Účinné technológie pre obytné budovy, komerčné prevádzky a živnosti s výkonom 2 až 2200 kW
 

  • Kondenzačné kotly na vykurovací olej a plyn
  • Kogeneračné systémy elektriny a tepla, svetová novinka - vykurovanie na báze palivových článkov
  • Tepelné čerpadlá a ľadové zásobníky
  • Hybridné zariadenia
  • Systémy vykurovania drevom (pelety, štiepka a polená)
  • Tepelné solárne systémy a fotovoltaika
  • Zásobníky, systémová technika a príslušentstvo

Program

Pre obytné budovy

K online žiadosti

Pre komerčné prevádzky a živnosti

K online žiadosti

Vyžiadanie prospektu

Produkty pre obytné budovy

K online žiadosti

Produkty pre komerčné prevádzky a živnosti

K online žiadosti

Návody na obsluhu

Návody na obsluhu v pdf formáte

ďalej

Prospekty na stiahnutie

Prospekty v PDF formáte

ďalej
2-3 Image XL_Staffellung.jpg

Service Plus

Kompletná ponuka komplexného servisu firmy Viessmann

Partneri Viessmann vedia, že sa na inovatívnu ucelenú ponuku produktov a systémov techniky pre teplo, chlad, vetranie a decentrálne napájanie elektrinou môžu spoľahnúť. Nepostradateľným pilierom pre obchodný úspech je aj ucelená ponuka služieb firmy Viessmann.