Vysokotlakové kotly na odpadové teplo na prípravu horúcej vody

V dôsledku hospodárskych a zákonných daností sa kotly odpadové teplo využívajú vo veľkom počte v kombinácii s plynovými turbínami a blokovými kogeneračnými jednotkami. Ale aj pri priemyselných procesoch sa pod vplyvom stále rastúcich cien energie stále viac využíva odpadové teplo - pomocou kotlov, ktoré ho dokážu využiť.