Zariadenie na prípravu teplej vody na použitie v obciach

Zariadenie na prípravu teplej vody môže vo vykurovacom systéme prevziať niekoľko úloh. Môže tak napríklad skladovať pitnú vodu ohriatu solárnym tepelným systémom tak dlho, kým bude potrebná. Ak je solárny systém naopak určený na podporu vykurovania, môže akumulačný zásobník vykurovacej vody týmto spôsobom fungovať na medziskladovanie vykurovacej vody a až v prípade potreby ju opäť odovzdať do systému. Takýto zásobník je samozrejme viazaný na solárnu energiu. Aj v kombináciách s inými zdrojmi tepla ako sú tepelné čerpadlo, kotol na drevo alebo kondenzačný kotol takýto zásobník plní svoj účel.

Zariadenie na prípravu teplej vody

Zásobník teplej vody na rôzne použitie v komunálnej oblasti

Zásobník teplej vody, resp. akumulačný zásobník vykurovacej vody na komunálne použitie je veľmi dobre tepelne izolovaná nádrž, ktorá je naplnená pitnou vodou, resp. vykurovacou vodou. Multivalentný zásobník však môže uchovávať aj ohriatu vykurovaciu vodu aj pitnú vodu, ktoré sú vzájomne oddelené. K miešaniu vo vnútri zásobníka pritom nedochádza. Akumulačný zásobník vykurovacej vody je možné navyše rozšíriť o modul čerstvej vody. Ten ohrieva pitnú vodu na princípe prietokového ohrievača a vďaka kompaktnej konštrukcii ho možno ľahko integrovať do existujúceho vykurovacieho systému s akumulačným zásobníkom vykurovacej vody.

Zásobníky na teplú vodu Vitocell 

V programe zásobníkov Vitocell nájdete zásobníkový ohrievač vody presne pre vaše požiadavky. Podľa spôsobu využitia a možností inštalácie si vyberiete zásobník teplej vody z rozsiahleho produktového programu. Ohrievače vody Viessmann pre komunálne použitie sú vďaka tomu, že majú viac výstupných aj vratných prípojok a ďalšie prípojky na meranie, mnohostranne použiteľné vo vykurovacích systémoch s početnými zdrojmi tepla. V prípade väčšej potreby pitnej vody je možné cez zberné potrubia kombinovať niekoľko zásobníkových ohrievačov vody (Vitocell 100-V) do zásobníkových batérií.

Trieda energetickej účinnosti B alebo A

Štandardne dosahuje väčšina zásobníkov teplej vody s povinným značením objemu zásobníka (do 500 litrov objemu zásobníka) triedy energetickej účinnosti B. Alternatívne sa možno u vybraných typov zásobníkov rozhodnúť medzi triedou energetickej účinnosti A alebo B. Zásobníky teplej vody triedy A majú navyše tepelnú izoláciu vákuovým panelom a znižujú tepelné straty, a tým aj náklady na energiu.

Zariadenie na prípravu teplej vody na komunálne použitie

Vnútorná plocha ohrievača vody má zásadný vplyv na hygienickú nezávadnosť ohrevu pitnej vody. Viessmann preto stavia na dva koncepty kvality: Na smaltovanie Ceraprotect pre bezpečnú, trvalú ochranu pred koróziou v rodine produktov Vitocell 100. A na nerezovú ušľachtilú oceľ pre najvyššie hygienické nároky v rodine produktov Vitocell 300.