Vysokotlakový kotol na odpadové teplo pre výrobu pary

Výroba vodnej pary pre priemyselné využívanie a manipulácia s ňou sa v niektorých bodoch odlišujú od bežných zdrojov využívajúcich vodu ako tepelné nosné médium. Najmä výroba vysokotlakovej pary pri vyšších výkonoch vyžaduje špeciálne vybavenie systémov.