Tepelné čerpadlá vzduch/voda

Ak sa majitelia domov rozhodnú prevádzkovať tepelné čerpadlo vzduch/voda, môžu využiť atraktívne štátne dotácie.
 

Fungovanie tepelného čerpadla vzduch/voda

Ako tepelné čerpadlo generuje tepelnú energiu so vzduchom, je možné zjednodušiť príkladom chladničky. Kým chladnička vedie teplý vzduch von, tepelné čerpadlo vzduch/voda prináša teplo z okolitého vzduchu do miestnosti. Konkrétne ventilátor aktívne čerpá okolitý vzduch a prenáša ho do výmenníka tepla (výparníka) inštalovaného v tepelnom čerpadle. To cirkuluje chladivo, ktoré mení jeho stav agregácie aj pri nízkej teplote a odparuje sa. Na zvýšenie výparov chladiaceho prostriedku na úroveň, ktorá sa môže použiť na ohrev pitnej vody, je komprimovaná pomocou kompresora. 
 

Možná je inštalácia v inetiéri ak aj v exteriéri

Tepelné čerpadlá vzduch/voda patria medzi najbežnejšie používané tepelné čerpadlá. Nie je to len z dôvodu ich relatívne nízkych investičných nákladov, ale aj ich rôznorodých možností inštalácie.

Tepelné čerpadlá vzduch/voda v monoblokovom prevedení

V monoblokovom prevedení sú všetky komponenty, ktoré sú dôležité pre výrobu tepla, umiestnené vo vnútri tepelného čerpadla. Pretože sa spojovacie vedenia medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou plnia iba vodou, takéto zariadenia sa dajú rýchlo a ľahko uviesť do prevádzky. A keďže väčšina zariadení funguje veľmi ticho, je možná inštalácia v blízkosti rezidencie.

Tepelné čerpadlo na využívanie tepla zo vzduchu

Tepelné čerpadlo vzduch/voda

Teplo zo vzduchu

[1] Tepelné čerpadlo Vitocal
[2] Zásobníkový ohrievač vody
[3] Vyrovnávací zásobník vykurovacej vody

V závislosti od oblasti použitia sa môžu tepelné čerpadlá vzduch/voda používať mnohými spôsobmi. Tepelné čerpadlá vzduch/voda Vitocal 350-A a Vitocal 300-A sú obzvlášť vhodné pre modernizáciu, tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 200-A je vhodné pre novú výstavbu. V porovnaní s tepelným čerpadlom zem/voda je investícia do systému vzduch/voda nižšia. Vzhľadom na to, že náklady na kladenie zemného kolektora alebo vŕtania pre geotermálneho vrt je oveľa nátročnejší proces. Tepelné čerpadlá môžu byť inštalované vnútri aj vonku. Úsporu miesta zabezpečí inštalácia mimo domu. Iba ovládacie a hydraulické komponenty sú namontované v dome na stenu.

Zvlášť tichý počas prevádzky

Moderné tepelné čerpadlá od spoločnosti Viessmann sú počas prevádzky veľmi tiché a sotva počuteľné. Je to výsledok rokov intenzívnej výskumnej a vývojovej práce. Tepelné čerpadlá Viessmann majú Advanced Acoustic Design, v ktorom sú všetky súčasti tepelného čerpadla navrhnuté tak, aby sa minimalizoval šum. Zvlášť nízkofrekvenčné zvuky, ktoré sú vnímané ako obzvlášť rušivé, by sa dali minimalizovať.

Štátne dotácie tepelných čerpadiel vzduch/voda

Ohrev s environmentálnym teplom je čistý a prijateľný i do budúcnosti. Z týchto a ďalších ekologických dôvodov štát podporuje investície do tepelného čerpadla vzduch/voda s atraktívnymi programami. Viac informácií k štátnym dotáciám sa môžete dočítať tu.

Ročný pracovný údaj je priemerný súčet všetkých hodnôt COP (koeficient výkonnosti), ku ktorým došlo v priebehu jedného roka. Druhý označuje pomer použitej energie pohonu a vytvoreného užitočného tepla. 

Výhody kombinovaného tepelného čerpadla vzduch/voda

Použitie vzduchového tepelného čerpadla ponúka množstvo výhod. Medzi najdôležitejšie patria:

  • Zdroj tepla je k dispozícii bezplatne, kedykoľvek počas dňa
  • Relatívne nízke investičné náklady
  • Možnosť rošírenia vďaka kaskádovitému zapojeniu
  • Vhodný pre novostavbu ako aj modernizáciu
  • Možná je následná inštalácia