa tak môžu rýchlo a cenovo výhodne premeniť na oázy pohody, ktoré sa vyrovnajú tepelnému komfortu kúpeľní v novostavbách.

Zrkadlové vykurovanie ako elektrický kúpeľňový radiátor a Vitotherm EI4

Široká škála možností

Okrem toho sa elektrické radiátory dajú v kúpeľni použiť rôznymi spôsobmi. Či už ako sálavé ohrievače, držiaky na uteráky alebo infračervené ohrievače, tieto kúpeľňové spotrebiče sú k dispozícii v mnohých prevedeniach a výkonových stupňoch. Môžu rovnako dobre fungovať ako doplnkové vykurovacie teleso vo veľkej kúpeľni alebo ako jediné vykurovacie teleso na zriedkavo používanej toalete pre hostí. V neposlednom rade môžu elektrické kúpeľňové radiátory mnohými spôsobmi vylepšiť priestor, ako napríklad v prípade zrkadlových ohrievačov.

Zrkadlové ohrievače plnia niekoľko úloh

Zrkadlové ohrievače sa zvyčajne používajú vo forme infračervených ohrievačov. Vyznačujú sa zrkadlovým povrchom a na prvý pohľad ich možno len ťažko rozoznať od bežných kúpeľňových zrkadiel. Plnia hneď niekoľko funkcií: ako elektricky ovládané kúpeľňové ohrievače sa starajú predovšetkým o to, aby bola kúpeľňa príjemne vyhriata v čo najkratšom čase. V prípade potreby to robia spolu s existujúcim klasickým radiátorom. Vďaka svojmu vysoko leštenému povrchu fungujú aj ako reflexný povrch, čím majú oproti bežným zrkadlám rozhodujúcu výhodu: pri kúpaní alebo sprchovaní sa takmer nezahmlievajú. Keďže povrch zrkadlového vykurovacieho telesa je vyhrievaný, sťažuje sa tým zhromažďovanie vodnej pary na ňom.

Správne plánovanie elektrických kúpeľňových radiátorov

Pri výbere správneho elektrického kúpeľňového vykurovacieho telesa sú dôležité dva faktory: spotrebič by mal zodpovedať svojmu účelu použitia a kúpeľni, a to tak z hľadiska spôsobu prevádzky, ako aj vykurovacieho výkonu. Napríklad sálavé vykurovacie teleso do kúpeľne je výkonné a vytvára teplo okamžite po zapnutí. Keďže je však teplo len lokálne, takýto spotrebič nie je vhodný na dlhodobé vykurovanie. Infračervené kúpeľňové radiátory sú vhodnejšie, pretože teplo rozvádzajú iným spôsobom. Ak sa ten istý sálavý ohrievač použije pre kúpeľňu na dočasnú podporu existujúceho radiátora, je celkom možné ho prevádzkovať úsporne. Podrobné informácie na túto tému nájdete aj v našom Sprievodcovi elektrickým vykurovaním.

Správny menovitý tepelný výkon

Tepelný výkon je rozhodujúci na to, aby elektrické vykurovanie kúpeľne fungovalo nielen hospodárne, ale aj rýchlo dosiahlo požadovaný účinok. Ak je príliš nízky, môže trvať veľmi dlho, kým bude v kúpeľni príjemné teplo. Príliš vysoký výkon má vplyv na rozmery výrobku. To, aké veľké alebo aké výkonné musí byť elektrické kúpeľňové kúrenie nakoniec, vždy závisí od každého jednotlivca. V niektorých prípadoch má zmysel vziať radšej niekoľko jednotiek s malým výkonom ako menej jednotiek s väčším vykurovacím výkonom. Pre istotu môžu koncoví používatelia vyhľadať aj odbornú pomoc u našich odborných montážnych alebo servisných partnerov vykurovania: